increase-revenue-with-a-crm-.jpg
Säljledning

5 Sätt för Startups Att Öka Intäkterna med ett CRM-system

11 minuter av läsning · Listen

Om du driver en startup vet du nog att skillnaden mellan överlevnad och misslyckande ligger någonstans i balansräkningen – med andra ord hur väl ditt företag kan generera intäkter

Såvida du inte driver ett företag där värdet av dina tjänster ökar i takt med en större, mer aktiv användarbas (tänk Twitter eller Facebook), bör behovet av att öka intäkterna traditionellt sett alltid övertrumfa en snabbare användartillväxt. Samma sak gäller särskilt väl i dagens skoningslösa finansieringsklimat, där det kan vara väldigt svårt att sälja in MVP:er (enklast möjliga produkt som en kund är beredd att betala för) till investerare för finansiering, utan intäkter att visa på. 

In träder CRM. Tidigare lyckades CRM-system inte ta sin del av kakan, när det kom till erkännandet för vilken roll de spelade i intäktsgenereringen. Det har ändrats. Företagsägare, som alla strävar efter att möta sina kunders förväntningar, har börjat inse att det finns en direkt korrelation mellan hantering av kundrelationer och resultatet, oavsett branscher. 

Den enorma potentialen att skaffa nya kunder och maximera kundernas livstidsvärde har lett till att både Fortune 500-företag och mindre nystartade företag har infört CRM som kärnan i sina informationssystem. 

För att hjälpa din startup att generera intäkter, oavsett företagets storlek eller område, behöver du ett CRM. Men ta oss inte på orden än. Låt oss först förklara vilken betydelse ett CRM kan ha för ditt nystartade företags intäkter.

Hur ökar ett CRM dina intäkter och lönsamhet?

Enligt försäljningsexperter är några av nyckelkraven för att framgångsrikt stänga en affär följande: god prospektering, relationsförsäljning, identifiering av smärtpunkter, övertygande presentationer, övervinnande av invändningar, avslutande av försäljningen och upprepade försäljningar/rekommendationer. 

Men det är både tråkigt och tidskrävande att knyta samman alla dessa komplicerat sammanlänkade aspekter av försäljningsprocessen. Därför behöver nystartade företag CRM-system som hjälper dem att effektivisera verksamheten och öka försäljningen exponentiellt mot lönsamhet med mindre ansträngning. 

Med ett CRM får medarbetare, oavsett om de arbetar med försäljning, marknadsföring eller kundsupport, en detaljerad bild av kunderna för att få en inblick i deras aktivitet och beteende. Datamängder som historisk inköpsinformation, som visar på kundens preferenser för en mer personlig upplevelse, finns samlade i en enda källa till sanning. 

Ett konkret exempel: genom att använda funktionen kundvy i efficys CRM 360° kan medlemmar bryta informationssilos och ge avdelningar (försäljning, marknadsföring, ekonomi och produktion) en heltäckande bild av kundrelationen, för att skapa mer personligt anpassade upplevelser. 

Kom ihåg att som företag är dina anställda på sätt och vis som interna kunder hos ditt företag. Rapportering i realtid kan vara ett bra sätt att hålla avdelningarna synkroniserade och fokuserade, samtidigt som de uppfyller sina KPI:er i tid. 

efficys rapporteringsverktyg har anpassningsbara instrumentpaneler som ger medarbetarna på olika avdelningar möjlighet att själva bestämma hur de vill rapportera framsteg. Varje medlem har tillgång till sina egna rapporter, och direkta handledare på varje avdelning kan se alla relevanta rapporter i övervaknings- och utvärderingssyfte. 

Detta gör inte bara att teammedlemmarna hålls ansvariga, utan det förbättrar också försäljningsresultaten eftersom din försäljningsprocess blir mer resultatinriktad. Genom att lagra information i en enda sanningskälla kan du centralisera affärsinformation som kan påverka försäljningen till din fördel. Och bättre än så, den här informationen är lätt att nå och tillgänglig för hela ditt team – en för alla, alla för en.

Så här ökar du intäkterna med CRM.

Enligt Harvard Business Review kan din lönsamhet öka med 25-85 % om ditt kundbortfall minskar med ynka 5 %. Företag som vill öka sina intäkter kan dra stor nytta av de datainsikter som CRM-tekniken ger, för att som start stoppa kundbortfall. 

Dessutom är ett väl implementerat CRM-system ett ovärderligt verktyg för att öka intäkterna, eftersom det hjälper företagen att förstå sina kunder bättre. 

När marknadsförings- och säljteamen tar hänsyn till kundernas preferenser, som de får fram genom insikter baserad på datan, kan de skapa målinriktade kampanjer som inspirerar till engagemang, konverteringar och ökad försäljning. 

Genom att utnyttja dessa funktioner i ett CRM-system skapar företag goda förutsättningar att driva långsiktig intäktstillväxt och lönsamhet: 

 

Så här ökar du intäkterna med CRM

 

Samordna interna team för effektivitet.

Genom att integrera ditt CRM-system med andra affärsfunktioner inom marknadsföring, försäljning, produktion och ekonomi kan du faktiskt öka företagets vinst. Den smidiga överföringen av kundrelaterad data kan hjälpa teamet att agera på korrekt information på ett mer exakt sätt och i rätt tid. 

För marknadsföringsteam är CRM-system en värdefull källa till information om kunder, inklusive deras kontaktinformation, köphistorik med mera. Denna data kan vara till stor hjälp för att utveckla riktade marknadsföringskampanjer som med större sannolikhet leder till konverteringar. 

efficys verktyg för marknadsföringskampanjer hjälper till att säkerställa samarbete mellan marknadsförings-, försäljnings- och kundsupportteam med en centraliserad databas, som visar marknadsföringskampanjer och de kontakter som är kopplade till dessa kampanjer i realtid. På så sätt kan man undvika att information hamnar i silos, vilket hjälper till att skapa starkare relationer med kunderna. 

Inom försäljning kan ditt CRM-system användas för att spåra leads genom hela försäljningsprocessen samt identifiera möjligheter att öka det genomsnittliga ordervärdet, antingen genom merförsäljning eller korsförsäljning. Du kan också använda CRM-data för att utveckla en områdesplan för ditt säljteam och hjälpa dem att fokusera sina ansträngningar på områden som med största sannolikhet kommer att leda till försäljning. 

Ditt ekonomiteam kan också dra nytta av CRM-integrationen. Om du till exempel använder data från din programvara för hantering av kundrelationer, kan du utveckla mer exakta ekonomiska prognoser som tar hänsyn till kundernas beteendemönster. Om du dessutom kopplar fakturerings- och betalningsprocesser till ditt CRM-verktyg kan det hjälpa dig att få betalt snabbare och förbättra kassaflödet. 

Slutligen kan integrering av din programvara med produktionen också påverka vinstmarginalen positivt. Om du till exempel använder data från ditt CRM för att hantera lagernivåer kan du undvika kostsam lagerbrist och överproduktion. Genom att koppla produktionsprocesser till kundservicedata i din CRM-plattform kan du dessutom identifiera och åtgärda problem, som annars leder till att kundnöjdhetgraden försämras.

Få insikter om kunders köpbeteende.

Med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning kan marknadsförings- och försäljningsavdelningar utnyttja toppmoderna CRM-system för att mäta prestation samt analysera trender och mönster, för att vidare prognostisera försäljning eller förändringar i köpbeteende. 

efficys interaktionslogg ger tillräckligt med kontext kring kundinteraktioner, vilket teamen kan utnyttja för att skapa en mer effektfull kundupplevelse. Verktyget visar en interaktionsskärm som beskriver all kommunikation (och dess resultat) med CRM-användare (internt) eller kunder (externt). 

Internt kan teamet koppla en interaktion till en ny försäljningsmöjlighet som säljteamet kan ta tillvara på. Alternativt, när det gäller en extern kund, koppla ett klagomål till kundsupportteamet som kan lösa det. 

