conversion-rate-optimisation-cro.jpg
Säljledning

En Guide till Konverteringsoptimering (CRO)

13 minuter av läsning · Listen

Koppla den senaste dippen i startup-finansiering med ökad konkurrens om marknadsandelarna, och det är inte svårt att förstå varför många nystartade företag misslyckas. Brist på ekonomiska resurser begränsar marknadsföringsbudgetar runt om i världen. Därför måste marknadsförare vara särskilt påhittiga i sina strategier för att få leads. 

Marknadsföringsteam fokuserar ofta på att driva ny webbplatstrafik för att underlätta säljarnas försök att avsluta affärer. Men tack vare det betydelsefulla mätvärdet konverteringsoptimering (CRO) kan de mest framgångsrika marknadsföringsteamen maximera antalet leads med redan existerande trafik. 

En hög konverteringsgrad leder till fler leads, vilket leder till ökade intäkter utan att du behöver spendera lika mycket på förvärv. På så sätt kan startups skapa en positiv spiral där ökade intäkter används för att stärka marknadsförings- och försäljningsinsatser, vilket i sin tur leder till fler konverteringar och ytterligare tillväxt. 

I den här guiden utforskar vi CRO och dess betydelse för för marknadsföringsteam på djupet. Vi identifierar också avgörande kontaktpunkter för konvertering under optimeringsprocessen.

Vad är CRO?

Konverteringsoptimering, Conversion Rate Optimisation (CRO) på engelska, är en process som hjälper dig att maximera det potentiella värdet från webbplatsbesökare. 

När det gäller CRO behöver en konvertering inte nödvändigtvis innebära ett köp. Bland startups är det vanligt att en kund anses konvertera framgångsrikt genom att utföra en rad olika önskade aktiviteter (t.ex. att anmäla sig för en gratis e-bok, registrera sig för ett webbseminarium eller ladda ner en kupong), även om kunden bara gjorde ett köp under sin köpresa. 

På så vis kan CRO definieras som en datadriven strategi för att omvandla kundinteraktioner till meningsfulla kundinteraktioner. 

Det kan även definieras som processen att öka andelen besökare som slutför en viss uppgift på en webbplats.

Fördelar med konverteringsoptimering (CRO)

 • Ökad ROI, avkastning och intäkter

Genom att optimera antalet konverteringar på en webbplats eller marknadsföringskampanj kan företag potentiellt maximera sina intäkter. Genom att använda CRO kan avkastningen på en webbplats eller marknadsföringskampanj förbättras, vilket resulterar i ett ökat antal konverteringar till en lägre kostnad per konvertering.

 • Bättre kundupplevelse (CX)

Framgångsrika konverteringar är ett viktigt mått på kundnöjdhet. Om du fyllde i ett anmälningsformulär skapade företaget troligen en övertygande målsida som motsvarade dina förväntningar i början av din köpresa. 

Det motsatta är också sant. Konverteringsgraden är en pålitlig måttstock för att mäta effektiviteten av marknadsförings- och försäljningsinitiativ. Genom att förbättra användarupplevelsen på en webbplats eller i en marknadsföringskampanj kan företag öka kundernas nöjdhet och lojalitet, vilket i slutändan leder till långsiktiga fördelar, t.ex. återkommande affärer, rekommendationer och positiv word-of-mouth.

 • Större konkurrenskraft

Med de ovärderliga användarinsikter som CRO ger om webbplatser eller marknadsföringskampanjer, kan företag särskilja sig från sina konkurrenter och därmed få en konkurrensfördel.

 • Förbättrad kundförståelse

Genom att analysera data och testa olika delar av en webbplats eller en kampanj kan företag få en bättre förståelse för sina kunder och deras preferenser, vilket gör att de kan rikta sig till dem på ett mer effektivt sätt med de mest träffsäkra budskapen.

Så här beräknar du konverteringsgraden.

För att beräkna konverteringsgraden för en webbplats eller marknadsföringskampanj måste du ta reda på antalet konverteringar och det totala antalet besökare eller visningar. Konverteringsgraden beräknas sedan så här:

Konverteringsgrad = (antal konverteringar / totalt antal besökare eller visningar) x 100 %. 

Till exempel, om en webbplats får 100 besökare och 5 av dem registrerar sig för ett webbseminarium, beräknas konverteringsgraden enligt följande: 

Konverteringsgrad = (5 registrerade / 100 besökare) x 100 % = 5 %.

Vad är en bra konverteringsgrad?

En bra konverteringsgrad kan variera beroende på bransch, vilken produkt eller tjänst som erbjuds och andra relevanta faktorer. 

