gdpr-new-digital-age.png
Marketing og leadgenerering

Forklaring af GDPR i den Nye Digitale Tidsalder

7 læseminutter

GDPR har skabt en kæmpe ændring i den digitale markedsføringsindustri. Det er en omfattende forordning med vidtrækkende konsekvenser for digital markedsføring i EU. I denne blog præsenterer vores eksperter de mest sandsynlige implikationer for din markedsføring i den nye digitale tidsalder, og hvordan du bedst kan navigere i den. 

I løbet af de sidste to årtier har der kørt intense debatter om internetkultur, den økonomiske værdi af data set i lyset af privatlivets fred som en grundlæggende menneskerettighed og regeringens rolle i at moderere onlinerum. I den fysiske økonomi blev processer og sikkerhedsforanstaltninger bygget og forbedret over flere år for at sikre forbrugernes beskyttelse. Den digitale økonomi har vist sig at være en smule vanskeligere at regulere – af indlysende årsager. 

Den 14. april 2016 meddelte EU, at de havde vedtaget regler, der skulle beskytte forbrugernes data og privatliv. Den 25. maj 2018 trådte lovgivningen i kraft i alle lande i EU og EØS. 6 år senere har den dannet vej for en bølge af dataprotektionisme, der har været grundlaget for lignende lovgivning andre steder i verden, blandt andet i Japan, Argentina og Sydkorea. 
Et par ting, vi berører i denne blog – vi ser nærmere på GDPR, hvad det er, dets mest sandsynlige implikationer for digital markedsføring, og hvordan marketingfolk kan forfine deres strategier baseret på disse implikationer for at løse problemer og skabe nye muligheder. 

 

Démantèlement du RGPD à l'ère du digital

 

Hvad står GDPR for?

Den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR, General Data Protection Regulation) er en bindende lovgivning, der foreskriver klare retningslinjer for, hvordan brugerdata indsamles, opbevares og bruges af organisationer. Det er EU's primære politik for digitalt privatliv og har tjent som model for mange andre lande, der søger at beskytte forbrugerne i den digitale økonomi.

Hvad er principperne for GDPR?

Som det ofte er tilfældet med lovgivning, er GDPR et robust dokument. Den består af 11 kapitler, 99 artikler og 173 betragtninger; alt i alt 269 siders kedelig juridisk tekst. Det kan forståeligt nok være besværligt at læse det hele. I dette afsnit deler vi det hele op i 7 enkle søjler. 

 

GDPR den nye digitale

 

Lovlighed, retfærdighed og gennemsigtig behandling

Dette krav sætter blot standarderne for behandlingen af alle forbrugerdata. Det skal være lovligt og retfærdigt, hvilket betyder, at data skal indsamles i nøje overensstemmelse med GDPR-reglerne. Behandlingen skal også være gennemsigtig – dette pålægger virksomheder at informere kunderne om, hvordan deres data behandles, og hvorfor.

Formålsbegrænsning

I næsten lige så lang tid, som den digitale økonomi har eksisteret, er der blevet stillet spørgsmål til, hvor meget brugerdata der faktisk indsamles af digitale virksomheder, og hvordan disse datasæt opbevares. Og da databrud forekommer oftere, er forbrugere med rette blevet bekymrede. 

Den berygtede Cambridge Analytica-skandale viste, hvordan tilsyneladende harmløse data kunne bruges til at styrke en bestemt agenda. For at undgå potentielt misbrug eller ondsindet brug af data kræver denne søjle i GDPR-reglerne, at virksomheder begrænser brugen af forbrugerdata til formål, som de har informeret kunderne om. Det kræver også, at der kun indsamles de specifikke datasæt, der kræves til formålet, og at data slettes, når formålet er opfyldt.

Registreredes rettigheder

Udover de generelle begrænsninger, der er pålagt for, hvordan data kan indsamles, bruges og opbevares, giver GDPR-reglerne yderligere rettigheder for registrerede til at kontrollere deres data. Kunderne tildeles i dette afsnit 8 grundlæggende rettigheder.

 • Ret til at anmode om oplysninger fra virksomheden.
 • Ret til adgang til egne data.
 • Ret til berigtigelse af personoplysninger.
 • Ret til at trække samtykke tilbage.
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger.
 • Ret til at gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser.
 • Ret til sletning af personoplysninger.
 • Ret til at anmode om overførsel af personoplysninger.

Eksplicit samtykke

Loven kræver, at virksomheder indhenter udtrykkeligt samtykke, før de indsamler og behandler data. Hvis de indsamlede data skal bruges til andre formål, end de blev indsamlet til, skal der søges nyt samtykke fra de registrerede. 

Brud på rettigheder om personoplysninger 

Når der opstår brud, pålægger forordningen virksomheder at logge dem i et databrudsregister. Hvis det er relevant, skal både tilsynsmyndighederne og de registrerede informeres inden for 72 timer, så begge parter kan udføre passende handlinger, før bruddet gør for meget skade. Relevans bestemmes af, om der er en risiko for frie menneskers rettigheder og friheder, hvilket betyder, at behandlingen kan give anledning til:

 • Forskelsbehandling
 • Identitetstyveri eller bedrageri
 • Økonomisk tab
 • Beskadiget omdømme
 • Tab af fortrolighed af personlige data, der er beskyttet af tavshedspligt
 • Enhver anden væsentlig økonomisk eller social ulempe

Databeskyttelsesansvarlig

For virksomheder, der beskæftiger sig med betydelige mængder forbrugerdata, kræver loven, at de udpeger databeskyttelsesansvarlige, hvis jobbeskrivelse ville være at håndhæve overholdelse af GDPR. Det svarer til, at virksomheder i den fysiske økonomi har advokatledede overholdelsesafdelinger for at sikre overholdelse af branchens regler.

