Utnytte interesser for markedsføringshandlinger

Funksjonen for «interesser» brukes som et viktig verktøy av markedsførere.

Interesser kan brukes til å segmentere databasen for å tilpasse kundedialogen og kommunikasjon med prospektene dine basert på profilene deres, samt med formålet om kryss- og mersalg.

Funksjonen for interesser i Efficy CRM

Med interessefunksjonen vår er det enkelt å segmentere databasen din med kunder og potensielle kunder. Disse interessene kan deretter brukes som kriterier for målretting. De kan gjelde for en rekke produkter, et spesifikt nyhetsbrev om et gitt tema, osv. Selv om de fleste interesser er personlige, kan de også knyttes til en virksomhet.

Akkurat som i livet og i CRM kan en person ha flere interesser. Denne kontakten vil deretter dukke opp hver gang du inkluderer en av interessene sine i kriteriene du har lagt inn for målretting.

Hold dine kontakters interesser oppdatert

Det er mange ulike tilnærminger for å holde dine kontakters interesser oppdatert:

  • En salgsrepresentant eller markedsfører kan legge til interesser på en kontaktpersons skjerm.
  • Interessen kan fylles ut automatisk basert på hva kontaktpersonen har besøkt på nettsiden for eksempel. Det kan også defineres som en konsekvens av kontaktens historikk ved kjøp av et konkret produkt eller i samme produktfamilie.
  • Av kontakten. Via en ekstranettkonto kan kunden/prospektet registrere seg til nyhetsbrev eller informasjon som samsvarer med interessene deres. De trenger bare å oppdatere kontoen sin via ekstranettet. De kan også avslutte abonnementet hvis de ikke lenger ønsker å motta informasjon om et bestemt tema. Dette kan gjøres via ekstranettet, eller via en lenke for å avslutte abonnementet, som følger med i hver melding du sender ut.