Datakvalitet

Vi gör det enkelt att övervaka kvaliteten på din data i efficy CRM. Säkerställ att den är uppdaterad och underhålls regelbundet

Lita på din data. 

Nyckeln till ditt företags framgång är att ha högkvalitativ data.  Vi hjälper dig att säkerställa att endast korrekt data fylls på i ditt CRM-system. På så sätt kan du fatta smartare beslut som leder till mätbara fördelar, nå fler kunder och skapa varaktiga relationer.  

Få bättre insyn i din data.

Bibehåll en övergripande och tydlig bild av kvaliteten på din data i efficy CRM. Vi ger dig en snabb överblick med värdefulla insikter, så att du från dag ett kan säkerställa att du alltid fattar välinformerade och tillförlitliga beslut.

Låt inte ofullständig, duplicerad, inaktuell eller felformaterad data begränsa din framgång. Identifiera eventuella import-fel och formateringsproblem omedelbart, och se till att all data du vill analysera är aktuell och fullständig. 

Se fler funktioner

 

 

Boka demo – inga förpliktelser.

BOKA DEMO