Till exempel, inom e-handel anses generellt en konverteringsgrad på över 2 % vara bra. Den genomsnittliga konverteringsgraden för webbplatser som genererar leads är vanligtvis högre, runt 10 %. Men beroende på verksamheten ligger en bra konverteringsgrad i allmänhet runt 1 - 4 % 

I och med förändringar i konsumenters beteende, konkurrens och ekonomiska förhållanden förändras också konverteringsgraden över tid. Alltså beror en "bra" konverteringsgrad till stor del på din målgrupp, bransch, nisch, trafikkanaler och mål.

CRO-processens olika delar.

För att se till att de särskilda målen för ett företag eller en kampanj uppfylls består konverteringsoptimeringen (CRO) av flera centrala delar:

 • Dataanalys

CRO innebär analys av data om webbtrafik, användarbeteende och konverteringar, vilket gör det möjligt att identifiera potentiella områden som kan förbättras. Verktyg som Google Analytics kan användas för att övervaka webbplatsens aktivitet och prestanda samt känna igen trender och mönster.

 • Förståelse av målgruppen

För att förstå besökarnas behov, motiv och beteenden på en webbplats måste du samla information om dem. På så sätt kan du skräddarsy din webbplats så att den bättre uppfyller deras behov och uppmuntrar dem att vidta önskade åtgärder. 

Det finns flera sätt att öka förståelsen för målgruppen, bland annat genom:

Enkäter
Enkäter kan användas för att samla in detaljerad information om målgruppen, såsom deras demografi, intressen och beteenden.

Användartestning
Användartestning innebär att riktiga människor använder en webbplats och ger feedback om deras upplevelse. Detta kan hjälpa till att identifiera problem som hämmar konvertering.

Analyser
Genom att analysera trafikdata från webbplatsen kan man få insikter om målgruppens beteende på webbplatsen, däribland hur de hittade fram till webbplatsen, vilka sidor de besökte och vilka åtgärder de vidtog.

 • A/B-testning

A/B-testning är en metod där två versioner av en webbplats eller marknadsföringskampanj jämförs för att se vilken som presterar bäst. Detta kan vara en viktig del av CRO, eftersom det gör det möjligt för företag att testa olika komponenter, t.ex. rubriker, bilder och layoutalternativ, för att identifiera vilken version som fungerar bäst. 

Enligt en rapport från Invesp är A/B-testning den mest använda strategin för konverteringsoptimering. 58 % av marknadsförare använder den redan och ytterligare 35 % planerar att göra det. A/B-testning är ett effektivt verktyg, men det finns mer: när du har dina resultat kan du anpassa din webbplats till besökare baserat på dessa. 

Med hjälp av efficy CRM:s segmenteringsverktyg kan du visa mer relevant innehåll för särskilda segment av din målgrupp med skräddarsydda rubriker och hero-bilder, genom:

 1. retargeting; rikta dig mot återkommande besökare med innehåll som är relevant för vad de tidigare sett,
 2. retargeting; rikta dig mot lojala kunder med lojalitetsinnehåll som rabatter eller belöningar.
 • Mätningar

Efficy CRM:s analyser fungerar bäst med verktyget för Marknadsföringskampanjer. Den här funktionen ger dig en enhetlig databas med en omfattande översikt över dina marknadsföringskampanjer, så att du kan spåra konverteringar. 

Efficy CRM:s verktyg för Rapportering låter dig även skapa nyckeltal för konvertering och spåra dem. Du kan beräkna konverteringsgraden genom att jämföra resultaten mot dina totala trafiksiffror.

 • Optimering

Genom att utnyttja nya insikter kan du optimera din webbplats eller dina kampanjer genom att skriva mer övertygande webbtexter, integrera lockande call-to-actions eller omarbeta din webbplats för att förbättra användarupplevelsen (gör den mer användarvänlig, lättnavigerad och tilltalande för besökare). 

Om du använder en CRM-lösning som efficy, som drar nytta av värdefull data, kan dina team effektivt bryta upp datasilos och få tillgång till omfattande och relevanta insikter som gör att de kan bli verkligt datadrivna. Om du vill få en inblick i hur du kan använda ett CRM för att utöka din verksamhet finns vår handbok, full av insikter, tillgänglig för nedladdning här:


Kontaktpunkter för konverteringsoptimering.

iFactory digital betonar att även om det kan vara relativt enkelt för företag att generera trafik kan det vara mer utmanande att konvertera trafik till resultat. Men det faktumet berättar inte hela historien. 

Oavsett hur effektivt du optimerar dina målsidor är det oundvikligt att vissa besökare inte konverterar. Det går liksom inte att förvänta sig att en besökare som söker efter varumärkestjänster och hamnar på din målsida kommer att köpa ditt verktyg för att skapa logotyper. 

