Bild
wilink logo

Wilink

Wilink var mitt uppe i digitaliseringen av sin verksamhet och sökte efter ett verktyg för att centralisera alla kundinteraktioner på ett enda ställe, för att kunna få en 360-gradersvy av kundrelationen.

Wilink är ett belgiskt företag som är verksamt inom mäklarbranschen och erbjuder skräddarsydda lösningar för privatpersoner och företag inom områdena försäkringar, investeringar, fastigheter och hypotekslån.

Företaget har 350 anställda på 22 försäljningsställen och är stolt över att ha cirka 100 000 kunder som man hjälper att välja och hantera sina försäkringar och optimera sina tillgångar genom att ge råd om investeringar, till exempel inom fastigheter.

CRM-projektet inleddes 2017 och har pågått sedan 2018. Sedan dess har företaget arbetat kontinuerligt med efficys personal och de egna teamen inom företaget för att förbättra sin version av efficy för att bättre möta behoven hos alla intressenter.

 • Thierry Gravet Wilink

  "Innan efficy CRM kom in i bilden var säljarnas kundkännedom ganska vag och vi hade inte den här samlade överblicken av våra kunder"

Wilink och efficy: ett långsiktigt samarbete.

Thierry Gravet, Chef för Digital & Customer Operation på Wilink, förklarar: ”efficy är mycket viktigt när det gäller att hjälpa säljare som tillhör olika affärsenheter att genomföra korsförsäljning till alla koncernens kunder.

Ett exempel: om fristående kunder kommer till oss för en individuell pensionsplan kan våra säljare också föreslå andra produkter från vår portfölj. Detta hjälper Wilink att avsevärt öka sin organiska tillväxt.

Det skulle vara omöjligt utan ett CRM-system.”

Integration med efficy och regelbunden utveckling för att skapa värde för säljteamen.

efficy och Wilink-verktygen är till stor del integrerade för att skapa ett centralt minne för företaget. efficy är till exempel kopplat till Brio-programmet för hantering av försäkringsavtal och till andra digitala och försäkringsrelaterade verktyg som MIFID.

Så här säger Thierry: ”När vi till exempel analyserar en kunds riskprofil fylls MIFID-formuläret i av kunden och det återintegreras direkt i efficys kundregister, vilket förbättrar vår kundprofilering”.

Enligt Thierry Gravet är det viktigt att utveckla en lösning som bäst passar Wilinks behov.

”På fyra år har vi redan gjort två stora uppgraderingar. Det är viktigt för oss att hålla oss nära de senaste versionerna. Målet är att successivt ge säljpersonalen mervärde i det dagliga arbetet. Det är så vi ser att det fungerar och att säljteamen använder CRM på bästa sätt eftersom de vet att det hjälper dem med sina uppgifter och mål.”

Nästa steg för att fortsätta förbättra CRM hos Wilinks är att utnyttja instrumentpanelerna och koppla dem till det verktyg för marknadsföringsautomation som används internt.

Centraliserad, standardiserad kundkunskap.

”Innan efficy kom in i bilden var säljarnas kundkännedom ganska vag och vi hade inte den här enade synen på kunden”, förklarar Thierry Gravet.

250 användare använder efficy varje dag och de kommer huvudsakligen från tre sektorer: Försäljnings- och distributionspersonal (account managers och försäljningschefer), marknadsföringspersonal, experter och produktchefer.

”Vi behövde centralisera kundkunskapen för att främja informationsutbyte och i slutändan stödja kunderna och ge dem råd om alla deras behov.”, säger en medarbetare som dagligen hanterar CRM för företaget.

Motståndet mot förändring försvinner gradvis tack vare försäljningschefernas arbete.

I början av CRM-implementeringen fanns det ett visst motstånd mot förändringarna. För att motverka detta beslutade Wilink att använda två strategier.

Till att börja med organiserade de coachnings- och supportsessioner med ett internt CRM-team. För det andra spelade försäljningscheferna, som är mellanchefer, en viktig roll när det gällde att uppmuntra sina arbetsgrupper att ta till sig det nya.

Kort sagt handlar det ofta om cheferna – när de förstår vilket mervärde som CRM ger ökar också stödet för det bland deras underordnade.

Att en customer success executive började på efficy var ett verkligt lyft för samarbetets hållbarhet.

Wilink får nu regelbunden support från en customer success executive, som kan följa upp och styra företaget mot en användning som passar deras verksamhet ännu bättre.

”Detta förtroendeförhållande, som redan fanns men som förstärks av den nya rollen på efficy, hjälper oss att se kontinuiteten i samarbetet med efficy ännu tydligare”, avslutar Thierry Gravet.

Statistik

250

användare

100,000

kunder

Results 

 • Bättre insikter för att skapa mervärde för verksamheten (instrumentpaneler/översikter) 
 • Effektiv dokumenthantering 
 • Översikt på projektnivå
 • Tydlig överblick över alla kontakttillfällen, även när flera parter är inblandade.
Gör som 13,500+ av våra kunder, använd efficy för att få ditt företag att växa.
 • Wim de Saegher Vanbreda

  "Faktum är att vi inte behövde välja mellan att köpa eller bygga tack vare flexibiliteten i efficy CRM som vi fick köpa och bygga"

 • Jeoffrey Chmielecki Amma

  "Alla våra kontrakts-, anspråks- och policyinnehavares dokument finns i efficy CRM. Det är lätt att hitta information."

 • Benoit Speybroeck Belfius

  "Det nya systemet gör att alla som är i kontakt med en kund kommer att ha en 360° vy av dem."

 

Fokusera på det du är bra på och låt efficy CRM ta hand om resten.

 

FÅ EN GRATIS PROVPERIOD