Efficy CRM. Hörnstenen i era affärsaktiviteter.

Med Efficys CRM-lösningar kan ni övervaka alla era säljmöjligheter. Från det ögonblick ett affärsprospekt identifieras gör CRM-lösningen att ni kan bestämma deras behov, bygga upp erbjudandet i enlighet med detta, definiera element i projektet (steg i försäljningscykeln, identifiera viktiga intressenter, bygga ett projektteam, etc.) och hantera processen fram till underteckning av avtalet.

Genom att komma åt alla tidigare och schemalagda interaktioner kopplade till varje potentiell lead, kan säljaren få en bättre förståelse för sammanhanget och schemalägga uppgifter eller interaktioner, såsom till exempel påminnelser efter att ha skickat en offert. Vissa automatiseringsfunktioner gör det möjligt för användare att planera en rad åtgärder baserat på möjlighetens status. Detta inkluderar intern validering, försäljningsadministration, påminnelser och genomförbarhet.

Offerten - ett avgörande steg

Med Efficy CRM, kan användare utfärda en offert direkt från CRM-lösningen med bara några få klick. Från det ögonblick möjligheten upptäcks, kan säljare skapa en offert genom att välja produkter och antal. Eftersom gränssnittet för offerter är kopplat till produktkatalogerna, kan företaget vara säkert på att det alltid kommer att ha en konsekvent affärspolicy.

Med denna funktion kan användare beräkna det totala beloppet av offerten baserat på det offentliga priset på varje produkt men också baserat på tillämpliga prisvillkor som fastställs av marknadsföringsteamet.

Dokumenthantering

Tack vare de avancerade funktionerna för dokumenthantering gör vår CRM-lösning också att användare kan koppla filer till sina möjligheter för att säkerställa optimal hantering och delning. Det innebär offerten, kontraktet eller andra dokument.

Konkurrent-intelligens för varje lead

Användare kan koppla en eller flera konkurrenter till en möjlighet att se vem som är aktuell i samma affär. Försäljningsteam kan också se pågående eller tidigare möjligheter mot dessa konkurrenter.

Marknadsföringsavdelningen kan fortsättningsvis använda denna information för konkurrensmässiga underrättelseändamål.