selling-more-customers.png
Sales management

Wat is KYC (Know Your Customer)?

3 minuten lezen · Listen

Know Your Customer: definitie

Het acroniem KYC (Know Your Customer) werd voor het eerst gebruikt in de Verenigde Staten. 

Deze term werd snel ingeburgerd in Europa, met name in de banksector, waar de klantkennis van cruciaal belang is. 

Wat is KYC en hoe moeten we ons eraan houden? 

Know Your Customer (KYC) is het proces van het uitvoeren van due diligence om de identiteit van de belangrijkste stakeholders van een bedrijf te verifiëren. 

Dit geldt voor klanten, leveranciers en partners. Met welk doel? Om hun integriteit te waarborgen en na te gaan of ze voldoen aan de geldende regelgeving. 

De bestaansreden van de KYC-richtlijnen is de bestrijding van financiële criminaliteit in al haar vormen, zoals corruptie, het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

KYC: onlosmakelijk verbonden met klantinformatie en de transparantie van financiële transacties

Ken uw klanten, leveranciers en partners

Customer intelligence is geen nieuw principe. De schijn kan echter misleidend zijn en KYC kan helpen om licht hierop te werpen

Vandaag de dag is het essentieel dat bedrijven alle belanghebbenden met wie ze te maken hebben, onderwerpen aan een due diligence-proces, met andere woorden, een KYC-proces. 

Want het kennen van uw klanten, leveranciers en partners is een noodzaak geworden. 

Door haar goede trouw te kunnen bewijzen, vermindert het bedrijf het risico dat het aansprakelijk wordt gesteld in geval van problemen met de nationale en internationale wetgeving.

Bestrijding van corruptie

Een robuust systeem, gebaseerd op de toepassing van klanten- en partner due diligence procedures (KYC), helpt bedrijven te voorkomen dat ze onwetende deelnemers aan illegale financiële activiteiten zijn. 

Witwassen van geld, fraude en corruptie zijn risicofactoren die direct of indirect schade kunnen toebrengen aan een bedrijf. 

Daarom moeten ondernemingen in hun risicobeheer- en nalevingssysteem maatregelen opnemen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden.

Hoe moet je KYC aanpakken? De aandacht vestigen op de onmisbare tools om uw klant beter te leren kennen

Het hele KYC-circuit is afhankelijk van het verkrijgen, traceren en opslaan van de documenten die nodig zijn om de integriteit van uw stakeholders te beoordelen. Voor bankinstellingen is de complexiteit van het identificatieproces zodanig dat zij gebruik moeten maken van de diensten van externe leveranciers. 

Zij moeten toegang hebben tot zeer uitgebreide databanken en in staat zijn complexe interne eigendoms- en eigenaarsrelaties binnen een onderneming te analyseren. 

Vooraleer tot een dergelijke complexiteit over te gaan, is het belangrijk dat alle bedrijfsgegevens gecentraliseerd worden in één tool: een CRM-softwareoplossing (Customer Relationship Management). Deze tools zitten in het hart van uw informatiesysteem en zijn speciaal ontworpen om alle relevante klantgegevens te consolideren en een volledig overzicht te geven van alle interacties met een bepaalde klant. 

Dit betekent dat een CRM-oplossing door het aanbieden van hoogwaardige customer intelligence één van de pijlers van een KYC-strategie kan zijn.

Know your customer tracker

Juridische aspecten van KYC

Zorgvuldigheids- en informatieplicht

Bedrijven hebben een dubbele verplichting ten aanzien van KYC. 

De eerste betreft een zorgvuldigheidsplicht in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. 

De tweede is een verplichting om investeerders en kredietnemers te waarschuwen. Geleidelijk ontstaan er nieuwe, onafhankelijke toezichthoudende organen om toezicht te houden op financiële instellingen.

Sancties

Vanwege een aantal historische misstanden en om te voorkomen dat deze zich opnieuw voordoen, worden aan bancaire en financiële groepen zeer hoge boetes opgelegd, die soms oplopen tot enkele honderdduizenden euro's. 

De Europese Commissie is van mening dat de financiële en bancaire sector een belangrijke rol kan spelen bij de bestrijding van deze misstanden. Bovendien kan het risico dat een dergelijk incident het imago van de onderneming aantast, aanzienlijke gevolgen hebben voor haar reputatie en dus ook voor haar activiteiten. 

De banksector is de sector die het meest rechtstreeks door KYC wordt getroffen. Maar wat ook de omvang van uw bedrijf is, in welke sector u ook actief bent, het kan nooit genoeg benadrukt worden: customer intelligence is de kern van de zaak. 

Nu u weet wat het betekent, ontdek hoe het in uw CRM past. Vraag nu een gratis demo aan! 
 

 

Voordat je gaat, download gratis!

 

Wij raden u aan: