Programvaran för dokumenthantering är integrerat med vår CRM i realtid

Dokumenthantering, liksom hantering av kundrelationer, är en känslig fråga för företag, oavsett i vilken sektor de verkar.

Med Efficys CRM-lösningar kommer era dokument att centraliseras och nås av alla, eller bara av dem ni väljer att tilldela åtkomsträttigheter.

Flera ingångspunkter till era dokument

Alla klassificerar inte dokument på samma sätt, så Efficys datamodell är en nödvändig fördel.

Ni kan hantera era dokument genom att koppla dem till ett affärsprospekt, en kontakt, ett företag, ett möte etc. Detta innebär att de kommer att vara lättare för er att hitta. Naturligtvis kan ni också hitta era dokument via vår dedikerade sökmotor, genom att söka på titel eller författare.

Tydligt definierade åtkomsträttigheter

När det gäller företagsdokument kan ni hantera åtkomsträttigheter på olika nivåer – per team, per användare och mycket mer.

Åtkomsträttigheter kan variera från full åtkomst till fullständig konfidentialitet.

Centraliserad dokumenthantering för optimalt samarbete

Detta är utan tvekan en av de bästa funktionerna i Efficy CRM. Ert dokumenthanteringssystem integrerat med er CRM!

Detta innebär att alla era CRM-användare kan komma åt dokument utan att behöva byta från en applikation till en annan.

Säg adjö till hårddiskar och data som finns på andra ställen i nätverket. All er dokumenthantering är centraliserad och tillgänglig med en enkel internetanslutning.

Dela dokument internt samt utanför organisationen

Om ni vill dela ett visst dokument med en av era kollegor, kopplar ni bara er kollegas profil till dokumentet och de kommer att meddelas automatiskt när dokumentet ändras.

Om ni vill dela ett dokument med en extern publik, kan ni använda er CRM-lösning som en dropbox. Det innebär att ni kan dela en offentlig länk och kan ställa in ett utgångsdatum. Ni kommer att få ett meddelande när mottagarna klickar på länken för att ladda ner dokumentet/dokumenten. Detta innebär att ni kan anpassa er till era kontakters tidslinje, till skillnad från att påtvinga era tidsfrister på dem.