conversion-rate-optimisation-cro.jpg
Salgsledelse

En Guide for Konverteringsoptimalisering (CRO)

11 minutter med lesing

Hvis du ser på kombinasjonen av den siste nedgangen i oppstartsfinansiering og den økte konkurransen om markedsandeler, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor det er så mange oppstartsbedrifter som mislykkes. Mangelen på finansielle midler begrenser markedsføringsbudsjettene over hele verden. Det gjør at markedsførere er nødt til å være ekstra kreative i arbeidet med å skaffe seg nye potensielle kunder.

Det er vanlig praksis for markedsføringsteam å fokusere på å skaffe ny trafikk til nettsteder, slik at selgerne kan dra i havn et salg. Men takket være konverteringsoptimalisering (CRO), vet de beste markedsføringsteamene hvordan de skal få flest mulig kundeemner ut av den eksisterende trafikken.

En høy konverteringsfrekvens gir flere kundeemner, noe som betyr høyere inntekt til lavere kostnader. Slik kan oppstartsbedrifter skape en god sirkel der en større andel av inntektene kan utnyttes til markedsføring- og salgstiltak, som igjen genererer konverteringer og skaper vekst.

I denne veiledningen går vi dypt inn i CRO og hvilken betydning dette har for markedsføringsteam. Vi identifiserer også viktige kontaktpunkter som man bør være oppmerksom på under optimaliseringsprosessen.

Hva er CRO?

I sin enkleste form er optimalisering av konverteringsfrekvens en prosess som hjelper deg med å få størst mulig verdi ut av et besøk på nettstedet ditt.

I CRO trenger ikke en konvertering nødvendigvis å være et fysisk kjøp. For oppstartsbedrifter innebærer en konvertering gjerne at en kunde ledes til å utføre en rekke ønskede handlinger (f.eks. registrere seg for en gratis e-bok eller et webinar, laste ned en kupong osv.), der kunden bare gjør ett kjøp gjennom hele kundereisen.

I denne situasjonen kan CRO defineres som en datadrevet prosess for å gjøre kundeinteraksjoner til meningsfulle interaksjoner.

Det kan også defineres som å øke prosentandelen av besøkende som utfører en ønsket handling på nettstedet.

Fordeler med CRO (konverteringsoptimalisering)

Det er flere store fordeler knyttet til CRO:

Fordeler med CRO (konverteringsoptimalisering)

Økt avkastning og inntekt

Ved å øke antallet konverteringer på et nettsted eller i en markedsføringskampanje kan bedrifter potensielt sett få høyere inntekter. CRO kan også bidra til å forbedre avkastningen på investeringen (ROI) på et nettsted eller en markedsføringskampanje ved å øke antall konverteringer og samtidig som at kostnaden per konvertering reduseres.

Bedre kundeopplevelser

Konvertering er også en nøkkelindikator på kundetilfredshet – hvis kunden fylte ut et registreringsskjema, er det en god sjanse for at bedriften gjorde noe riktig på landingssiden som innfridde forventningene i det tidlige stadiet av kjøpsreisen.

Det motsatte er også tilfelle. Og dette gjør at konverteringer er et pålitelig mål på effekten av markedsføring og salgstiltak. Ved å forbedre brukeropplevelsen på et nettsted eller en markedsføringskampanje kan bedrifter øke kundetilfredsheten og lojaliteten! Dette kan igjen føre til langsiktige fordeler som faste kunder og positive omtaler.

Bedre konkurranseevne

Med verdifull brukerinnsikt som er hentet fra CRO for nettsider eller markedsføringskampanjer, kan bedrifter skille seg ut fra konkurrentene for å oppnå et stort konkurransefortrinn.

Større forståelse av kundene

Ved å analysere data og teste ulike elementer på en nettside eller i en markedsføringskampanje kan bedrifter lære mer om kundene og preferansene deres. På denne måten kan man nå ut til dem med det riktige budskapet.

