Dokumentmallar för en bättre varumärkesbild

För ett företag och dess image är det viktigt att alla dokument följer samma grafiska profil.

Dokumentmallar, på grund av den tid de sparar, kan också öka produktiviteten på alla nivåer i företaget.

Med Efficys CRM-lösningar är dokumentmallar lätta att dela och implementera.

Gör era dokument och er varumärkesbild enhetliga

Att producera enhetliga och högkvalitativa dokument såsom affärsförslag, informationsbroschyrer eller inbjudningar, är en betydelsefull investering.

Tack vare automatiska mallar som finns i er CRM, kan ni upprätthålla en enhetlig och homogen grafisk varumärkesprofil genom alla era dokument.

Gör era egna mallar. Ni kan sedan garantera kontinuitet i stil och layout, samtidigt som ni kan använda data som lagras i Efficy (adress, referenser, särskilda indikationer, etc.).

Dela era mallar

Genom hela applikationen är dokumentmallar tillgängliga och redo att använda. Beroende på vilken skärm användaren tittar på, kommer tillgängliga mallar att variera.

Anpassa era dokument med fält för sammanfogning

Med fält med sammanfogning kan ni generera era helt personliga förslag eller komplexa kontrakt med några klick med uppdaterad information om produkter och priser.

Med den här funktionen skapar ni en mall, infogar fält som automatiskt kommer att fyllas med uppdaterad data när ni genererar dokumentet (namn, faktureringsadress, kontrakt-/dokumentreferens, etc.).

Alla dokument som genereras från era mallar kommer att ha exakt samma layout, men alla kommer att anpassas automatiskt baserat på data från databasen.