gamification-changing-the-crm-game.png
Säljledning

Hur Gamification har Förändrat Spelplanen för CRM

7 minuter av läsning · Listen

Det är inte bara företag och tekniker som har genomgått förändringar, utan även kundernas preferenser. För att vinna kunder idag måste man hela tiden förbättra kundupplevelsen. Den viktigaste frågan att ställa sig själv är ”Hur väl känner du din kund?” 

Varumärkeslojalitet, kundbevarande, försäljning och intäkter är något som alla företag vill ha och som en lösning för kundrelationshantering (CRM) kan bidra med. 

Den globala CRM-marknaden beräknas uppgå till 113,46 miljarder dollar år 2027, enligt Globalnewswire. Givet detta bör en maximering av värdet från CRM vara ett avgörande fokusområde för alla företag. 

Ett effektivt CRM-system samlar in kunddata och ser till så att du kan dela dem över hela din organisation. Med hjälp av dessa data kan företagen få insikt i kundernas beteende och i trender, samt använda sig av dessa insikter för att anpassa strategier som ökar vinsten. Många företag står dock inför utmaningar när det gäller att införa rätt CRM-lösning. Så hur gör man för att maximera det potentiella värdet och involvera hela organisationen?

De största utmaningarna med att börja använda CRM.

En av de största utmaningarna med CRM-implementering, och en av de främsta orsakerna till att den misslyckas, är låga användningsfrekvenser. Om CRM-användningsfrekvensen är låg kommer du inte få ut maximalt värde, vilket påverkar din verksamhet och dina intäkter. 

Ett framgångsrikt CRM-system bygger på tillgång till relevanta data. Du kan vanligtvis ha säljteam eller andra team som inte uppdaterar information omgående eller uppdaterar ofullständig information som leder till otillgänglighet av data och ineffektivt utnyttjande av ditt CRM. 

Anställda kan arbeta i sin egen bubbla och inte vara motiverade att använda systemet helt. Med hjälp av gamification inom CRM kan du se till att dina anställda blir mer motiverade, engagerade och samarbetsvilliga, vilket leder till att ditt företag blir mer flexibelt. 

Låt oss nu titta närmare på den roliga delen.

Gamification inom CRM – Kickstarta ditt företags framgångar.

Gamification resulterar i ett mer effektivt utnyttjande av CRM och leder i slutänden till högre vinst. I många branschkretsar är gamification ett helt nytt koncept. På vilket sätt passar gamification ihop med CRM? Det kanske är en fråga du ställer dig själv. 
Gamification kan beskrivas som att man använder spelbaserade tekniker för att öka engagemanget i ett företag. Ett exempel kan vara att man använder olika spelelement (t.ex. poäng, nivåer, emblem och annat) som incitament. Sådana här roliga inslag kan öka samarbetet och engagemanget på arbetet. 

Spel triggar igång våra belöningscentum. Att gamification-teknikerna är så effektiva beror på att de drar nytta av våra hjärnors motivationsmaskineri. Det är därför tillämpningen av gamification inom ett CRM-system leder till ett större användarengagemang, högre avkastning på investeringen, bättre datakvalitet, samt mer aktuell data.

Mer om den mänskliga hjärnan och hur man motiverar med hjälp av ett spelifierat CRM-system

Det finns två huvudtyper av motivation: yttre och inre. Yttre motivation skapas genom att användaren får ett incitament att utföra en uppgift. Inre motivation däremot handlar om användarens vilja att utföra en aktivitet, utan att det förekommer några yttre påtryckningar eller utlovade belöningar. 

Gamification är huvudsakligen en form av yttre motivation med incitament att utföra en aktivitet – till exempel att använda CRM-systemet. Med hjälp av gamification kan du kompensera för din personals brist på inre motivation vad gäller att använda CRM-systemet. 

Alla människor är olika och detta återspeglas tydligt i personalen på din arbetsplats. Vissa medarbetare är självgående och effektiva, medan andra saknar inspiration och motivation. Att på kort tid försöka ändra din personals beteende är en utmaning. Det är här CRM-gamification kan bidra till att skapa värde.

Gamification för CRM

Hur kan gamification inom CRM motivera dina anställda?

Med hjälp av gamification-funktionen i ett CRM-system kan du ställa in motiverande belöningar, baserat på olika prestationsmilstolpar. Det bidrar till att öka personalkompetensen och till att förbättra din personals prestationer på både individuell nivå och teamnivå. Sammantaget kan gamification alltså leda till förbättringar inom allt från effektivitet och produktivitet, till arbetsmoral och vinst. 

Här följer några sätt som du kan tillämpa CRM-gamification i syfte att motivera de anställda inom din organisation.

  • Sätta upp mål

Gamification är ett utmärkt sätt att motivera dina team till att uppnå vissa fördefinierade mål. Du kan till exempel ställa in gamification-belöningar för att hjälpa dina säljteam nå sina mål. Din personal kan också tilldelas belöningspoäng baserat på antalet säljsamtal de gör på en vecka, på hur många av dessa samtal som leder till en affär, eller på andra parametrar som du upplever har en positiv inverkan på ditt teams KPI:er. 

Ett spelifierat CRM-system uppmuntrar till högre engagemang, tydliggör hur personalen presterar och belyser förbättringsområden. Du kan ställa in målen på individuell nivå eller teamnivå, eller på båda.

  • Uppmuntra till kontinuerlig framgång

Gamification uppmuntrar människor till att fortsätta utföra de aktiviteter som krävs för att de ska uppnå nödvändiga affärsmål. Man vädjar helt enkelt till våra psykologiska anlag att vilja göra rätt. 

Till exempel kan dina kundtjänstmedlemmar tjäna belöningar baserat på hur många kundproblem de lyckas lösa. Du kan uppmuntra din personal till att fortsätta utöva vilka aktiviteter som helst, t.ex. de som krävs att lösa dina kunders problem.

  • Dela ut belöningar för prestationer

Du kan utforma ett belöningsprogram och konfigurera det på olika sätt i ett CRM-system. Du kan dela ut olika typer av belöningar, till exempel poäng eller emblem som kan lösas in. Exempelvis kan alla säljare som hittar en lead tilldelas poäng. 

På driftsidan kan en supportmedarbetare tjäna poäng genom att lösa ett problem på mindre än 5 minuter och få dubbla poäng för att lösa det på två minuter. Varje vecka kan den bäst presterande supportmedarbetaren få ett emblem som visas på hans/hennes profil.

  • Vänskaplig konkurrens med topplistor

En hälsosam konkurrens mellan dina team motiverar medarbetarna och stärker lagandan. Konkurrensen kommer att förbättra varje individs engagemang, laganda och resultat, vilket i sin tur ökar effektiviteten. Du kan till exempel dela ut belöningspoäng mellan flera olika team och visa prestationspoäng på en topplista. Dina team kommer att börja tävla om att ligga överst på topplistan varje månad. 

Ett bra exempel på det här är Belfius. De använder Peak Me Up-programmet tillsammans med efficy CRM för att motivera sitt säljteam till att spela för att uppnå målen..

gamification winners

Hur kan du använda gamification-verktyg inom ditt företag?

Företag använder CRM Gamification för att spelifiera olika uppgifter såsom utbildning, marknadsföringsinsatser och teambuilding i syfte att uppmuntra och stimulera sina anställda. När de anställda engagerar sig får de känna att de presterar och har roligt. 

Om du upplever svårigheter med att införa CRM och/eller vill maximera värdet på ditt CRM-system, kan du ta en titt på några av kärnfunktionerna i efficy Gamified CRM. Upptäck hur efficys spelifierade CRM-funktioner kan hjälpa ditt företag genom att förstärka användardeltagandet

efficys CRM-experter hjälper dig införa ett spelifierat CRM-system för en vinnande strategi. Det är ett sätt att skaffa sig en konkurrensfördel och ligga steget före. Spelifierade CRM-funktioner är flexibla och användarvänliga. Här ser du en översikt över funktionerna i våra CRM-lösningar. 

Du kan låta dina anställda genomgå en utbildning eller få dem att slutföra uppgifter med hjälp av motivationshöjande gamification. Att implementera ett spelifierat CRM-system på rätt sätt kommer att ge resultat. 

Upptäck efficys spelifierade CRM 

Man tror det när man ser det. 

Registrera dig för din demo nu.

 

Innan du går: 

Läs mer om