Opportunity management

Få en tydlig bild av alla dina affärsmöjligheter, öka samarbetet för större framgång och finjustera dina insatser för långsiktig tillväxt. 

Få en helhetsbild av varje affärsmöjlighet.

Det är nu mycket lättare att spåra affärsmöjligheter och identifiera vilka som är mest värdefulla. Konfigurera din försäljningspipeline på ett smidigt sätt, håll koll på nyckelaffärer och driv dem framåt, samt få full insyn i både individuella och teamets prestationer.  

Vi visar dig all din historiska interaktionsdata kopplad till dina affärsmöjligheter, så du kan använda insikter om prospekts behov för att skapa mer attraktiva erbjudanden.  

Med din viktigaste information tillgänglig på ett ögonblick kan du fokusera på att kommunicera med kunderna och nå era mål. 

Samarbeta och sälj mer.

Samordna dina försäljningsaktiviteter, dela framsteg och håll dig uppdaterad om exakt vilka affärer ni ska fokusera på som ett team.  

Från det ögonblick en affärsmöjlighet upptäcks kan säljare skapa och utfärda offerter från efficy CRM med bara några klick. Tack vare en centraliserad dokumenthantering kan användarna länka filer till affärsmöjligheter för enkel delning – från offert till avtal till vilket annat dokument som helst.

Med ett enat team arbetar ni synkroniserat kring era mest värdefulla prospekt och kan avsluta fler affärer. 

Skapa korrekta försäljningsprognoser och effektivisera dina mål.

Med realtidsdata om dina affärsmöjligheter, prognoser och konkurrenskraftiga insikter nära till hands, hjälper vi dig att ta rätt nästa steg i försäljningsprocessen.

I efficy CRM hjälper vi dig att korrekt förutse framtida intäkter med prognosanalyser. Mät och förbättra dina prognoser allt eftersom för att sätta upp mer realistiska mål – och effektivisera ditt tillvägagångssätt för att nå dem. 

 

 

Boka demo – inga förpliktelser.

BOKA DEMO