summer-productivity.jpg
Säljledning

Solen Uppe – Produktivitet Nere?

6 minuter av läsning · Listen

När du tänker på sommaren, vad tänker du på då? 

För de flesta är det saker som solsken, stränder, utomhusaktiviteter och grillning. Låt oss vara ärliga – arbete är inte det första de flesta tänker på. 

I affärsmässiga termer innebär det att anställda kan bli lite mer inaktiva än vanligt, eftersom de börjar dagdrömma om att komma ut och njuta av solskenet eller åka iväg på semester. 

I själva verket, visar forskning att produktiviteten på arbetsplatsen störtdyker mellan juni och augusti varje år och sjunker med cirka 20 %. 

Med den siffran i åtanke så frågar sig de flesta företagare – hur kan vi motivera människor och bevara en bra produktivitetsnivå under sommarmånaderna?

En snabb definition av anställdas produktivitet.

Det kan tyckas uppenbart vad vi menar med anställdas produktivitet, men det finns några missuppfattningar kring ämnet som vi ska reda ut innan vi går vidare. 

En vanlig missuppfattning är att produktivitet innebär att få fler saker gjorda eller uppgifter slutförda per dag. 

I verkligheten, så handlar produktivitet om att regelbundet få de viktigaste uppgifterna gjorda

I en mätbar mening hänvisar anställdas produktivitet till mängden produktion som en anställd producerar under en viss tidsram. 

Ett enkelt exempel är en murare som lägger 700 tegelstenar om dagen. Denna typ av produktivitet kan användas för att jämföra produktionen hos en annan murare som bara lyckas lägga 500 tegelstenar per dag. 

När det gäller kontorsanställda kan det vara svårare att mäta och jämföra produktiviteten korrekt. Om rådata är tillgänglig, som antalet e-postmeddelanden eller samtal som görs per dag av en säljteammedlem, kan det användas. 

Det är dock oftast bäst att kombinera mått på kvantitet och kvalitet. För en säljare kan man inkludera antalet avslutade affärer eller förvärvade potentiella kunder, såväl som antalet e-postmeddelanden och samtal per dag. 

Oavsett om du använder råa siffror eller en kombinerad uppsättning data, är det viktigt att mäta produktiviteten korrekt, särskilt under sommarmånaderna när produktionen har en tendens att sjunka.

6 tips för att öka personalens produktivitet på sommaren.

 

6 tips för att öka personalens produktivitet på sommaren

 

1. Skapa en plan

Nu när du är medveten om en potentiell produktivitetsnedgång under sommarmånaderna kan du förbereda dig inför det. Med andra ord – du bör se till att ha en plan innan juni kommer. 

Din planeringsprioritet bör vara att se till att semestrar är satta före det bestämda slutdatumet och att det inte uppstår några krockar mellan nyckelpersoner och olika team. Eventuella ersättare som kan behövas bör också ordnas i god tid. 

När det gäller arbetsbelastning måste projektens tidslinjer planeras mer noggrant under sommarmånaderna för att förhindra eventuella nedgångar i effektivitet. Du kan behöva omprioritera vissa aktiviteter och uppgifter, beroende på olika nyckelpersoners tillgänglighet.

2. Tillåt mer flexibla scheman

En sak som alla chefer och företagare måste vara medvetna om är att anställda som är föräldrar kan behöva mer flexibilitet under sommarmånaderna. Personalen kommer ofta att behöva ta hand om barn när de är hemma från skolan under vissa tider på dagen. 

Många företag tillåter mer flexibla arbetstider under denna tid för att möjliggöra barnomsorg. Alternativt kan arbete hemifrån eller hybridarbete göra det möjligt för anställda att lättare anpassa sitt schema kring sina familjeåtaganden, samtidigt som produktiviteten bibehålls.

3. Öka moralen och fokus med belöningar

Att öka sommarproduktiviteten kan innebära att du behöver ändra dina KPI-mål och lägga till incitament för personal som uppfyller eller överträffar dem. Du kan till exempel lägga till extra belöningar vid lägre nivåer än de kan vara under andra säsonger, för att hålla människor mer fokuserade och på rätt spår. 

Var inte heller rädd för att omfamna den mer bekymmerslösa och avslappnade sommarstämningen med sociala aktiviteter. Att hålla en sommarfest utomhus eller grilla för din personal kan vara ett bra sätt att skapa positiv energi som tas tillbaka till kontoret när arbetet börjar igen.

4. Låt personalen arbeta smartare

Ett utmärkt sätt att öka produktiviteten är att införa ny teknik, verktyg eller metoder för att hjälpa anställda att arbeta smartare, snarare än hårdare. 

Du kan till exempel implementera ett nytt CRM som gör livet mycket lättare för säljare. Ett CRM-hanteringsverktyg som t.ex efficy kan spara timmar genom att automatisera ett stort antal uppgifter som möjlighetsspårning och lagring av leaddetaljer, vilket kommer att öka både effektiviteten och produktiviteten. Motivera dina anställda och utöka din verksamhet med efficy CRM, du kan prova det gratis idag genom att boka en demo.

5. Öka kommunikationen

Det kan vara frestande att låta den interna kommunikationen glida lite under sommarmånaderna eftersom så många är borta på semester. Detta är ett misstag, eftersom intern kommunikation är nyckeln till att motivera personalen och upprätthålla produktiviteten

Varför inte göra din interna kommunikation ännu mer engagerande under sommaren? Du kan be personalen att dela med sig av bilder från semestern eller sommarberättelser som kan skickas ut i ditt nyhetsbrev eller på företagets intranätsida.

6. Öka antalet pauser

Det kan låta motsägesefullt, men att erbjuda personalen längre pauser kan faktiskt förbättra produktiviteten snarare än att minska den. Längre pauser gör att personalen kan hantera sin stress mer effektivt och komma tillbaka till sina skrivbord i ett uppfräschat sinnestillstånd. En forskningsstudie om effekten av fler pauser på medicinska kirurger fann att de gjorde färre misstag och att prestationsförmågan förbättrades avsevärt. 

Under sommarmånaderna tillåter en längre paus medarbetarna att komma ut och sträcka på benen, vilket ger dem en positiv stimulans i form av fysisk och mental hälsa. Det är ganska uppenbart att detta kommer att gynna de anställdas totala produktivitet. Därför kan du överväga att förlänga en standardpaus på 10 minuter till 20 minuter och uppmuntra personalen att ta sig ut på en promenad i friska luften.


Öka alla typer av produktivitet med ett kraftfullt CRM-verktyg.

Som du förmodligen kan se från de sex tipsen ovan är nyckeln till att framgångsrikt öka produktiviteten under sommaren att planera saker mer effektivt, vara flexibel och göra de dagliga uppgifterna enklare för dina anställda. 

Produktivitet på individuell, team och övergripande nivå kommer alla att öka avsevärt om människor kan arbeta mer effektivt och det finns en solid plan. 

En CRM-programvara som efficy kan hjälpa dig att uppnå dina effektivitetsmål för sommaren genom att tillhandahålla planerings- och hanteringsverktyg, förbättrad dataavläsning, förbättrade rapporteringsfunktioner och uppgiftsautomatisering. 

Om du är intresserad av att öka alla de olika typerna av produktivitet och vill utforska hur efficy kan hjälpa dig att uppnå detta mål, då ska du kontakta en av våra expertrådgivare idag för att boka en demo