Men i de flesta fall orsakas en låg konverteringsgrad av hinder vid vissa konverteringspunkter på din webbplats/målsida, vilket gör besökarna avståndstagande. 

Vi tar ta en djupdykning i dessa kontaktpunkter som är viktiga när du kör din CRO:

 • Text på webbplatsen (copy)

Copyn (texten på din webbplats) är de ord som dina besökare först läser på din webbplats. Om den inte är tillräckligt bra ska du inte förvänta dig mycket. Så enkelt är det. En bra text kommunicerar tydligt värdet av ditt erbjudande, talar till besökarnas behov och övertalar dem att vidta önskade åtgärder. 

Tips #1: Använd sociala bevis 

Att använda sociala bevis, genom att inkludera kundrecensioner och referenser i din copy, är ett sätt att göra ditt innehåll mer övertygande för dina besökare. Med sociala bevis kan du utnyttja potentialen hos din nuvarande kundbas samt deras sociala inflytande för att locka nya besökare till konvertering. 

Tänk hur mycket mer sannolikt det är att du köper en produkt när du upptäcker att de i dina sociala och professionella kretsar redan använder den. Det kan vara andra företag, certifierade varumärken som stödjer eller samarbetar med dig, eller media. 

Genom att integrera foto- och videobevis på särskilda målsidor på din webbplats kan du effektivt öka konverteringsgraden. 

Tips #2: Rubriker 

Enligt Marketingsherpa kommer 90 % av de besökare som läser din rubrik även att läsa din call-to-action. Rubriken är en oerhört viktig del av din webbtext och är ofta det första som besökarna ser, vilket gör den till en viktig faktor i CRO. För att en rubrik ska vara övertygande måste den innehålla hela försäljningsargumentet i en enda kraftfull mening.

 • Bilder och videor

Visuella element, oavsett om de är i video- eller bildformat, kan vara ett supereffektivt sätt att öka antalet konverteringar, eftersom de hjälper till att förmedla värdet av en produkt eller tjänst. Man kan använda bilder för att optimera konverteringsgraden genom att använda högkvalitativa, relevanta bilder som effektivt visar produkten eller tjänsten. 

Tips #1: Förklarande videor 

Underskatta inte potentialen hos en video för att effektivt kommunicera ditt värdeerbjudande på ett så smidigt sätt som möjligt. Videoinnehåll är det bästa (Hej TikTok!) eftersom den typiska internetanvändaren har kortare uppmärksamhet. (Denna studie om webbanvändning visar att den genomsnittliga uppmärksamhetstiden nu är 8 sekunder!) 

Det kan vara svårt att fånga folks uppmärksamhet med text på mindre än 8 sekunder. Videor kan vara ett effektivt verktyg för att snabbt engagera användarna och förmedla varumärkets värdeerbjudande och bakgrund för att skapa meningsfulla kontakter och bygga upp ett förtroende som leder till konverteringar. 

Denna Wyzowl-undersökning visar att 86 % av marknadsförare hävdar att videoförklaringar har lett till fler leads. 

Inte övertygad än? Tänk på det: I en studie av Nielsen Norman Group, där ögonspårning användes, såg man att besökare läste i genomsnitt 28 % av orden på en webbplats. (20% är mer sannolikt.) Och youtube-data visar att den genomsnittliga instruktionsvideon ses på i cirka 2,7 minuter. 

Instruktionsvideor kan ge webbplatsbesökare mer omfattande visuella och verbala ledtrådar än textinnehåll, vilket gör att de får en bättre förståelse för din produkt.

 • Sidlayout, design och hastighet

Layouten och designen av en webbplats kan ha stor inverkan på CRO, särskilt den övergripande UX (användarupplevelsen). En ren, välorganiserad layout som är lätt att navigera i kan vara effektivare för att få konverteringar än en rörig eller förvirrande layout. 

En visuellt tilltalande layout i kombination med smarta call-to-actions, övertygande texter och en chatbot som sammanför besökarna med säljteamet kan hjälpa till att snabbt omvandla besökare till marknadsföringskvalificerade leads på din startsida/målsida, även om de väljer att hoppa förbi det första steget i köpresan. 

En långsam sidladdningstid kan leda till ökad avvisningsfrekvens och därför är sidhastigheten en ytterligare viktig kontaktpunkt i konverteringsoptimeringen. Enligt den här studien har webbsidor som tar 2 sekunder att ladda en avvisningsfrekvens på 9 % och sidor som tar 5 sekunder att ladda en avvisningsfrekvens på 38 %. 

