Del produktkunnskap i hele virksomheten

Bedrifter selger et stort antall produkter, faktisk for mange til å huske dem alle.

Hva med det nyeste tilskuddet til porteføljen, en flash-kampanje eller en teknisk utvikling?

Med Efficy sin CRM-løsning er produktkatalogen din alltid oppdatert og tilgjengelig for alle ansatte i virksomheten.

 

Produktvisning - grunnlaget for produktkatalogen

Efficy CRM tilbyr et integrert leksikon for produkter. Produktene kan føres opp enten som enkeltprodukter eller som pakker som grupperer flere enkeltprodukter. For hvert produkt er det en beskrivelse som gir detaljer om de generelle kjennetegnene, prisen, salgsargumentet, lagerbeholdning eller salgsfremmende priser/datoer.

En produktsjef kan tildeles hvert produkt og vil kunne se alle krav og/eller klager som er knyttet til et produkt. Fra denne produktvisningen vil salgsrepresentantene bli gitt en beskrivelse av salgspunktene til produktet, samt mulige referanser fra kunder som har kjøpt dette produktet før. Du kan også tilføye elektronisk dokumentasjon til et produkt.

Generelt sett blir innholdet i denne produktbasen enten redigert direkte av markedsavdelingen eller generert av en ekstern kilde. Produktene blir deretter tilgjengelige for salgsstyrken når de oppretter et tilbud.

Produktkatalogen - Bibelen til markedsføringsteamet

For hver kunde eller kundetype kan du opprette sett med foretrukne produkter, sammen med spesialpriser eller rabatter som vil være spesifikke for denne kunden eller kundetypen.

Du kan også legge til et tidskriteria for disse katalogene (f.eks. er produkt X på tilbud frem til denne datoen).

Disse katalogene kan organiseres hierarkisk hvor hver katalog er sortert basert på en «hovedkatalog».

Et skreddersydd prissystem

Efficy-løsninger har et integrert prissystem basert på en rekke utgangspunkter:

  • Produktpris: Dette tilsvarer enhetsprisen, som kan konfigureres direkte i produktvisningen
  • Katalograbatter (som kan overføres fra en katalog til en annen): kan enten defineres i form av en numerisk verdi eller som en prosentvis reduksjon av den nominelle verdien av produktet i katalogen.
  • Datoer for gyldighet av rabatt: start- og sluttdatoer for rabatten er definert i katalogen.

Når du utsteder et tilbud kan salgsrepresentantene enkelt administrere fakturaene sine. Systemet utsteder automatisk den rette prisen for produktene, avhengig av kjennetegn og alternativene, osv.