Hallitse CRM-järjestelmän tietojen käyttöoikeuksia

CRM-ratkaisu on yrityksen kulmakivi.

Sen sisältämät tiedot ovat strategisia ja niiden suojaaminen ensisijaisen tärkeää.

Nämä tiedot ovat yrityksen arvokkain omaisuus.

Siitä syystä yrityksellä on oltava käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä, joka on räätälöity kutakin tietokohdetta varten.

Järjestelmänvalvojan hallinnoimat käyttäjätilit

Efficyn CRM-ratkaisut tarjoavat edistyneitä käyttöoikeuksien hallintaominaisuuksia. Järjestelmänvalvojilla on käytössään useita määritystyökaluja. Tällaisia ovat esimerkiksi käyttäjähallinta, käyttöoikeudet ja tiimit.

Valvojat voivat helposti luoda uuden CRM-käyttäjän ja määrittää hänelle kirjautumistiedot ja salasanan sovellukseen.

Ratkaisun avulla järjestelmänvalvojat voivat myös muuttaa käyttäjäprofiileja tai poistaa käyttäjiä. Nämä toimet ovat tietenkin ainoastaan ohjelmistoratkaisun järjestelmänvalvojan tehtävissä.

Käyttöoikeuksien hallinta tiimin tasolla

Efficyn CRM-ratkaisut tarjoavat erittäin ketterän ja tehokkaan käyttöoikeuksien hallintatoiminnon. Se perustuu samanaikaisesti profiilin käsitteeseen ja kunkin tietokohteen omistajuuteen. Käyttäjillä voi olla yksi tai useampi profiili.

Käyttäjällä voi esimerkiksi olla myyntiedustajan profiili sekä B2B-profiili. Tällöin käyttäjällä on B2B-markkinoiden kokonaisuuteen liittyvät käyttöoikeudet sekä kaikki myyntiedustajille suunnatut käyttöoikeudet.

Koska voit määrittää useita profiileja jokaiselle toimijalle, voit helposti määritellä tarkkoja käyttöoikeuksia. Monia, hankalasti hallittavia rooleja ei tarvitse luoda.

Tiimin konseptin avulla esimies voi toteuttaa toimia koko tiimille yleisellä tasolla. Asiakaspalvelun osaston esimies voi esimerkiksi määrittää tiimille pyyntöjä, seurata koko tiimin meneillään olevia pyyntöjä ja valvoa suorituksia. Järjestelmänvalvoja luo nämä tiimit.

Tietty suojaustaso jokaiselle tietokohteelle

Kullekin objektille voi määrittää omistajan. Esimerkiksi asiakkuudesta vastaava myyntiedustaja voi olla asiakastilin omistaja, ja yhteyshenkilön omistaja voi olla sen yrityksen myyntiedustaja, johon yhteyshenkilö kuuluu.

Vastaavasti käyttäjä voi olla jonkin tietyn toimen tai mahdollisuuden omistaja. Käyttäjä saa automaattisesti ilmoituksen, kun kohde päivitetään. Käyttäjä voi myös päättää, rajoitetaanko kohteen käyttöä isolta osalta organisaatiota ja siten säilytetään sen luottamuksellisuus.

Marketing

Uusasiakashankinta: Kattava opas kasvuun [2024]

Haluatko lisää asiakkaita, eli lisätä kasvua? Vaan mietit, miten? 85 % B2B-yrityksistä listaa uusasiakashankinnan tärkeimmäksi markkinointitavoitteekseen. Tästä huolimatta jopa 62 % yrityksistä kamppailee asian kanssa.[...]
Lue lisää