Løbende personaleuddannelse og bevidsthed

Sidst, men ikke mindst, skal virksomhederne oplære deres personale i GDPR. Det sker for at sikre, at alle er fuldt informeret om lovgivningen, og ved hvordan de skal handle i overensstemmelse med den.

Hvordan påvirker GDPR digitale marketingfolk?

For virksomheder i det digitale marketingområde var implementeringen af GDPR et skelsættende øjeblik, der har ændret, hvordan forretning drives for altid. 

Det er lige meget, om din virksomhed er registreret i Tuvalu eller et sted langt væk i Afrika. Loven påbyder, at du overholder dens krav i dit forhold til europæiske medlemmer af din målgruppe. Hvordan påvirker GDPR-forordningen digitale marketingfolk?

En reduceret onlinemålgruppe

En stor ulempe ved reguleringen for digitale marketingfolk er, at samtykke nu eksplicit skal indhentes fra forbrugere, før du kan spore, indsamle eller bruge deres data i nogen form. Dette fører naturligvis til en betydelig reduktion i størrelsen af onlinemålgruppen.

Obligatorisk øget investering i databeskyttelse

Før var normen at lagre forbrugeroplysninger i skyen, takket være de relativt ubegrænsede lagermuligheder, som skytjenesteudbydere tilbyder. Men i henhold til denne lov skal virksomheder investere mere i databeskyttelse, herunder ansætte databeskyttelsesansvarlige, uddanne personale og omskole eksisterende personale. Derudover er virksomhederne også forpligtet til at indarbejde mekanismer, der kan sikre "privatliv som design".

Begrænsninger for e-maillister

Da loven nu kræver, at der skal indhentes samtykke til hvert enkelt formål, er det ikke længere muligt at købe e-maillister eller blot overføre dem til andre formål. Brugere skal udtrykkeligt tilmelde sig for at modtage e-mails. Og brugere, der fravælger, skal slettes.

Automatisering bremses

Automatisering fungerer i høj grad som fundament for moderne digital markedsføring. Med flere datapunkter på hvert enkelt registreret emne kan virksomheder automatisk generere annonceindhold for at målrette og generere det bedst mulige afkast på annonceinvesteringer. 

Men med GDPR, der begrænser, hvor meget data der kan indsamles, og hvad der kan gøres med det, vil datapuljen, der er tilgængelig for automatiseringssoftware, være begrænset.

Sådan overvinder du B2B-marketingudfordringer, der opstår på grund af GDPR.

Der følger naturligvis alvorlige B2B-marketingudfordringer med de begrænsninger, der er pålagt af GDPR. Men digitale marketingfolk kan ikke bare kaste håndklædet i ringen og lukke butikken. De kan snarere komme tilbage på sporet med GDPR-optimeret teknologi og de rigtige ressourcer 

Selvom samtykkebegrænsningerne og de reducerede e-maillister kan betyde, at virksomheder ender i en situation, hvor de markedsfører til meget mindre målgrupper, ser det ikke håbløst ud. Det er selvfølgelig godt med store tal, men kvalitet skaber flere konverteringer end kvantitet. 

Kundeemner, der har givet samtykke til at få deres data sporet, er mere tilbøjelige til at konvertere end dem, der ikke har givet samtykke. På samme måde er der større sandsynlighed for, at en abonnentliste efter GDPR har flere abonnenter, der er modtagelige over for en salgsindsats, sammenlignet med før GDPR, hvor abonnentlisten var lang, men antallet af åbninger og klikfrekvensen til gengæld var lavere. Virksomheder er nødt til at udnytte denne mulighed bedst muligt ved at finjustere deres marketingstrategi yderligere. 

En anden ting, der er lige så vigtig som størrelsen af dit publikum, er den software, du bruger til at administrere dem. Der er allerede nu uddelt over 1.000 bøder, hvoraf den hidtil højeste er €746 millioner tildelt Amazon af Luxembourg. Man kan med sikkerhed sige, at en betydelig del af disse overtrædelser ikke var bevidste, men snarere skyldes mangelfulde systemer og teknologi, der endnu ikke er optimeret til GDPR-reglerne. 

Derfor er det stadig afgørende for digitale marketingfolk straks at undersøge deres muligheder og finde udbydere af marketingløsninger, der bedst kan håndtere disse regler. Hos efficy har vi f.eks. perfektioneret datasikkerhed og strømlinet marketingprocesser i overensstemmelse med reglerne, hvilket hjælper vores kunder med at undgå store GDPR-bøder.

Kom tilbage på sporet med efficy.

GDPR har skabt spændende nye grænser inden for brugernes privatliv og datakontrol online, men også i alvorlig grad ændret den måde, digitale marketingfolk opererer på. Men alt er ikke tabt. Med de rigtige ressourcer kan digitale marketingfolk generere et endnu højere investeringsafkast for deres marketingudgifter under dette nye regime. 
 

Hos efficy har vi mange års erfaring med at databasefunktioner og levere marketingløsninger til vores store kundekreds. Book en gratis demo hvordan det fungerer. 
 

Læs mere om: