CRM system

De nio främsta fördelarna med CRM-system

6 minuter av läsning · Listen

Moderna företag samlar in stora datamängder, från många olika källor.

Men för att denna data ska vara till nytta krävs det att den är organiserad, enkel att analysera och praktiskt användbar.  

Det är här ett CRM kommer in i bilden. 

Vad betyder CRM? 

Ett CRM-system (Customer Relationship Management) är en mjukvara som centraliserar och organiserar din data från onlinekanaler och fysiska kontaktytor. Detta för att hjälpa dig kommunicera med kunder på ett bättre sätt och öka tillväxten för ditt företag.

 

Fördelarna med CRM-system är många. Vilka av dessa som har störst värde varierar mellan företag, avdelningar och användningssituationer.  

Inom de kommande fem åren förväntas 90 % av alla europeiska företag använda sig av CRM-system. Låt oss ta en närmare titt på anledningarna till detta.  

CRM-fördelar

CRM-fördelar

 

1. Få en enhetlig och holistisk översikt över din data

Centraliserad datainsamling och hantering är en grundförutsättning för alla de fördelar ett CRM kan ge – förbättrade kundrelationer, strömlinjeformade huvudprocesser etcetera.

Ett CRM-system sammanställer alla dina kunduppgifter och annan frekvent använd data. Därigenom blir det enkelt att visualisera, agera, rapportera och optimera med den som utgångspunkt.

Ditt företag kan enkelt få en överskådlig vy av resultat, presenterat i form av listor, grafer, diagram, Kanban-tavlor och så vidare. Du kan exempelvis ta fram visuella sammanställningar av hur många leads företaget genererar, vunna affärer, eller visa vilka aktiviteter en arbetsgrupp genomför.

Försäljningsprognoser, information om vilka leads som bör prioriteras och andra typer av insikter från CRM-systemet kan också hjälpa team att arbeta smartare.

2. Förstå dina kunder bättre

Ett CRM förstärker ditt företag ur flera aspekter, utifrån en och samma kärna. Det ger dig en 360-gradersvy av varje kund genom att erbjuda flera olika typer av information: profil (namn, e-postadress etc.), demografi, företagsinformation, interaktionshistorik och mycket mer.

När denna information alltid finns tillgänglig kan de team som har kundkontakt ta informerade och självsäkra beslut, som förbättrar kundupplevelsen i alla lägen.

Tack vare att CRM-systemet registrerar varje kundinteraktion i alla kanaler så kan trender, preferenser och vanor hos kunderna identifieras. Detta hjälper dig sedan att säkerställa att träffsäker, proaktiv kommunikation sker (tänk: Mer effektiva marknadsföringskampanjer eller supportmaterial som förutser kundbehov).

Möjligheterna att lära känna kunder snabbare, för att i förlängningen kunna bygga långvariga relationer med dem, är en av de viktigaste fördelarna med CRM-system.

3. Förbättra kundretention och lojalitet

Glöm inte att nyförvärv av kunder är 5-25 gånger dyrare än att bibehålla befintliga kunder.

Sömlösa, personaliserade och empatiska kundupplevelser är nycklar till att framgångsrikt behålla kunder. Det är också grunden till kundlojalitet.

I Twilios rapport State of Personalization framgår det att mer än hälften (56 %) av alla konsumenter uppger att de ser sig själv bli återkommande kunder efter en personaliserad köpupplevelse. Denna siffra ökar med 7 % årligen.

Förbättrad personalisering leder till ökad kundretention och kundnöjdhet, starkare varumärkesambassadörer och fler word of mouth-rekommendationer. 

74 % av alla företag upplever ökad kundnöjdhet till följd av CRM-implementering. 47 % erfar även ökad kundretention.

Med synkroniserade team och heltäckande kunddata blir det enklare för ditt företag att skapa anpassade, trivsamma kundupplevelser som ökar retention och lojalitet.

4. Förbättra det interna samarbetet

Föreställ dig att dina försäljnings-, marknadsförings- och kundtjänstteam arbetar tillsammans helt sömlöst. Med ett CRM som erbjuder centraliserade data, nyckeltal, dokument, anteckningar och aktiviteter är detta möjligt.

Försäljningsteamet kan ta del av data från marknadsavdelningens senaste kampanjer, kundtjänst kan förutse kundbehov med utgångspunkt i tidigare interaktioner, och alla kan arbeta synkroniserat tillsammans.

