Spåra era kundrelationer genom Interaktioner

Med Efficys CRM-lösningar kan ni enkelt spåra alla interaktioner ert företag har med era kunder eller prospekt, oavsett vilken kommunikationskanal som används (samtal, e-post, korrespondens, möten, etc.).

Centralisering av alla data om era interaktioner med varje enskild kund eller kontakt underlättar samarbetet i era team och förbättrar också era möjligheter att uppfylla era kunders förväntningar.

Ett överflöd av information för att bygga en sund kundrelation

Interaktionsskärmen i vår programvarulösning grupperar alla interaktioner ni har haft med ett företag eller en kontakt. Där hittar ni ämnen och typen av interaktion.

För varje interaktion kan kommentarer eller en rapport om resultatet av diskussionen läggas till. Ni kan också koppla en interaktion till en möjlighet så att era säljteam har större sammanhang. Eller så kan ni koppla ett klagobrev till ett anspråk, som information till era kundserviceagenter.

Interaktionsloggar - grunden till delad kunskap

Chefer kan också dra nytta av hela historien om åtgärder och interaktioner som är centraliserade i CRM, eftersom detta gör det möjligt att tilldela åtgärder till hans eller hennes team.

Med interaktionsloggen, kan chefer omedelbart se om uppgiften har slutförts eller fortfarande pågår. Interaktionsloggning är också mycket användbar ur kunskapssynvinkel: era medarbetare kanske inte alltid är era anställda.

När anställda lämnar företaget tar de med sig all sin kundkunskap. Att dokumentera alla interaktioner i CRM-databasen är en garanti för att kunskap överförs och att ingen information går förlorad.

Sammanhang, sammanhang, sammanhang!

Varje interaktion kan kopplas till ett annat objekt i CRM-lösningen: en möjlighet, ett klagomål, en marknadsföringskampanj, etc. Era interaktioner är kontextualiserade, och den information de tillhandahåller blir ännu mer relevant.

Tack vare kontextlänkar kan ni gruppera interaktioner för att mäta effektiviteten i en marknadsföringskampanj; till exempel den faktiska kostnaden för en möjlighet, etc. Förutom att logga interaktioner, kan ni också koppla varje interaktion till ett dokument.

Optimal hantering av er att-göra-lista

Ni kan ställa in tidsfrister för alla pågående interaktioner. På det sättet, när användare loggar in, kommer de att ha en klar vy över sin att-göra-lista på sin instrumentpanel.

Era team kommer inte längre att behöva komma ihåg långa listor av uppgifter. CRM kommer att göra det åt dem. Effektivitetsregler!