Verkkolomakkeet ja asiakassuhteet

Usein CRM-järjestelmän integrointiin osallistuu sekä sivustovastaavien tiimi (verkkosuunnittelu, markkinointi tai IT-palvelut) että asiakassuhteista vastaavien tiimi (ylläpitäjä, integroija ja operatiiviset toimijat), jotta voidaan määrittää, miten verkkosivusto ja CRM-ratkaisu tulisi yhdistää. Monesti tekniset vaatimukset hankaloittavat tavoitteiden saavuttamista.

Efficyn CRM-järjestelmän verkkolomakkeiden avulla voit vaivatta yhdistää yhteydenottolomakkeet suoraan CRM-ratkaisuun.

 

Helpot verkkolomakkeet

Verkkolomakkeiden rajaus ja määritys riippuvat julkaisevan osaston (myynti, markkinointi, asiakaspalvelu) tarpeista ja toiveista. Osasto määrittää sisällön sekä tietojen käsittelyyn sovellettavat säännöt. Versiovaihtoehtojen ja lomake-elementtien käännösten ansiosta verkkolomakkeista voi tehdä myös monikielisiä.

Verkkolomakkeet on yhdistetty suoraan CRM-tietokantaan. Esimerkiksi kun sivuston vierailija lähettää verkkolomakkeen, tiedot tallennetaan ja niitä voi käyttää CRM-tietokannassa välittömästi. Tämän ansiosta tietoja ei tarvitse syöttää uudelleen verkkosivuston tietokannasta tai sähköpostista, mikä lisää tuottavuutta ja samalla reagointikykyä.

Verkkolomakkeiden käytön yhteydessä syntyy turvallisuuskysymyksiä sekä teknisessä mielessä (esim. robotit, injektiot, roskaposti) että liiketoiminnan kannalta (esim. luotettavuus, kaksoiskappaleet). Tästä syystä verkkolomakkeiden ylläpitäjä voi käyttää kaikkia tietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyviä ominaisuuksia:

  • Pakolliset kentät
  • Työkaluvihjeet
  • Ohjeviestit
  • Virheviestit
  • Liitteiden tarkistus
  • Captcha
  • Roskapostin torjunta

Verkkolomakkeet integroituvat asiakassuhteiden prosesseihin

Käyttäjät voivat määritellä eri säännöt, joita sovelletaan tietojen käsittelyssä. Siten voit määrittää sopivan CRM-prosessin kunkin verkkolomakkeen kontekstin mukaan: soita takaisin yhteyshenkilölle, määritä mahdollisuus myyntiedustajalle, luo palvelupyyntö asiakaspalveluun tai ilmoittaudu tapahtumaan.

Käytännössä voit määritellä verkkolomakkeen luomaan mahdollisuuden statuksella ”Liidi” alueesta vastaavalle myyntiedustajalle. Vastaavasti lomake ”Reklamaatio” tai ”En ole tyytyväinen palveluihin” ohjaa yhteydenoton asiakaspalveluun, joka hyväksyy pyynnön.

Integroi verkkolomakkeet vain muutamalla klikkauksella

Sivustovastaavan tulee vain kopioida ja liittää CRM-järjestelmän automaattisesti luoma koodi, ja siinä kaikki! Verkkolomake on integroitu sivustoon.

Lomakkeet ovat oletusarvoisesti reagoivia eli ne sopeutuvat automaattisesti loppukäyttäjän näyttöön optimaalisen käyttökokemuksen saavuttamiseksi. Ratkaisu tarjoaa myös tyylimalleja. Voit mukauttaa ennalta määriteltyjä tyylejä, jotta ne vastaavat haluttua graafista ilmettä, värejä, kuvakkeita tai fonttia.

Laske markkinointitoiminnan ROI

Kuinka monta liidiä sivusto on luonut? Ikuinen kysymys, johon kaikkien markkinointiosastojen on vastattava. Juuri tämän vuoksi verkkolomakkeemme tarjoavat ominaisuuksia markkinoinnin alkuperän kehittyneeseen hallintaan. Yhdistämällä verkkolomakkeet ja CRM-prosessit voit jäljittää ja jakaa jokaisen yhteydenoton alkuperän.

Kun internet-käyttäjä täyttää lomakkeen, markkinoinnin alkuperä tallennetaan ja välitetään kaikkiin oleellisiin CRM-prosesseihin. Tähän sisältyy tapahtumaan ilmoittautuneiden yhteyshenkilöiden lukumäärä, asiakaspalveluun välitetyt pyynnöt (puhelimen sijaan), seurannat sekä havaittujen liidien määrä ennen myynnin viemistä loppuun.

Tämän jälkeen markkinoinnin ROI lasketaan automaattisesti yrityksen erilaisten markkinoinnin alkuperien mukaan. Näitä ovat esimerkiksi Google Adwords, sosiaalinen media, orgaaninen indeksointi, maksetut mainokset sekä perinteiset viestintävälineet.