CRM system

Att förstå köpbeteenden på CRM-marknaden: Insikter från efficys lägesrapport för 2024

7 minuter av läsning · Listen

I dagens snabbrörliga affärslandskap är det viktigare än någonsin att skapa starka kundrelationer; det är rentav ett måste för långsiktig framgång.

Till följd av detta har allt fler företag börjat använda CRM-mjukvara (Customer Relationship Management-mjukvara), för att nå ut till sina kunder på ett bättre sätt. Den europeiska marknaden för CRM-system förväntas nå ett värde på 12 miljarder euro under 2024.  

Men det stora utbudet av alternativ kan göra det svårt för företag att hitta rätt. Ett bra system ska tillgodose samtliga av företagets behov, men många fastnar med en lösning som hindrar deras tillväxt snarare än att främja den.

Att välja CRM är minst sagt komplext, och det involverar ofta flera olika intressenter. För att kunna navigera genom denna process krävs det att man förstår köpbeteenden på marknaden, prioriteringar hos användare och vilka de huvudsakliga faktorerna som påverkar valet av CRM är.

För att få en tydlig uppfattning av vad våra kunder söker genomförde vi en undersökning, med 1950 CRM-användare utspridda runtom Europa som respondenter. Vi frågade dem om vad de prioriterar högst och vad som driver deras val av CRM. Resultatet av denna undersökning blev en omfattande lägesöversikt av köpbeteenden på CRM-marknaden.

I detta blogginlägg delar vi med oss av några av de viktigaste insikterna. Om du vill läsa mer kan du ladda ner den fullständiga rapporten här.

 

Höjdpunkterna från vår lägesrapport för CRM-marknaden

Köpbeteende åsyftar de beslutsprocesser och åtgärder som organisationer eller individer tar vid köp av en produkt eller tjänst.

Att förstå komplexiteten i detta kan vara till stor hjälp vid anskaffningen av ett CRM-system. Det kan hjälpa organisationer att implementera rätt lösning som möter deras behov, bidrar till långvariga kundrelationer och driver tillväxt.

Nyckelinsikter:

Det har skett ett märkbart skifte på CRM-marknaden, som gjort att en ny aspekt är i fokus: användarvänlighet. I efficys lägesrapport för CRM-marknaden 2024 framgår detta tydligt – användarupplevelsen prioriteras nu högre än avancerade funktioner. 

 • Enkel användning är en topprioritering (22 %) för beslutsfattare på samtliga marknader. 

 

Ökad effektivitet och produktivitet är de resultat som köpare av CRM-system främst önskar. CRM-lösningar som strömlinjeformar och automatiserar processer är därför något som eftersöks av många. 

 • Rapporten visar att 42 % av alla företag anser det viktigt att ha ett CRM-system som förenklar workflows och sparar tid för både chefer och anställda.  

 

Kontakthantering må vara det traditionella syftet med CRM, men förväntningarna på moderna CRM-system är betydligt större än så. Användare kräver numera en fullständig 360-gradersvy av kunder. 

 • 39 % av alla CRM-köpare söker aktivt en djupare förståelse för kundinteraktioner, för att kunna utveckla långvariga relationer och personalisera upplevelser genom hela kundlivscykeln. 

 

Att endast betrakta CRM-verktyg som resurser för försäljningsteam tillhör också det förflutna. Dagens företag söker heltäckande lösningar, som har användbara funktioner för alla företagets avdelningar. 

 • Anpassnings- och integrationsmöjligheter har växt fram som viktiga attribut hos CRM-lösningar, nödvändiga för att möta organisationers varierade krav. Dessa två egenskaper är primära beslutsfaktorer för 36 respektive 35 procent av alla respondenter.  

 

Beslutsfattare vid inköp av CRM-lösningar

Processen för att köpa in ett CRM ser olika ut för olika organisationer. Men det finns nästan alltid flera beslutsfattare som har avgörande roller när det kommer till att hitta rätt lösning.

Lägesrapporten visar att beslutsfattare på många olika auktoritetsnivåer påverkar beslutsprocessen vid CRM-anskaffning.

Avdelningschefer och högre chefer, beslutspåverkare och slutanvändare har alla viktiga roller när det kommer till att utforma CRM-strategin.  

Samarbete mellan dessa olika auktoritetsnivåer säkerställer att beslutsprocessen är väl underbyggd, och att alla aspekter täcks. Strategisk vision, behov hos olika avdelningar och slutanvändares tillfredsställelse är alla viktiga pusselbitar för framgångsrik CRM-implementering och ökat kundfokus.