För att möta kundernas förväntningar använder de flesta startups en omnikanalstrategi för sin försäljning. Att upptäcka den mest lönsamma kanalen kan verkligen förändra spelet, eftersom det gör att du kan upprepa marknadsföringsinsatser med förnyat fokus på vinnande plattformar. 

I slutändan ger CRM:s avancerade analyser dig den 360-överblick över kunderna, något som krävs för att du ska kunna fatta välgrundade beslut. Vad ska man göra med all den insikten? Sluta fokusera på iskalla leads, rikta om marknadsföringsteamets fokus till leads som är lovande och avbryt nedåtgående trender precis innan de påverkar ditt resultat.

Skapa starkare kundrelationer.

Effektiv kundservice kan omvandla leads till köpare och lojala varumärkesambassadörer för ditt företag. Men först måste du utveckla relationer och bygga upp förtroende. 

Ett effektivt CRM erbjuder många fördelar, men den kanske viktigaste för din vinst är hur det spårar statusen för kundkonton – oavsett vilket skede av köparens resa de befinner sig i. Du kan ingripa när du märker att sannolikheten för konvertering sjunker och använda dig av användbara insikter i realtid för att hålla dem engagerade. 

Ibland kan rätt tidpunkt för att skicka ett meddelande till dina kunder vara skillnaden mellan en produktiv interaktion och ett försök som hamnar i skräpposten. Du kan förtjäna förtroende och lojalitet genom att hålla varje medarbetare i ditt säljteam på tårna och ge dem de rätta insikterna för att kunna kommunicera med potentiella och befintliga kunder, med rätt strategi och timing. 

Ökad tillit och lojalitet innebär inte bara återkommande affärer utan även referenser, som leder till en betydande ökning av din kundbas och ökar dina intäkter. efficys intressefunktion är ytterligare ett sätt att segmentera kunderna utifrån vissa intressepunkter, som identifierats utifrån deras aktivitet eller interaktion med företaget. 

Dessa genererade insikter kan sedan användas för att anpassa kommunikationen bättre eller utforska möjligheter till mer- och korsförsäljning med prospekt och kunder. 

Om du dessutom använder din CRM-data för att segmentera målgrupper, kan det hjälpa dig att rikta mer personlig marknadsföringskommunikation, som ger bättre respons, till dem. 

Ett annat intäktsgenererande vapen i marknadsförarnas arsenal är efficys segmenteringsverktyg. Med det här verktyget kan du avgränsa målgrupper utifrån olika kriterier (här kan alla uppgifter – t.ex. prospektens företag, geografiska plats, födelsedatum, önskemål, pågående köpmöjligheter eller tidigare köp – användas som ett kriterium för segmentering) och rikta in dig på dem med mer personliga budskap.

Förbättra de anställdas produktivitet och resultat.

efficy CRM hjälper dig att öka omsättningen genom att planera och organisera dina uppgifter på en enhetlig instrumentpanel, vilket ger teammedlemmarna tillgång till uppgifter och information när som helst. Säg “hej då” till den tid då arbetsuppgifter överlappade varandra eller tilldelades fel kvartal! 

En snabb rensning av eftersläpande arbetsuppgifter kan eliminera improduktivt "tråkjobb" som inte har någon verklig inverkan på slutresultatet. Det ger mer utrymme för meningsfullt arbete och högre intäkter i slutet av räkenskapsåret. Har du inte mycket annat att göra? Ingen fara, eftersom mindre arbete för säljteamen innebär att mer tid går åt till att tillgodose kundernas behov. 

efficys kampanjautomatisering underlättar hanteringen av flera parallella kampanjer, med funktionalitet för att förinställa triggers som aktiveras efter en specifik åtgärd. Till exempel kan en säljare planera en viss automatiseringsfunktion, t.ex. att skicka en påminnelse om att prenumerera på en tjänst när kunden har signalerat en seriös avsikt att konvertera under ett telefonsamtal.

