”Med en internationell och mobil säljkår ansvarar Trelleborg för att hantera en global distributionskanal, vi behövde hämta alla kund- och prospektdata i en enda databas. Målet var tvåfalt: att konsolidera och dela marknadsinformation. Som ett resultat letade vi efter en applikation som var framför allt flerspråkig, men också kapabel att enkelt integrera med de olika applikationer som redan finns i vårt informationssystem.”

En krävande urvalsprocess

”Efter ett anbudsförfarande som lanserades i april 2007 verkade Efficy programvara som en av de få lösningar på marknaden som kunde uppfylla alla våra tekniska och funktionella krav. Dessutom bad vi en kommitté med nyckelanvändare att kommentera på ergonomi och deras uppfattning av de listade produkterna. Återigen etablerade sig Efficy.”

Vi valde Efficy CRM för dess flerspråkiga funktioner. Oavsett deras verksamhetsområde i världen har våra säljteam nu ett enda gränssnitt.
Christophe Peysson
Marketing Distribution Manager

Nyckelfakta

 • picto
  150
  användare globalt
 • picto
  10
  länder driftsatta på 4 månader
 • picto
  7,000
  kunder

Snabb och enkel integration

”Våra goda intryck har omvandlats till självklarheter med en snabb implementering av projektet (4 månader) som utfördes av våra egna IT-avdelningar. Vi är engagerade i att hantera de programlösningar som vi installerar lokalt. Flexibiliteten i administration och kontroll av Efficy underlättade överföringen av färdigheter som leds av Efficys expertkonsulter.”

”Vi kunde integrera Efficy med vårt ERP (Movex), vår meddelandehantering (Lotus Notes) eller ett verktyg för arbetsflöde (Vdoc) samt en produktdatabas utan problem. Denna tillgänglighet bidrar till att göra Efficy till en enda kontaktpunkt för kommersiell verksamhet.”

Det dagliga verktyget för säljare

”Våra säljare är nu utrustade med ett verktyg som gör att de kan ange kommersiella erbjudanden med pristabell som är specifika för varje kund, spåra versionerna av deras erbjudanden och sedan hålla reda på beställningar, fakturor och leveransmeddelanden som behandlas i vår ERP.

Deras kommersiella åtgärder rapporteras direkt i Efficy. För att underlätta utbytet av information integrerar vi e-post som skickas till kunder i Efficy-applikationen medan säljarnas möten synkroniseras med Lotus Notes-kalendern. På så sätt kan alla aktörer i den kommersiella kedjan komma åt hela kundfilen, förutsatt att de naturligtvis har rättigheterna. Efficy gör att vi kan optimera arbetsförfaranden i företaget.

Tillsammans med en dokumentserver (Streamserve) kan användare utfärda alla dokument, inklusive data från CRM-databasen: offert, faktura, beställningsformulär etc…”

Ett flerspråkigt verktyg som enkelt hanteras

”Den globala driftsättningen av Efficy gör att vi kan erbjuda våra säljare en helt flerspråkig applikation: franska, engelska, tyska, italienska, spanska, svenska och norska.

Denna CRM-miljö hanteras via en central databas som vi redan vet låter oss växa när vi utvecklar våra processer. På så sätt säkerställer vi att de funktioner som implementeras konsekvent erbjuder användaren ett gränssnitt som är så nära som möjligt till dennes dagliga liv.”

Resultaten

 • Konsolidering av kommersiell information till en enda databas
 • Förenkla utbyte mellan aktörer på plats och på fältet
 • Implementering av en centraliserad och flerspråkig miljö
 • Sammankoppling med företagets professionella applikationer som ERP

Andra liknande kundcase