 • Enligt undersökningssvaren är IT-personal oftast de mest inflytelserika i beslutsprocessen (29 %). VD:ar kommer på andra plats (22 %) och bidrar med den övergripande strategiska visionen.  
   
 • Försäljningschefer bidrar till det slutgiltiga beslutet med 15 %. Att denna siffra är hög ter sig rimligt i och med deras stora påverkan på kundinteraktioner och verksamhetens intäkter.
   
 • Ekonomi- och marknadsavdelningar har 10 % inflytande vardera, och kundtjänst 9 %. 

Med dessa siffror i åtanke ska vi nu fortsätta med att titta på de faktorer som prioriteras högst i beslutsprocessen.

Vad beslutsfattare söker hos ett CRM

Vid inköp av CRM-system är användarvänlighet fortsatt en av de främsta prioriteringarna för beslutsfattare i de flesta länderna.

Beslutsfattare har förstått värdet i att ha en CRM-lösning som kan integreras med existerande workflows, och som ger användarna möjligheten att navigera sömlöst. Det leder till minskad komplexitet och ökad produktivitet.

Vad vill köpare uppnå med implementeringen av ett CRM? 

 

Tre avgörande faktorer vid val av CRM 

Dessa är alla kritiska faktorer när en organisation ska välja CRM. Tillsammans formar de beslutsprocessen och säkerställer att en heltäckande lösning väljs, som går att anpassa efter kraven på företagets marknader.

Hur du väljer rätt CRM för ditt företag

Ett CRM ger i genomsnitt upp till 8,10 € för varje spenderad euro, och det är således ett väldigt kraftfullt verktyg för tillväxt.  

Men på grund av varierande preferenser hos köpare, skillnader mellan branscher och föränderlig teknologi är beslutsfattandet kring CRM en vetenskap i sig.

Inköp inom B2B är numera en laginsats. Beslutsfattare, påverkare och användare med olika auktoritetsnivå och från olika avdelningar är vanligtvis inblandade.

 • Beslutsfattare: Samlar in insikter och har den avgörande rösten vid inköp.
 • Påverkare: Bidrar med input och påverkar utfallet, men har inte auktoritet att ta köpbeslut.
 • Användare: Bidrar med insikter om vad/vilka funktioner som hade förenklat deras arbete.

Köpkommittén tar ställning till många olika faktorer. Operativa behov och verksamhetsbehov, mål, befintlig tech stack, etcetera. Information och värdefull input samlas in från alla berörda intressenter.

Ett bra CRM ska möta en verksamhets unika behov, inte tvärtom. Användandet ska inte behöva anpassas efter vilka funktioner som finns.

Här kommer fyra nycklar för att välja rätt CRM, baserat på resultaten från vår rapport:  

 

 • Inventera behov och budget: Börja med att etablera en god förståelse för dina specifika verksamhetskrav och sätt upp en budget som täcker alla tänkbara kostnader, inte bara månadsavgifter.
 • Tänk på skalbarhet och integrationsmöjligheter: Satsa på skalbara lösningar som kan integreras sömlöst med befintliga system. Att ha ett CRM som kan växa med ditt företag är väldigt viktigt.
 • Användarvänlighet och anpassningsmöjligheter: Prioritera användarvänliga CRM som erbjuder flexibilitet och enkel anpassning. Ett CRM som kan anpassa sig efter dina unika processer resulterar i smidigare implementering.

Återförsäljarens rykte och datasäkerhet: Gör ordentliga efterforskningar om de CRM-leverantörer du överväger och säkerställ att de erbjuder god säkerhet, pålitlig support och har nöjda kunder.

Det är viktigt att du förstår dina kunders beteendemönster. Det är grundfundamentet för att bygga ett system anpassat efter behov och önskningar hos dig och dina kunder.  

Kom ihåg att rätt CRM är en investering i ditt företags framtid. Det är inte bara ett verktyg, utan också en strategisk pusselbit i resan mot affärstillväxt och perfekt kundrelationshantering.

Denna text är en summering av efficys lägesrapport för köpbeteende på CRM-marknaden 2024. I den fullständiga rapporten hittar du en informativ guide för CRM-inköpare, marknadsförare och journalister, som ger förståelse för vilka de huvudsakliga faktorerna som påverkar CRM-köpbeslut är.

Ta nästa steg

Är du redo att fördjupa din förståelse av köpbeteende på CRM-marknaden?  

Få insikter om det föränderliga CRM-landskapet, de huvudsakliga faktorerna som driver beslut och köppreferenserna som formar branschen.

Ta del av hela rapporten för att bli ännu säkrare i ditt val av CRM. För att läsa den klickar du här: efficys lägesrapport för CRM-marknaden 2024