Tips #1: Analysera avvisnings- och avslutningsfrekvenser 

Om det verkar som att det saknas engagemang från dina användare på din webbplats eller målsida, då är det dags att analysera dina avvisnings- och avslutningsfrekvenser. 

Om du tycker att de är ovanligt höga kan du börja din konverteringsoptimering med att undersöka om användarna tycker att din webbplats är svår att navigera med hjälp av användartester eller enkäter. 

Enligt en nyligen genomförd undersökning av We Are Social surfar 46 % av webbanvändarna på nätet med sina mobila enheter. Om man utgår från dessa uppgifter är det bäst att optimera för mobila enheter.

 • Call-to-action-knappar (CTA)

CTA-knappen är en viktig del av varje webbplats eller marknadsföringskampanj, eftersom den är det sista steget i konverteringsprocessen. 

Optimering av CTA-knappar kan vara en viktig del av CRO, eftersom det kan handla om att testa olika versioner av knappen för att se vilka som är mest effektiva när det gäller att driva konverteringar. Uppmaningar som "Skicka in", "Anmäl dig" eller "Registrera dig" ses som för direkta, medan mer personliga uppmaningar som "Klicka här" eller "Klicka för att få din gåva" låter mer inbjudande och kan hjälpa till att konvertera. 

Tips #1: 'FOMO' 

"Fear of Missing Out" är en kraftfull taktik som kan användas för att utlösa rädsla hos målgruppen inför det att de skulle kunna gå miste om en lösning som kan göra deras liv bättre om de inte vidtar en önskad åtgärd. 

Ett exempel på FOMO är att tala om för besökarna att ditt erbjudande är exklusivt under en viss tid, vilket uppmanar dem att agera omedelbart. Du kan också ange exakt hur länge ditt erbjudande är tillgängligt eller hur många produkter som återstår innan lagret tar slut (eller innan priset återgår till det normala). 

Tips #2: Färger 

Färger påverkar hur människor uppfattar eller interagerar med designelement. Genom att skapa olika känslor och associationer kan rätt färg på CTA-knappen kommunicera en önskad handling till användaren. 

Att till exempel använda en ljus, djärv färg för en CTA-knapp kan fånga användarens uppmärksamhet och få knappen att sticka ut på webbsidan, vilket kan öka sannolikheten att användaren klickar på den. Motsatt, att använda en färg som är för dämpad eller smälter in med resten av designen kanske inte är lika effektivt för att uppmuntra klick.

 • Formulär

Formulär är en viktig del av många webbplatser och kan vara ett fokus för CRO-insatser. För att förbättra formulärets effektivitet kan man optimera dess layout och utformning för att underlätta användningen och testa olika faktorer, t.ex. antalet fält, språket och tonen i formuläret. 

Tips #1: Använd formulär för att fånga upp leads 

Formulär för att fånga leads är kanske den mest kritiska kontaktpunkten och är i princip den sista interaktionspunkten där besökarna antingen blir till leads eller till en del av avvisningsstatistiken. 

När det gäller formulär, ju färre formulärfält det finns, desto bättre. Och som med det mesta inom CRO är design viktigt. Ett GDPR-kompatibelt CRM som efficy kan hjälpa dig att samla in information via vår funktion för onlineformulär - integrerad direkt med CRM-lösningen - för att skapa formulär som lyckas konvertera besökare till leads så att du sedan kan följa upp dem direkt.

Förvandla fler besökare till kunder med hjälp av efficy CRM.

CRO-verktyg kan ge en genomsnittlig avkastning på 223 % och nystartade företag bör göra allt för att förvandla webbplatsbesökare till leads. 

När det gäller konverteringsoptimering kan du slänga ut spelboken genom fönstret: ditt bästa drag är att samla mer insikter om dina webbplatsbesökare, dina potentiella och befintliga kunder, och ge dem vad de vill ha. 

Och det finns inget bättre verktyg för att få dessa avgörande insikter än med en modern CRM-mjukvara. 

Din CRO bör inte vara en slumpmässig övning eller ett engångsprojekt – det är en iterativ process där du förbättrar din strategi baserat på insikter som du redan fått från tidigare iterationer. 

efficy CRM har funktioner för segmentering, personalisering och effektivisering capabilities (klicka här för att se andra grymma funktioner) som hjälper dig göra smartare val för att optimera dina kampanjer och din webbplats för bättre konvertering. 

Ser din pool av potentiella kunder ut att kunna dra nytta av CRO? Vill du se en förhandstitt på vad efficys allt-i-ett CRM-plattform kan göra för dig? Begär din kostnadsfria demo här