Hvordan beregnes konverteringsfrekvensen?

For å beregne konverteringsoptimalisering for et bestemt nettsted eller en bestemt markedsføringskampanje må du vite hvor mange konverteringer som har skjedd, og det totale antallet besøkende eller visninger. Konverteringsfrekvensen beregnes deretter som følger:

Hvordan beregnes konverteringsfrekvensen CRO?

Konverteringsoptimalisering = (antall konverteringer / totalt antall besøkende eller visninger) x 100 %.

Hvis for eksempel et nettsted har 100 besøkende, og 5 av dem registrerer seg for et webinar, blir konverteringsfrekvensen slik:

Konverteringsoptimalisering = (5 registreringer / 100 besøkende) x 100 % = 5 %.

Hva er en god CRO?

En god konverteringsfrekvens varierer for ulike bransjer, produkter og tjenester, inkludert mange andre faktorer.

For eksempel anses Konverteringsoptimalisering for netthandel generelt for å være god hvis den er over 2 %. Den gjennomsnittlige konverteringsfrekvensen for nettsteder som genererer kundeemner, er vanligvis høyere – rundt 10 %. Men avhengig av bransjen ligger en god konverteringsoptimalisering vanligvis mellom 1 % og 4 %.

På grunn av ulike faktorer som endringer i forbrukeratferd, konkurranse og økonomiske forhold, endrer konverteringsfrekvensen seg over tid. En "god" konverteringsoptimalisering vil derfor i stor grad avhenge av målgruppen din, bransjen og nisjen du opererer i, samt trafikkanalene og målene for bedriften din.

Elementer i CRO-prosessen

Avhengig av målene for en bedrift eller kampanje er det flere hovedelementer i konverteringsoptimalisering (CRO):

Dataanalyse

CRO innebærer å analysere dataen til trafikken på et nettsted, brukeratferden og konverteringer for å identifisere muligheter for forbedring. Dette kan omfatte bruk av verktøy som Google Analytics for å spore resultatene for et nettsted og identifisere trender og mønstre.

Research rundt målgruppen

For å forstå behovene, motivasjonen og atferden til de besøkende på nettstedet ditt, må du samle inn informasjon om dem. Da kan du skreddersy nettsiden slik at den bedre møter de besøkendes behov og oppmuntrer dem til å gjøre det du ønsker.

Det er flere måter å samle inn informasjon om målgruppen på, inkludert:

Undersøkelser

Undersøkelser kan brukes til å samle inn detaljert informasjon om målgruppen, for eksempel demografiske opplysninger, interesser og atferd.

Brukertesting

Brukertesting innebærer at ekte mennesker bruker et nettsted og gir tilbakemelding om brukeropplevelsen. Dette kan bidra til å identifisere problemer som hindrer folk i å konvertere.

Analyser

Ved å analysere data om trafikken på et nettsted kan du få innsikt i målgruppens atferd på nettstedet, inkludert hvordan de kom dit, hvilke sider de besøkte, og hvilke handlinger de foretok.

A/B-testing

A/B-testing er en metode for å sammenligne to versjoner av en nettside eller markedsføringskampanje for å se hvilken som gir best resultater. Dette kan være et viktig element i CRO, siden det lar bedrifter teste forskjellige elementer, for eksempel overskrifter, bilder og layoutalternativer, slik at de kan finne de mest effektive versjonene.

Ifølge denne Invesp-rapporten er A/B-testing den mest brukte strategien for optimalisering av konverteringsfrekvensen – den brukes allerede av 58 % av markedsførerne, mens ytterligere 35 % planlegger å ta det i bruk. A/B-testing fungerer, men ikke stopp der: Når testingen er utført, kan du tilpasse nettstedet ditt til de besøkende basert på testresultatene.

