CRM for public sector
CRM system

CRM För Den Offentliga Sektorn

2 minuter av läsning · Listen

Offentliga företag, förvaltningar och utvecklingsbyråer är alla ansvariga för att hantera förfrågningar från sin målgrupp oavsett om dessa är användare, policyholders eller väljare.

Deras mål måste vara att hantera förfrågningar från dessa intressenter på ett lägligt och effektivt sätt för att förbättra deras nöjdhet.

efficy:s CRM-lösningar tillhandahåller alla nödvändiga funktioner för att hjälpa dig att förbättra den offentliga tjänst du tillhandahåller: begära spårbarhet; e-administration; collaborative automatiserad behandling av förfrågningar; kunskapsbas; etc.

Utmaningarna i kund/användarrelationer inom den offentliga sektorn.

 • Förbättra tjänstekvaliteten
 • Modernisera offentlig tjänst för att tillgodose nya användningsområden och praxis
 • Främja samarbete
 • Bedömning av offentlig politik

Dela information inom administrationen för att uppnå större tillfredsställelse.

Medborgarna förväntar sig samma effektivitetsnivå från offentliga företag som de gör från privata företag.

Med efficy CRM behöver dina användare och policyholders inte upprepa sina förfrågningar flera gånger. Hela administrationens personal kommer att ha tillgång till samma nivå av information: 360° bild av kunden, register över tidigare interaktioner, övergripande vy av kundrelationen.

Våra viktigaste framgångsfaktorer: centralisera alla interaktioner mellan den offentliga organisationen och dess partners. Åtkomsträttigheter är fullt konfigurerbara och administratörer kan välja att begränsa åtkomst till vissa data.


Större synlighet för förfrågningar så att bättre ta itu med dem.

Vem användaren än är – väljare eller policyholders – och oavsett vilken kanal som används för att skicka förfrågningar eller anspråk – e-post, telefon, personligen, webbundersökning, sociala nätverk etc. – efficys CRM-lösningar gör att du kan hantera dem.

Underlätta bearbetning, efterlevnad av deadlines etc. – dessa funktioner i efficy CRM bidrar till att förbättra “kundrelationen” hos offentliga företag:

 • Skriva in och övervaka förfrågningar
 • Rikta förfrågningar till lämplig avdelning
 • Harmonisering av svaren från din operatör tack vare en delad kunskapsbas
 • Varningsmeddelande när fördefinierad svarstid har överskridits
 • Automatiserad behandling av liknande förfrågningar

Modernisera offentliga organisationer med rörlighet, sociala nätverk och marknadsföring.

Användare har blivit mobila och är alltmer närvarande på sociala nätverk. Varför skulle inte offentliga företag göra samma sak?

Med efficy CRM kan organisationer erbjuda sina användare/policyholders ett antal funktioner för att göra deras liv lättare:

 • Tillgång till en egenvårdsportal
 • Möjligheten att övervaka sociala nätverk för att hantera förfrågningar eller reagera på meddelanden/möjlig kritik i realtid

Offentliga organisationer kan utveckla skräddarsydda marknadsföringsstrategier, som inom den privata sektorn, för att dela information med allmänheten eller för att mäta tillfredsställelse.