AFNOR Group  designar och distribuerar standardbaserade lösningar runt fyra expertområden. De tillhandahåller också tjänster inom konkurrenskraftiga sektorer som utbildning, professionell och teknisk information samt intelligens, bedömning och certifiering.
Dessa aktiviteter utförs med företag och organisationer inom alla sektorer, i Frankrike och utomlands.

Att välja Efficy

AFNOR har valt Efficy för att förbättra sin kundhantering och skapa en unik kundupplevelse. CRM-lösningen valdes för sin hög grad av anpassningsbarhet.

Med Efficy som ett gemensamt verktyg för hela organisationen hjälper det anställda att dela information mellan varandra på ett bättre sätt och harmonisera sina marknadsförings- och försäljningsmetoder för att ha en 360° kundvy. Oavsett vad kunden befinner sig i sin resa: pre-sales, sälj eller lojalitet.

Genom att anpassa Efficy med AFNORS förväntningar blir det möjligt att skilja mellan flera olika typer av användare med specifika användarrättigheter beroende på deras funktion. Den distribueras i Frankrike och utomlands, i koncernens dotterbolag, på flera enheter och språk.

Andra liknande kundcase