Ved å bruke efficy CRMs segmenteringsverktøy kan du vise mer relevant innhold ved å skreddersy bestemte overskrifter og bilder til bestemte segmenter av målgruppen din på denne måten:

  1. Målrett på nytt mot besøkende som kommer tilbake, med innhold som er relevant for det de har sett på tidligere, eller
  2. Målrett på nytt mot lojale kunder med spesialinnhold som rabatter eller belønninger

Mål

efficy CRMs analyse fungerer best med Markedsføringskampanje-verktøyet. Denne funksjonen gir deg én enkelt database med en omfattende oversikt over markedsføringskampanjene dine, slik at du kan spore konverteringer.

Med efficys Rapporterings -funksjon kan du også lage nøkkelindikatorer for konvertering og spore dem. Du kan beregne konverteringsoptimalisering ved å sammenligne resultatene opp mot den totale trafikken.

Optimalisering

Med ny innsikt kan du optimalisere nettstedet eller kampanjene dine ved å skrive mer fengende tekster til nettsiden. Du kan også legge til handlingsfremmende oppfordringer eller redesigne hele nettstedet for å forbedre brukeropplevelsen (gjøre det mer brukervennlig, enklere å navigere og appellerende til besøkende).

En måte å gjøre verdifulle data tilgjengelig på er gjennom en CRM-programvare som efficy. efficy hjelper teamene dine med å bryte opp datasiloer og gir dem en fullstendig oversikt over relevante data for analyser. Slik kan de jobbe ut ifra konkrete data. Hvis du vil lære mer om hvordan du kan utvide virksomheten din med et CRM-system, kan du laste ned den nyttige håndboken vår her


Viktige punkter for konverteringsoptimalisering

iFactory digital antyder at selskaper synes det er enkelt å få trafikk, men vanskelig å få besøkende til å konvertere. Allikevel er ikke det lille utbyttet av nettstedbesøkene hele historien.

Til syvende og sist kommer ikke alle besøkende på et nettsted til å konvertere, uansett hvor godt optimalisert landingssiden er. Det er urimelig å forvente at en kunde som søker etter tjenester for merkevarebygging i søkemotorer og lander på landingssiden din, kjøper et verktøy for logooppretting.

Men i mange tilfeller er en lav konverteringsoptimalisering et resultat av barrierer på visse punkter for konvertering på nettstedet eller landingssiden som kan uroe dine besøkende.

La oss se litt nærmere på disse punktene som du bør teste når du utfører CRO:

Teksten på nettsiden

Dette er teksten de besøkende først leser på nettstedet ditt. Hvis den ikke er god nok, kan du ikke forvente så mye. Så enkelt er det. Gode tekster kommuniserer klart og tydelig verdien av tilbudet ditt, møter behovene til de besøkende og overtaler dem til å utføre en ønsket handling.

Tips nr. 1: Bruk sosiale bevis

Bruk av sosiale bevis innebærer å legge til anmeldelser og vurderinger fra kunder i teksten for å skape en mer overbevisende effekt. Med sosiale bevis kan du utnytte den eksisterende kundemassen og den sosiale innflytelsen din for å lede besøkende nærmere en konvertering.

Bare tenk på hvor mye mer sannsynlig det er at du kjøper et produkt etter at du finner ut at andre i dine sosiale eller profesjonelle kretser allerede bruker det. Sosiale bevis kan være andre selskaper, dine egne eller samarbeidspartneres sertifiseringslogoer, eller media.

Ved å legge til bilder og videoanbefalinger på bestemte landingssider på nettstedet ditt, kan du få flere besøkende til å konvertere.

Tips nr. 2: Overskrifter

Ifølge Marketingsherpa vil 90 % av besøkende som leser overskriften din, også lese den handlingsfremmende oppfordringen. Overskrifter er en veldig viktig del av teksten på nettsiden, og det er ofte det første de besøkende ser – noe som gjør det til en viktig faktor i CRO. For at en overskrift skal være overbevisende, må den presentere hele salgsargumentet i én enkelt og slagkraftig setning.

Bilder og videoer

Bruk av bilder og videoer kan være et mektig verktøy for å generere konverteringer, ettersom det kan bidra til å formidle verdien av et produkt eller en tjeneste på en visuell måte. Optimalisering av bilder for CRO innebærer å bruke relevante bilder av høy kvalitet som effektivt presenterer produktet eller tjenesten.

Tips nr. 1: Forklaringsvideoer

Ikke undervurder effekten av en video når du skal dele budskapet ditt på en enkel måte. Videoinnhold er på moten (tenk TikTok!) fordi den typiske internettbrukeren har et kort oppmerksomhetsspenn. (Denne studien om nettbruk viser at det gjennomsnittlige oppmerksomhetsspennet nå er 8 sekunder!)

Å fange noens oppmerksomhet med en tekst på under 8 sekunder kan være vanskelig. Men videoer kan raskt engasjere brukere i løpet av denne tiden, og de kan kommunisere budskapet ditt og merkevarens historie for å skape følelsesmessige reaksjoner som bygger tillit og får brukerne til å konvertere.

Viktige punkter for konverteringsoptimalisering CRO

Denne Wyzowl-undersøkelsen viser at 86 % av markedsførerne mener de har fått flere potensielle salg med videoforklaringer.

Fortsatt ikke overbevist? Tenk over dette: En undersøkelse utført av Nielsen Norman Group der de sporet øyebevegelse, viser at besøkende i gjennomsnitt leser 28 % av ordene på et nettsted. (20 % er mer sannsynlig.) Mens data fra YouTube viser at den gjennomsnittlige forklaringsvideoen blir sett på i omtrent 2,7 minutter.

Poenget er at de besøkende får flere visuelle og verbale hint om produktet ditt ved å se på forklaringsvideoer, i motsetning til å lese tekst.

Sidelayout, design og hastighet

Designet og utformingen av en nettside kan ha stor innvirkning på CRO, spesielt den generelle brukeropplevelsen og sannsynligheten for en konvertering. Et ryddig og velorganisert oppsett som er enkelt å navigere i, kan bidra til flere konverteringer enn et rotete eller forvirrende oppsett.

Noen besøkende foretrekker å hoppe over den første delen av kjøpsreisen og heller starte en chat eller samtale med en selger. En kombinasjon av et visuelt tiltalende oppsett, smarte handlingsfremmende oppfordringer, overbevisende tekst og en chatbot (som setter brukeren i kontakt med salgsteamet) på startsiden eller landingssiden din, kan bidra til at besøkende raskt blir til kvalifiserte potensielle kunder.

Økningen i fluktfrekvens forårsaket av treg sideinnlasting gjør sidehastighet til et annet viktig punkt i CRO. Ifølge denne studien har nettsider som bruker 2 sekunder på innlastingen, en fluktfrekvens på 9 %, mens sider som bruker 5 sekunder på å lastes inn, har en fluktfrekvens på 38 %.

Tips nr. 1: Analyser flukt- og utgangsfrekvensene

Hvis det ser ut til å være mangel på engasjement fra brukerne dine på nettstedet eller landingssiden din, bør du analysere flukt- og utgangsfrekvensene.

Hvis de er uvanlig høye, kan du starte CRO ved å sjekke om brukerne synes at nettstedet ditt er vanskelig å navigere på, ved hjelp av brukertesting eller undersøkelser.

En fersk studie av We Are Social hevder at 46 % av nettbrukerne surfer på nettet med mobile enheter. Basert på disse dataene er det beste alternativet å optimalisere for mobil.

Oppfordring til handlings-knapper (Call-to-action, CTA)

Oppfordring til handlingsknapper (Call-to-action, CTA) er viktig for enhver nettside eller markedsføringskampanje, siden den er det siste trinnet i konverteringsprosessen.

Optimalisering av CTA-knapper kan være et viktig element i CRO. Det innebærer gjerne å teste ulike versjoner av knappen for å se hvilken som er mest effektiv for å generere konverteringer. Tekster som "Send inn", "Abonner nå" eller "Registrer deg" blir sett på som for direkte, mens mer tilpassede varianter som "Klikk her" eller "Klikk for å få tilbudet" høres mer innbydende ut og kan bidra til flere konverteringer.

Tips nr. 1: Frykten for å gå glipp av noe (FOMO)

FOMO er en effektiv taktikk som brukes til å utløse en frykt hos publikum for at de kan gå glipp av noe som kan gjøre livene deres bedre, hvis de ikke handler raskt.

Et eksempel på dette er å fortelle besøkende at tilbudet bare gjelder i en begrenset tidsperiode, og oppfordre dem til å handle umiddelbart. Du kan også oppgi nøyaktig hvor lenge tilbudet er tilgjengelig, eller hvor mange produkter som er igjen før lageret er tomt (eller prisen går tilbake til normalen).

Tips nr. 2: Farger

Farger påvirker hvordan folk oppfatter eller samhandler med designelementer. Ved å fremkalle ulike følelser og assosiasjoner kan riktig farge på CTA-knappen kommunisere en ønsket handling til brukeren.

For eksempel kan bruk av en lys, sterk farge på en knapp fange brukerens oppmerksomhet og få knappen til å skille seg ut på siden, noe som kan øke sannsynligheten for at brukeren klikker på den. Motsatt er det kanskje ikke like effektivt å oppmuntre til klikk ved å bruke en farge som er for dempet eller går i ett med designet rundt.

Skjemaer:

Skjemaer er et viktig element på mange nettsteder og kan være et fokusområde for CRO. Her kan man optimalisere layout og design for å gjøre skjemaet enkelt å bruke, eller teste ulike elementer, som antall felt og språket som brukes i skjemaet.

Tips nr. 1: Bruk skjemaer for registrering av potensielle kunder

Skjemaer for registrering av potensielle kunder er kanskje det mest kritiske punktet av alle, ettersom de i utgangspunktet er det siste trinnet der besøkende enten går videre til å bli potensielle kunder, eller blir en del av fluktstatistikken din.

Når det gjelder skjemaer, er regelen at jo færre skjemafelt, jo bedre. Og som med det meste innen CRO, er design viktig. Et CRM-system som er i samsvar med GDPR, slik som efficy, kan hjelpe deg med å samle inn informasjon ved å bruke nettskjema – en funksjon som er direkte integrert i CRM-løsningen – slik at du kan lage gode skjemaer som ofte blir fylt ut av potensielle kunder, og som du raskt kan følge opp.

Få flere salg ut av trafikken ved hjelp av efficy CRM

Med CRO-verktøy som kan gi en gjennomsnittlig avkastningsøkning på 223 % på bunnlinjen, må oppstartsbedrifter gjøre det godt for å gjøre nettbesøkende om til potensielle kunder.

Når det kommer til konverteringsoptimalisering, kan du kaste alle faste oppskrifter ut av vinduet: Det beste grepet du kan ta, er å tilegne deg mer kunnskap om besøkende på nettstedet ditt samt potensielle og eksisterende kunder for å gi dem det de vil ha.

Og det finnes ikke bedre verktøy for å få denne avgjørende innsikten enn en moderne CRM-løsning.

Optimalisering skal ikke være en tilfeldig øvelse eller et engangsprosjekt – det er en gjentakende prosess der du stadig forbedrer strategien din basert på innsikt fra tidligere gjennomganger.

For å hjelpe deg med å ta smartere CRO-valg har efficy CRM funksjoner for segmentering, tilpasning og effektivisering (klikk her for å se andre nyttige funksjoner) som hjelper deg med å optimalisere kampanjen og nettstedet ditt for å få flere konverteringer.

Ser det ut til at CRO kan gi deg flere potensielle kunder? Vil du se en forhåndsvisning av hva efficys komplette CRM-plattform kan gjøre for deg? Bestill en gratis demo her.