KPI:er för alla

Alla data från CRM kan peka mot varandra så att de kan visa relevanta rapporter för både användare av CRM och deras chefer.

Dessutom kan de data som genereras senare exporteras till Excel eller PowerPoint för användning i andra sammanhang: presentationer, e-postbilagor, data i ett kalkylblad, etc.

Våra rapporteringslösningar erbjuder alla nödvändiga verktyg för att generera indikatorer och återge dem.

Delningsfunktioner

Användare kan välja mellan olika alternativ för att dela sina rapporter inom företaget: att göra dem tillgängliga online från en anpassad instrumentpanel; att skicka dem via e-post som PDF-filer eller Excel-tabeller. CRM-rapporteringsdata är direkt tillgänglig för analys eller för att omarbetas.

Beroende på önskad sekretessnivå kan vissa säkerhetsnivåer också tillämpas på era rapporter. Till exempel kommer en säljare bara att ha tillgång till sin egen försäljningsrapportering; hans eller hennes chef kommer dock att ha tillgång till rapporter från alla säljare i hans eller hennes team. Dessa funktioner för åtkomsträttigheter kan också hanteras på team-nivå. Till exempel kan ni definiera att kundtjänstmedarbetare bara har tillgång till rapporter om behandling av förfrågningar.

Anpassade instrumentpaneler, skräddarsydda efter varje användares behov

Varje användare har sina egna rapporteringsverktyg.

Oavsett om användaren är en säljare, en marknadsförare eller en operatör, har han eller hon omfattande självständighet när det gäller att skapa och använda sina egna diagram.

Praktiskt taget obegränsade grafiska alternativ

Varje användare kan visualisera sina indikatorer med olika visningslägen: sektor, histogram, kurva, enkel, pivottabell, tratt, etc.

Förutom visningsläget, tillhandahåller lösningen också filter, mållinjer etc.