ways-to-protect-from-cyber-attacks-cover.jpg
Entreprenørskap

5 Sätt Att Skydda Din Data Mot en Cyberattack

5 minuter av läsning · Listen

Här är lite ögonöppnande statistik vad gäller cyberattacker... 

39 % av företagen i Storbritannien drabbades av minst en cyberattack 2021. 

 

cyberattack data

Enligt National Cyber Security Centre (NCSC) kommer andelen att vara densamma eller till och med högre år 2022. 

Det är uppenbart att cybersäkerhet bör stå högt upp på varje företags prioriteringslista när den genomsnittliga kostnaden för en cyberattack, som leder till dataintrång, är mer än 4 miljoner dollar, enligt en nyligen publicerad IBM-rapport. I den här artikeln tar vi en titt på några olika typer av cyberattacker, vilka skador de kan orsaka och hur du kan förebygga dem genom att öka internetsäkerheten och tillämpa dataskyddsstrategier.

Vad är en cyberattack?

En cyberattack är en attack som riktar sig mot ett företag eller en organisation för att stjäla data eller orsaka störningar. Det handlar om att bryta sig in i ett datornätverk eller programvarusystem genom att utnyttja sårbarheter. 

Effektiviteten och sannolikheten för en cyberattack ur angriparens synvinkel beror på motståndarens färdigheter. Vissa cyberattacker utförs av ensamagerande aktörer, andra av kriminella gäng och andra av hackerkollektiv. Störande attacker, t.ex. distribuerade överbelastningsattacker, organiseras ofta av hacktivistgrupper. 

Dem som utför cyberattacker använder olika metoder för att få obehörig åtkomst till datorsystem, bland annat:

  • Malware – Malware är en förkortning av "malicious software". Det är en skadlig programvara på svenska, som vanligtvis använder automatiserade tekniker som virus, maskar, utpressningstrojaner och spionprogram för att få tillgång till ett nätverk. Malware tar sig in i ett nätverk genom att utnyttja en sårbar punkt, t.ex. när nätverksanvändare klickar på en infekterad länk eller öppnar en riskabel e-postbilaga som automatiskt installerar den farliga programvaran.
  • Phishing – Phishing-attacker, även kallade nätfiskeattacker, använder övertygande falska meddelanden eller e-postmeddelanden för att få tillgång till inloggningsuppgifter, lösenord, kreditkortsinformation eller för att skapa en inkörsport för installation av skadlig programvara.
  • Överbelastningsattack – En överbelastningsattack (DoS, Denial-of-Service attack på engelska) orsakar störningar genom att en server, ett system eller ett nätverk översvämmas av stora mängder trafik. Den stora trafikvolymen överväldigar målorganisationens IT-resurser. Ofta tvingas organisationen att tillfälligt stänga ner sin verksamhet under en överbelastningsattack, särskilt när angriparna använder flera komprometterade datorer och enheter för att utföra attacken (en så kallad distribuerad överbelastningsattack eller DDoS-attack).
  • Man-i-mitten-attack – En man-i mitten-attack, ibland kallad Janusattack, går ut på att hitta en sårbar ingångspunkt för att avlyssna ett samtal eller en transaktion mellan två parter. När de väl har hittat en väg in kan de stjäla data. Man-i-mitten-attacker utnyttjar vanligtvis osäkert offentligt Wi-Fi eller malware som installerats på enheten.

5 sätt att undvika cyberattacker och öka internetsäkerheten.

 

5 sätt att undvika cyberattack

1. Håll din programvara uppdaterad

Det första rådet kan låta självklart, men du skulle bli förvånad över hur många företag som använder en programvara som är föråldrad. Programvaruföretag släpper ofta nya säkerhetspatchar för att hålla jämna steg med de ständigt föränderliga cyberhoten. 

Därför bör du se till att alla dina programvaror och system är uppdaterade, vilket även gäller mobila enheter. Det enklaste sättet är att aktivera automatiska uppdateringar, om de finns tillgängliga, men vissa lokala programvaror kan behöva uppdateras manuellt.

2. Utbilda dina anställda i cybersäkerhet

Kunskap är halva slaget när det gäller att förhindra cyberattacker. Börja med grunderna - uppmuntra människor att tänka på internetsäkerhet och tänka efter innan de klickar på länkar eller öppnar e-postbilagor. Se till att de vet att de aldrig ska ange ett lösenord eller verifiera personlig information när de blir oväntat kontaktade via telefon eller e-post. 

Du kan också ge din personal utbildning i cybermedvetenhet för att minska risken för ett intrång och det finns tredjepartsutbildningsleverantörer som kan hjälpa dig om du behöver det.

3. Använd flerfaktorsautentisering (MFA)

MFA, även känd som tvåstegsautentisering, är en teknik för cybersäkerhet som kräver att människor måste utföra ett extra steg för att bevisa sin identitet när de loggar in på ett nätverk eller system. De flesta är bekanta med MFA vid det här laget, eftersom många banker och webbplatser använder det när man loggar in från en ny enhet. 

Det extra steget fungerar som en dubbelkontroll och kräver vanligtvis en unik kod som skickas via sms till din mobiltelefon, eller att du bekräftar någon information som t.ex. din mammas flicknamn eller namnet på din första skola.

4. Använd ett starkt lösenord

Många använder fortfarande svaga lösenord, t.ex. barnets namn eller födelsedatum. Det är inte alltför svårt för hackare att hitta den här typen av personlig information via konton i sociala medier nuförtiden, så du måste uppdatera ditt lösenord. 

När du väljer ett starkare lösenord bör du om möjligt sträva efter ett som är längre än 15 tecken, helst med specialtecken som !*&$ osv. Se också till att det är ett unikt lösenord som du inte använder på någon annan webbplats eller i något annat system.

5. Välj en pålitlig CRM-leverantör

Din CRM-databas innehåller många privata och konfidentiella uppgifter, som du till varje pris måste skydda mot cyberattacker. Detta gäller särskilt sedan införandet av GDPR-förordningen, som fokuserar på skyddet av personuppgifter. 

Se till att du väljer en CRM-leverantör som garanterar att alla relevanta säkerhetsåtgärder vidtas. efficy är en heltäckande CRM-lösning som har robusta säkerhetsåtgärder inbyggda, t.ex. åtkomsträttigheter som kan hanteras på olika nivåer och ett dokumenthanteringssystem för att skydda känsligt material som laddas ner eller erhålls.

Sammanfattning – förhindra cyberattacker och dataintrång.

Det mest effektiva sättet att skydda din data bättre är genom att öka medvetenheten om cyberattacker inom din organisation. Kunskap är kraft, så se till att dina anställda är helt informerade om farorna med malware och phishing-attacker. 

Du bör också använda programvarulösningar som tar cybersäkerhet på allvar och har försvarsmekanismer i sina plattformar. efficy är ett säkert och kraftfullt CRM-system som kan uppfylla alla dina affärsbehov, inklusive datasäkerhet. 

Ta kontakt med en av våra expertrådgivare idag för att ta reda på mer. 
 

Läs mer om: