arr.jpg
Sales management

Wat is de Jaarlijks Terugkerende Omzet (JTO) en hoe Bereken je Deze?

3 minuten lezen · Listen

De jaarlijks terugkerende omzet (JTO) is een indicator die is afgeleid van de maandelijkse terugkerende omzet. Ook hierbij is de meting ervan zeer belangrijk in alle bedrijven met een sterke terugkerende of abonnementencomponent.

Wat is de JTO?

In essentie is de jaarlijks terugkerende omzet het bedrag van de omzet van dit jaar en het bedrag dat u het volgende jaar hoopt te halen.  

Niet meer en niet minder.  

Deze maatregel omvat uiteraard geen eenmalige, uitzonderlijke opbrengsten. Alleen terugkerende inkomsten.

Hoe wordt de JTO berekend?

Er zijn verschillende manieren om de jaarlijks terugkerende omzet te berekenen, voornamelijk afhankelijk van de complexiteit van uw bedrijfsmodel.  

De meest rudimentaire en onnauwkeurige formule is:

Als u de maandelijkse terugkerende omzet al heeft berekend en u wilt een globaal idee hebben van de jaarlijks terugkerende omzet, zonder te denken aan verdere toepassingen van deze metriek, dan kunt u deze formule gebruiken.  

Als u uw berekening verder wilt verfijnen, heeft deze formule de voorkeur:

  • Nieuwe JTO: totale jaarlijkse terugkerende omzet.
  • Uitbreiding van de JTO: uitbreiding van de terugkerende jaaromzet op bestaande rekeningen.
  • Verlies van de JTO: verlies van terugkerende inkomsten als gevolg van de daling of verslechtering van bepaalde bestaande rekeningen.

Waarvoor dient de JTO voor?

De indicator wordt gebruikt voor 2 hoofdtaken:

  1. Het evalueren van de evolutie van de terugkerende inkomsten van het bedrijf.
  2. Projecteren van inkomsten in de toekomst.

De evolutie van de terugkerende inkomsten van de onderneming beoordelen

Met de JTO kan u het hele jaar door uw zakelijke beslissingen en geleende bedrijfsstrategieën valideren. Waren ze over het algemeen goed en leidden ze u in de juiste richting? Tegenovergesteld, waarom werkten ze niet zoals u verwachtte?

Projecteren van inkomsten in de toekomst

Met de jaarlijks terugkerende inkomsten kunt u de verwachte inkomsten voor het volgende jaar zeer nauwkeurig inschatten. Hoe? Uitgaande van dit cijfer past u een weging toe die overeenkomt met het verwachte karntongehalte en een andere weging die overeenkomt met de verwachte groei.

Met deze voorspellingen kunt u de cash, de marketing en alle activiteiten die afhankelijk zijn van uw inkomen en uw personeel beter plannen.  

Als u de maandelijks terugkerende inkomsten kent, merkt u dat deze twee formules sterk op elkaar lijken en vraagt u zich dus af...

Wat zijn de verschillen tussen de JTO en MTI?

Eigenlijk zijn ze grotendeels hetzelfde. Het belangrijkste verschil is gebaseerd op het tijdsinterval. Een maand versus een jaar.  

Vanuit dit perspectief is het belangrijkste verschil dat de ene een macrobenadering (jaarlijks) en de andere een microbenadering (maandelijkse) heeft.  

Zo zullen de jaarlijkse terugkerende inkomsten u meer helpen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot bedrijfsplanning en het voorspellen van toekomstige groei.  

De maandelijkse terugkerende inkomsten laten u toe om meer in detail te gaan. Het is nuttig voor het analyseren van de dagelijkse ontwikkeling van het bedrijf en het valideren van de beslissingen of de commerciële strategieën die op dat moment worden uitgevoerd.

Samengevat

Beide indicatoren lijken sterk op elkaar en hebben dezelfde doelstellingen (het maken van prognoses en het verbeteren van de ontwikkeling van het bedrijf) met een meer algemeen perspectief.  

Om de jaarlijks terugkerende inkomsten goed te kunnen volgen, moet u uw gegevens centraal beheren en organiseren, en één van de beste manieren om dit te doen is door gebruik te maken van een CRM.  

Waarom zou efficy CRM dan niet eens proberen?