Tietoja AMMAsta

AMMA on Brysselissä toimiva keskinäinen vakuutusyhtiö, joka perustettiin vuonna 1950.

Se on Belgian suurin terveydenhuollon ammattilaisten sekä yleisten vastuuvakuutusratkaisujen tarjoaja, joka palvelee 33 000 lääkäriä ja terveydenhuollon ammattilaista suoramyynnin ja välittäjien jakeluverkon kautta.

Yhtiö pyrkii jatkuvasti optimoimaan vakuutettujen ja sidosryhmien asiakaskokemusta. Se on käyttänyt Efficyä paikallisena CRM-ratkaisuna viimeisten seitsemän vuoden ajan.

AMMA käyttää Microsoft Windows -ympäristöä, joka sisältää vanhan, vuosien saatossa mukautetun Talk-tukitoiminnon sekä Agresso Unit4 ERP-järjestelmän.

Kaikki sopimus-, korvausvaatimus- ja vakuutettujen asiakirjat ovat Efficy-järjestelmässä. Tietojen löytäminen on erittäin helppoa
Jeffrey Chmielecki
Commercial Analyst

Haaste

Kasvattaakseen vakuutuksenottajien ja jäsenten tyytyväisyyttä AMMAn tuli tehdä seuraavia:

  • Vähentää paperipohjaisten hallinnollisten tehtävien taakkaa
  • Hallita tietoja nopeudella ja tarkkuudella
  • Ratkaista korvausvaatimukset nopeasti ja tehokkaasti
  • AMMA hallinnoi suurta määrää lomakkeita, vakuutuksia, sopimuksia ja muita asiakirjoja

Yhtiö halusi korvata manuaaliset, paljon paperia käyttävät prosessit nopeiden ja avoimien asiakaskokemusten tuottamiseksi edullisesti. Tämä vaati tietojen saumatonta jakamista osastojen välillä toimintojen optimoimiseksi, aina asiakashankinnasta ja vakuutushallinnasta asiakaspalveluun ja korvausvaatimusten hallintaan.

Kuten Jeffrey Chmielecki huomauttaa: ”Kaikki sopimuksiin, korvauksiin ja vakuutuksenottajiin liittyvät asiakirjat ovat Efficy-järjestelmässä. Tietojen löytäminen on erittäin helppoa”. Efficyn käyttöönotto on osa pitkän aikavälin suunnitelmaa, jolla pyritään siirtymään paperittomaan toimistoon, joka on suunniteltu optimoimaan asiakaspalvelu tietointensiivisessä organisaatiossa.

Ratkaisu

Efficyn CRM-järjestelmä tukee AMMAssa kaikkia viestintätehtäviä, jotka liittyvät vakuutustoimintoihin. Siten se koskee kaikkien yrityksen työntekijöiden toimintaa ja kattaa niin uusien asiakkaiden opastamisen, korvausten säätämisen ja käsittelyn kuin laskutuksen.

Efficyn ainutlaatuinen tietomalli ja protokolla yhdistää kaikki vakuutus- ja sopimusasiakirjat kokonaisuuksiin, kuten yhteystiedot, asiakirjat, tehtävät, tapaukset ja mahdollisuudet.

”Kaikki täällä on muunnettava tehtäväksi”, sanoo Jeffrey Chmielecki, Business Analyst. Alusta muuntaa automaattisesti sähköpostit sekä vakuutus- ja korvausasiakirjat tehtävien työnkuluiksi ilman manuaalista puuttumista.

Kaikki osastot käyttävät Efficyn CRM-järjestelmää

Efficyn CRM-järjestelmän käyttö tarjoaa sisäisille ja ulkoisille asiakkaille ammattimaisen palvelutason toimintojen koko kirjossa:

Toiminnot ja hallinto: Tämä osasto vastaanottaa kaikki kopiot sähköposteista, asiakirjoista ja fakseista, skannaa ne ja lataa ne Efficyyn. Se luokittelee ne sekä poimii ja vahvistaa jäsennetyt ja jäsentämättömät tiedot automaattisesti kosketuksettoman prosessin kautta.
Asiakirjat yhdistetään automaattisesti Efficyn useisiin kokonaisuuksiin. Näin voidaan tarjota yksi näkymä kaikista asiakirjoista ja varmistaa, että kaikki työskentelevät samalla tavalla.

Tuotanto: Kaikkia sopimus- ja korvaushallinnon työnkulkuja hallitaan Efficyn sisällä yhdessä AMMAn alkuperäisen tukitoimintojen Talk-hallintajärjestelmän kanssa, jota käytetään vakuutusten hallintaan.

AMMAn työntekijät voivat tarkastella asiakastietoja useiden liiketoiminnan toimintojen, prosessien ja kanavien kautta.

Tämä helpottaa yhteistyötä, parantaa vakuutusten käsittelyn tuottavuutta ja mahdollistaa korvausvaatimusten nopean ratkaisemisen.

Myynti: Efficy jakaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja kahden kanavan kautta:

  • Suoramyynnin osasto sitouttaa asiakkaita suoraan. Efficy avustaa markkinointitoimissa tarjoamalla kattavan näkymän asiakaskannasta, auttamalla myyntiosastoa pitämään jatkuvasti silmällä potentiaalisia asiakkaita, luomalla konteksiin pohjautuvia päivitys- ja lisämyynnin tarjouksia sekä hallitsemalla liidejä. Tämä osasto käyttää Efficyn kumppanin, Flexmailin, sähköpostimarkkinoinnin ympäristöä kohdennettujen kampanjoiden käynnistämiseen sekä lähtevän telemarkkinoinnin toimintojen seurantaan.
  • Välittäjäratkaisujen osasto valvoo suhteita välittäjien verkoston kanssa.

Minkälaisia tulokset ovat?

Efficyn keskitetty CRM-ratkaisu perustuu ainutlaatuiseen tietomalliin ja protokollaan. Vakuutus- ja asiakastietoja käytetään johdonmukaisesti koko yrityksessä, mikä mahdollistaa tietojen jakamisen kaikissa osastoissa ja esimiestehtävissä. Työntekijät voivat löytää tietoja intuitiivisesti ja useista lähtöpisteistä käsin.

AMMA on saavuttanut merkittävää hyötyä erityisesti ratkaisuajoissa ja samalla vähentänyt markkinointiin ja korvausvaatimusten käsittelyyn liittyviä operatiivisia kustannuksia.

Pitkällä aikavälillä yhtiö aikoo laajentaa Efficyn CRM-järjestelmän asiakirjojen hallintaominaisuuksien käytön yritys- ja strategiselle tasolle sekä vakuutusten markkinointi- ja käsittelytoiminnan ulkopuolelle.

Käyttäjäkokemuksia