Projekthantering

Öka effektiviteten och förbättra samarbetet i stora som små projekt, med Projekthantering i efficy CRM.  

Öka samarbetet i varje team.  

Säkerställ bättre kommunikation och samordning i dina team - och nå bättre projektresultat.  

Projekthanteringen i efficy CRM ger en centraliserad plats där alla team-medlemmar kan samarbeta kring projektuppgifter, dela dokument och kommunicera i realtid.  

Vi hjälper alla avdelningar att vara enade, samtidigt som överblicken över varje detalj kvarstår. 

Gör arbetsdagen mer effektiv.

Visualisera och koppla ihop alla dina rörliga delar för att effektivisera projekt från början till slut.

Automatisera manuella projekthanteringsprocesser som uppgiftsfördelning, schemaläggning och framstegsspårning för att maximera din effektivitet. Fokusera istället på det som är viktigast. 

Optimera din resursfördelning.

På ett ögonblick ser du vilka team-medlemmar som är tillgängliga, vilka uppgifter som är tilldelade och vilka deadlines som närmar sig.  

Projekthanteringen i efficy CRM tar bort allt krångel med resursplaneringen så att du kan öka teamets inverkan och säkerställa kontinuerlig tillväxt. 

Fatta bästa möjliga beslut och hantera eventuella risker med lätthet.

I efficy CRM kan projektledare ha insyn i projektframstegen i realtid. Med insikter och god information lättillgänglig är varje beslut du fattar välgrundat.

Vi hjälper dig att identifiera potentiella problem och risker i ett tidigare skede. Spåra riskfaktorer som budgetöverskridanden och schemaförseningar och vidta åtgärder innan de utvecklas till större problem. 

 

 

Boka demo – helt utan köptvång. 

BOKA DEMO