Accelerera försäljningslivscykeln.

När dina kunder gör framsteg i sin köparresa måste du ständigt utvärdera deras behov och tillfredsställelse samt finnas till hands, för att åtgärda eventuella brister i försäljningslivscykeln och tillhandahålla användbar information som hjälper dem att gå vidare till nästa steg i resan. 

Ett sätt som CRM hjälper till att påskynda försäljningscykeln är genom att tillhandahålla en centraliserad hubb för att lagra alla kunddata på ett och samma ställe. Vid behov kan teamet enkelt visa och analysera omfattande kundprofiler, som inkluderar kontaktinformation, försäljningshistorik, e-post, köpbeteende med mera. 

Detta gör det lättare att snabbt få tillgång till viktiga kunddata för att skapa erbjudanden som är skräddarsydda för varje kunds behov, vilket gör det lättare att avsluta affärer snabbare. 

Ett annat sätt som CRM hjälper till att påskynda försäljningscykeln är genom att automatisera tråkiga uppgifter som annars skulle ta dyrbar tid i anspråk. Genom att skapa automatiserade arbetsflöden kan företag spara värdefull tid och resurser genom att eliminera manuell datainmatning och se till att kunderna följs upp i tid. 

Till exempel kan ett företag ställa in ett automatiserat arbetsflöde för att skicka påminnelser eller uppföljningsmejl till kunder, för att de ska göra ett köp när de når en viss punkt i köpcykeln. Detta hjälper kunderna att snabbt komma närmare det önskade köpet och påskyndar på så sätt försäljningsprocessen. 

När det gäller att påskynda kundernas livscykel fungerar efficys produktkatalogfunktion som ett slags uppslagsverk med information om allmänna produktegenskaper, priser, försäljningsargument, lagerhållning eller kampanjpriser/datum. 

Produktkatalogen fungerar som en värdefull intern referenspunkt för säljteamen så att de bättre kan förstå sina produkter och försäljningsargument när de vänder sig till kunderna. Att ha denna lättillgängliga information till hands kan vara skillnaden mellan en lyckad konvertering och ännu en statistik över övergivna kunder – en vanlig företeelse när säljarna visar otillräcklig produktkunskap. Ett CRM-system underlättar inte bara säljteamets arbete, utan kan också leda till kostnadsbesparingar och högre vinster. 

Hämta vår handbok 5 sätt att öka din försäljning med ett CRM och upptäck hur det hjälper små och medelstora företag. 

 


Gör allt med efficy CRM, ett mångfacetterat CRM-verktyg.

De insikter som finns i CRM är en stor fördel för startups i hårt konkurrensutsatta branscher som vill få bästa möjliga avkastning på sina marknadsföringskampanjer. 

Förändras kundernas behov till följd av nya trender? Kan kundnöjdheten bli bättre än vad den är idag? Vilka erbjudanden toppar resultatlistorna? Data ger nycklarna till att besvara dessa frågor om affärsresultat – i realtid. 

När du går ut på marknaden med den här insikten kan du sedan fördela resurserna bättre, spendera endast på det som är viktigt och förbättra kundupplevelsen för att ge en motsvarande ökning av försäljningseffektiviteten. Ytterligare en effekt av relationsbygge, med hjälp av CRM, med anställda och kunder är att investerare gärna tar fram sina checkar eftersom din verksamhet är strömlinjeformad, datadriven och effektiv. 

efficy CRM hjälper dig att uppnå detta och mer med förstahandsinsikter som hjälper dig att arbeta smartare och eliminera stressigt arbete. Vårt tidsbesparande utbud av funktioner kommer att öka affärsresultatet och locka kvalificerade leads som senare förvandlas till långsiktiga lojalister. 

Nyfiken på hur detta fungerar? Boka en kostnadsfri demo för att påbörja resan mot en säker framtid för ditt företag. Öka din försäljningseffektivitet med efficy CRM redan idag.