Forenkle administreringen av virksomheten din med vår ERP-modul

En stor utfordring som dagens virksomheter står overfor i dag er å raskt og effektivt kunne behandle de titalls, hundrevis og tusenvis av dataene som opprettes hver eneste dag.

For å lykkes, må teamene deres være både smidige og fleksible. Uten en ERP-løsning, et ordentlig informasjonssystem som koordinerer flyten og de ulike aktørene, vil ikke selskapene kunne imøtekomme kunder, leverandører. Å ha en ERP (Enterprise Resource Planning) gjør det mulig for virksomheter å øke produktiviteten og ytelsen gjennom administrering av de interne prosessene.

Med ERP-modulen til Efficy SMB solutions drar du nytte av unik delt informasjon. Effektiviser dialogen mellom avdelinger for bedre kontroll og økonomisk håndtering av virksomheten din.

 

En unik ERP-løsning for virksomhetsstyring

Planlegg, bestill, produser, lever og fakturer med en unik ERP-løsning for styring av virksomheten som integreres med din Efficy SMB-løsning. Din ERP blir ett med din CRM og din prosjektledelse. Du kan fakturere med bare noen få klikk, og alle oppgavene dine kan administreres med en enkel løsning. Dermed får du oversikten over hva som er solgt, produsert og fakturert. Og du kan til og med få oversikt over restansen din.

Totalt sett vil du oppnå en smidig og effektiv virksomhetsstyring og dermed fjerne gjentakelse av administrative oppgaver. Høres ikke det bra ut?

 

Velg smidig administrering

Automatiser prosessene dine for administrering av kommersielle prosesser. Fra anbud til innsamling følger du effektivt de logiske stegene i den administrative syklusen og kontrollerer sporbarheten din, inkludert anbud, bestillinger, fakturaer, delvise innbetalinger, leveringsmeldinger og kreditnotaer.

Efficy CRM administrerer alle typer fakturering, inkludert gjentakende fakturering (kontrakter, lisenser osv.), 100 % automatisert basert på de ønskede syklusene. Du administrerer debiteringer og betalinger direkte, samtidig som du effektivt håndterer purringer og bekreftelser på betaling.

 

Integrer Efficy med dine verktøy for regnskap og finans

Unngå unødvendig dataregistrering og begrens risikoen forbundet med bruk av sensitive styringsdata. Efficy sin kommersielle styrings-CRM er integrert med de fleste regnskaps- og finansverktøyene på markedet.

Integrer dine salg, innkjøp og tredjeparter automatisk inn i regnskapssystemet ditt.

Finjuster oppgavene og skap økt kundeverdi

Har du spørsmål om hvordan deres kommersielle virksomhetsstyring fungerer? Med faktureringsmodulen til Efficy CRM kan du overvåke virksomhetens finansielle resultater i sanntid. Opprett en katalog med rapporteringsrapporter som standard, og analyser disse slik at du kan ta de riktige beslutningene. Tilpass dashbordene dine og automatiser generering og distribuering. Integrer administrative og økonomiske data i kundens livssyklus og gi kunder, salgs- og markedsavdelinger viktig informasjon til kundens kontoplan.