Problem med informationssilor och missade möjligheter blir ett minne blott. Dina team får nu möjligheten att arbeta enhetligt och ta snabbare beslut tack vare delningen av data och insikter, vilket förbättrar kundupplevelsen.

5. Attrahera och konvertera kvalitetsleads

Du använder dig troligtvis av mer än en strategi för att generera leads. Kanske producerar du blogginnehåll, kör annonskampanjer eller anordnar digitala och fysiska event?

Men det kan fortfarande finnas frågetecken kring vilka kunder du faktiskt bör rikta dig mot och vad som intresserar dem.

Ett CRM kan ge dig insikt i vilka dessa personer är, vad de har för preferenser och hur/på vilket sätt de tidigare interagerat med ditt företag. Med utgångspunkt i detta kan du sedan skapa anpassade kampanjer som faktiskt tilltalar rätt publik och leder till konverteringar.

Allt eftersom du samlar in fler leads hjälper CRM-systemet dig också att identifiera vilka leads som har mest potential. De graderas utifrån hur väl de stämmer överens med din idealkund, och på så sätt säkerställs det att ditt försäljningsteam endast lägger tid och resurser på era mest lovande leads.

6. Öka försäljningen

Customer Relationship Management-system har även stor påverkan på företags resultat.

Systemet ger insikter om vilka leads som är mest värda att satsa på och hur interaktioner i varje stadie av försäljningstratten kan förbättras. Det gör att ditt försäljningsteam kan driva prospekt till konvertering snabbare, och till ett högre värde.

CRM-lösningar kan faktiskt öka intäkterna med 41 % per säljare, och 81 % av alla företag upplever ökad försäljning efter genomförd CRM-implementering.

Den förbättrade kundkännedomen som ett CRM ger innebär också att det blir enklare att upptäcka nya möjligheter för mer- och korsförsäljning.

7. Generera rapporter för att få bättre beslutsunderlag

Genom att organisera data i olika typer av CRM-dashboards kan du enkelt generera såväl detaljerade som överskådliga rapporter, för att garantera välplanerade och tillfredsställande kundupplevelser.

Du kan skapa rapporter med information om vilka kanaler det genereras mest leads i, hur väl dina marknadskampanjer konverterar, ROI, antalet möjligheter i din pipeline, genererade intäkter, trender inom kundsupport och så vidare. Det går med andra ord att ta fram underlag för alla olika typer av beslut.

Användare kan kartlägga sina individuella resultat och prestationer för att se hur väl de ligger i fas med sina mål. Chefer kan sedan använda dessa rapporter för att hålla koll på försäljningskvoter och få en tydlig vy av de övergripande verksamhetsresultaten.  

8. Öka effektiviteten genom automation

Möjligheten att automatisera processer är ytterligare en stor fördel med att använda ett CRM. I vår lägesrapport för CRM-marknaden var detta den viktigaste funktionaliteten för 42 % av alla de företag i varierande storlekar som deltog i undersökningen.

Dina team behöver regelbundet utföra tidskrävande och repetitiva uppgifter, som lätt kan bli fel. Detta innefattar allt från datainmatning till e-postutskick och uppföljningsarbete. Att automatisera dessa processer via ett CRM-system kan frigöra tid för alla användare.

Marknadsteam kan använda CRM för att rulla ut personaliserade marknadsföringskampanjer vid helt rätt tillfälle, baserat på webbplatsbesökares beteenden och aktivitet. Detta gör att marknadsförare och säljare slipper ringa samtal eller skicka ut e-postmeddelanden manuellt. Istället kan de fokusera på viktigare uppgifter.

Det finns även andra verktyg som bidrar till att öka effektiviteten. Exempelvis automatiska notifikationer, schemaläggningsfunktioner, påminnelser och rapporteringsfunktioner.

9. Gör ditt företag mer skalbart  

De allra bästa CRM-systemen är skalbara, och förblir användbara även när datamängden och antalet interaktioner ökar. De växer med dig, helt enkelt.

En sådan CRM-lösning anpassar sig efter teknologiska framsteg och dina behov, i takt med att de utvecklas. 

 

Bygg bättre relationer med hjälp av ett CRM

Där har du det; de nio främsta fördelarna med Customer Relationship Management.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att centraliserad och välorganiserad CRM-data hjälper företag att bygga mer meningsfulla relationer både internt och externt, vilket också driver tillväxten.

Vill du ta reda på hur ett CRM kan hjälpa just ditt företag att växa och bygga bättre relationer? Testa en gratis demo av efficy!  

 

Vidare läsning: