efficy publicerar resultaten från sin undersökning The 2024 European state of CRM

4 minuter av läsning · Listen

"CRM anses fortfarande vara det bästa sättet att strömlinjeforma och automatisera processer".

Bryssel, 29 januari 2024 – efficy, det ledande företaget inom CRM och marketing automation på den europeiska marknaden, publicerar den första versionen av sin undersökning “The European State of CRM”. Marknaden mognar och utvecklas allt mer, men CRM-system förblir en central del av varje kundrelationsstrategi.

“CRM är den mjukvara för företag som har allra störst potential. Vi ville måla upp en precis bild av landskapet för denna marknad, och samlade därför in data över hela Europa. Med nästan 2 000 respondenter ger vår undersökning en global överblick över marknaden. CRM betraktas som ett strategiskt verktyg i varje organisation, och vi vill dela med oss av insikterna kring detta.” Laëtitia Baret, Head of Brand Positioning, efficy.

Fyra lärdomar från “The European State of CRM”

1 – Processautomatisering, 360-graders kundvy och kunskapsdelning är de tre huvudsakliga resultat som beaktas när en CRM-lösning köps in

Undersökningens resultat indikerar att 42 % av respondenterna fokuserar på att strömlinjeforma och automatisera processer för att förbättra operationell effektivitet. Nästan lika många, 39 %, betonar vikten av att ha en 360-graders överblick över kunder. Detta för att kunna optimera interaktioner och få bättre förståelse för kundernas behov, så att långsiktiga relationer kan byggas. 24 % prioriterar dessutom intern kunskapsdelning och uppmärksammar värdet av sömlös kommunikation samt samarbete mellan grupper.

Många av företagens yttersta beslutsfattare, exempelvis VD:ar och andra ledande befattningshavare, belyser även ökad försäljning som en viktig punkt (36 %). Detta då de som påverkar beslut i stor utsträckning arbetar med att tillhandahålla rapporter och analyser, och de inser således CRM-systemets värde kopplat till att ta informerade beslut och nå bättre resultat.

2 – Funktioner, anpassningsmöjligheter och integrerbarhet är de tre avgörande faktorerna vid val av CRM-mjukvara

När en CRM-lösning ska väljas är det några beslutsfaktorer som prioriteras allra högst. Resultaten från undersökningen visar att 46 % av alla organisationer fokuserar på produktens funktioner, då de söker ett heltäckande verktyg som möter alla deras behov. Tätt därefter följer möjligheten att anpassa CRM-mjukvaran efter sina egna specifika behov, något som belystes av 36 % av respondenterna. För 35 % är sömlös integration med befintliga system en viktig faktor vid valet av CRM-lösning, då det bidrar till att skapa strömlinjeformade workflows och god datatillgänglighet.

3 – Alla söker ett CRM som är enkelt att använda

När beslutsfattare söker efter en CRM-lösning att köpa in är användarvänlighet fortfarande en topprioritering. I majoriteten av de länder som undersökningen omfattade värderade de flesta CRM-användarna enkel användning över funktionalitet. Ett undantag är Nederländerna, där servicekvaliteten prioriterades högre än lösningens användarvänlighet.

4 – Organisationer måste fortfarande lyssna på slutanvändarna

Trots att de inte är de huvudsakliga slutanvändarna av CRM-lösningen är det ett företags IT-personal som har mest inflytande över köpbeslutet (29 %). VD:ar kommer på andra plats med 22 %. Att de förstnämnda har så mycket att säga till om hänger troligen ihop med att de är högst involverade i implementeringen av CRM-systemet.

Säljledare bidrar till beslutet med 15 %, vilket ter sig rimligt med tanke på deras påverkan på kundrelationer och intäkter. Ekonomi- och marknadsföringsavdelningar axlar var för sig 10 % av beslutsansvaret, och kundtjänst 9 %. Återstående 5 % fördelas mellan övriga roller, vilket visar på att anskaffning av ett CRM-system är en kollaborativ process.

Dessa siffror är hämtade från undersökningen “The European State of CRM”. Om du vill läsa mer kan du hitta alla resultat här.

Om efficy:  

Efficy är ett ledande europeiskt företag inom Customer Relationship Management (CRM) som erbjuder kraftfulla, enkla och flexibla lösningar till organisationer i alla storlekar, för att hjälpa dem växa hållbart.

För närvarande använder över 300,000 användare i 60 länder efficys lättanvända CRM för att automatisera sina processer, öka försäljningen och bygga starkare kundrelationer. Några av produkterna är efficy CRM, webCRM och APSIS One. Efficys lösningar inkluderar verktyg för försäljning, marknadsföring, kundsupport och management, vilka anpassas efter varje företags behov i takt med att de växer.

Efficy grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Bryssel. Över 500 anställda arbetar på lokala kontor i Belgien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Hongkong och på distans över hela världen.

Efficys mission är att stötta varje organisation i dess tillväxt genom att hjälpa dem bygga bättre kundrelationer och göra arbetsdagen mer effektiv. 

Presskontakt
Laëtitia Baret 
Head of Brand Positioning 
Tfn. : +33 (0)6 13 03 63 67
laetitia.baret@efficy.com