target-audience.jpg
Marketing en leadgeneratie

Je Doelgroep Laten Groeien

8 minuten lezen · Listen

Het bereiken van meer mensen is een essentieel onderdeel van marketingsucces. Om vraag te genereren, moeten bedrijven het aantal mensen dat in hun merk is geïnteresseerd en betrokken is jaar op jaar vergroten. 

B2B-bedrijven moeten op zoek naar manieren om hun marketing gevarieerder te maken, zodat ze het bereik van hun merk en de verkoop kunnen vergroten en in hun sector relevant kunnen blijven. Bijvoorbeeld door zich te richten op de voorkeuren van hun doelgroep (target audience in het Engels) of door actiever op sociale media met ze om te gaan. 

Als onderdeel hiervan kunnen nieuwe doelgroepen met behulp van CRM-software zoals van efficy CRM worden bepaald en benaderd. CRM is een essentieel onderdeel van B2B-groei, omdat het belangrijk is om een steeds grotere contactenlijst van bedrijven en informatie over je interactie met deze bedrijven te hebben. 

Maar het bereiken van nieuwe audiences vereist een mix van strategieën en marketingkanalen, want meer dan 85% van de klanten eist een balans tussen digitale en niet-digitale ervaringen met merken. Klanten zijn eerder geneigd om gemiddeld meer aan een merk uit te geven als dat merk deze kanalen gebruikt met een meer gepersonaliseerde boodschap. 

In dit artikel bespreken we digitale en niet-digitale tactieken waarmee je jouw marketingvoetafdruk – en je doelgroep – kunt vergroten:

Wat is een doelgroep?

Voor een B2B-bedrijf (business-to-business) is een doelgroep een specifieke groep bedrijven of organisaties waar het bedrijf zijn producten of diensten aan wil verkopen. 

Deze groep wordt bepaald op basis van factoren zoals:

  • Het aanbod van het bedrijf,
  • De behoeften en pijnpunten van de groep, en;
  • Of de groep kan profiteren van het aanbod van het bedrijf en dat kan betalen.

Stel dat je B2B-bedrijf bedrijfssoftware verkoopt. Waarschijnlijk richt je je op grote bedrijven in een specifieke branche, zoals financiën of de gezondheidszorg. 

Je target audience heeft misschien een specifieke behoefte voor de software, zoals voldoen aan branchevoorschriften of met grote hoeveelheden data om kunnen gaan, en ze hebben zeker de middelen en het budget om de software te kopen en implementeren. 

B2B-bedrijven moeten hun doelgroep duidelijk definiëren en begrijpen (aan de hand van marketingonderzoek en -analyse, klantinterviews en enquêtes) om hun aanbod effectief te vermarkten.

Waarom is het belangrijk dat de doelgroep groeit?

Als de doelpubliek hetzelfde blijft, blijven B2B-bedrijven afhankelijk van één markt of klantengroep, wat ze zeer kwetsbaar maakt voor veranderingen in het gedrag van de klanten of marktschommelingen. Het beperkt ook het marketingpotentieel, wat gevolgen heeft voor de bedrijfsresultaten en doorwerkt in andere ambities om in productontwikkeling te investeren. 

Je doelgroep laten groeien is dus om verschillende redenen belangrijk: 

Waarom is het belangrijk dat de doelgroep groeit?
  1. Meer omzet: een grotere doelgroep betekent meer mogelijke klanten en meer verkopen, wat tot een hogere omzet van je bedrijf kan leiden.
  2. Merkbekendheid: een grotere audience kan de merkbekendheid en het bereik van het merk helpen vergroten, wat kan leiden tot meer klantbetrokkenheid en uiteindelijk meer verkopen.
  3. Kosteneffectieve marketing: een grotere doelpubliek kan helpen om de kosten van marketing en reclame over een grotere groep te spreiden, wat je marketinginspanningen kosteneffectiever maakt.
  4. Inzichten: een grotere target audience kan een bedrijf meer inzicht in de behoeften en pijnpunten van zijn klanten opleveren, wat het bedrijf kan helpen om zijn producten en diensten te verbeteren.
  5. Nieuwe mogelijkheden: een grotere doelgroep kan een bedrijf nieuwe mogelijkheden bieden, zoals nieuwe partnerschappen en samenwerkingen, maar ook voor het betreden van nieuwe markten en sectoren.
  6. Diversificatie: een grotere doelmarkt kan een bedrijf ook helpen diversifiëren, waardoor het minder afhankelijk van één markt of klantengroep wordt.

Marketingstrategieën die groei van het doelpubliek mogelijk maken

Marketingstrategieën die groei van het doelgroep mogelijk maken

Begin met de gegevens die je al hebt

Een belangrijk voordeel van gegevensanalyse is dat je altijd begint met wat je al weet. Als je doelgroep voorkeuren of bepaalde eigenschappen deelt met vergelijkbare bedrijven, zijn die bedrijven een goed vertrekpunt voor je zoektocht naar een grotere audience. 

Maar eerst moet je beter kijken naar wat je over je huidige doelpubliek weet. Komen ze uit een vergelijkbare locatie? Delen ze vergelijkbare pijnpunten en koopgedrag? Is het waarschijnlijk dat ze positief zullen reageren op je marketingboodschap (en erop zullen inhaken)? Zijn zij ook in staat om je product te kopen? 

Je kunt de gegevens over je doelpubliek die je al hebt gebruiken om vergelijkbare bedrijven te vinden, en deze vragen gebruiken om ze te kwalificeren. 

Hoewel de meeste bedrijven met hun campagnes nuttige gegevens over hun target audienceverzamelen, kan het organiseren en interpreteren van dergelijke gegevens voor je groeidoelstellingen en vanuit het perspectief van groei betekenen dat je door een wirwar van spreadsheets moet zoeken. 

Hier blinkt efficy CRM in uit. Ons dashboard staat vol met inzichten over al bestaande doelgroepen, met een focus op potentiële nieuwe audiences die je zou moeten benaderen (op basis van de beschikbare gegevens). 

Je kunt op de beschikbare gegevens een segmentatietool loslaten, zodat je deze mogelijke nieuwe audiences kunt benaderen op basis van hun gedrag. Je kunt zelfs nieuwe doelgroepsegmenten creëren (die je kunt schalen als je groeit) en verder profiteren van de voorspellende mogelijkheden en marketinganalyses van efficy CRM. 

Een brandingbureau kan bijvoorbeeld nieuwe start-up audience bepalen en benaderen die mogelijk interesse in brandingdiensten hebben getoond (door zich voor nieuwsbrieven aan te melden of ergens op te reageren) en ze op basis van interesse te segmenteren.

Omarm omnichannel

Als je hebt bepaald welke markten je wilt verkennen, moet je marketing op alle platformen samenhangend zijn. Dit betekent dat je via meerdere kanalen dezelfde marketingmaterialen en klantervaringen moet leveren, zodat je je boodschap beter kunt versterken en minder aan materialen hoeft uit te geven. 

Volgens een onderzoek uit 2020, hebben marketingcampagnes die drie of meer kanalen gebruiken (zoals sociale media, e-mail, betaalde zoekresultaten en inhoudsmarketing) een 90% hoger retentiepercentage dan campagnes via één kanaal. 

Omdat klantvoorkeuren continu veranderen, wil je die voorkeuren bijhouden als je je doelgroep vergroot. Volg hun socialemedia-activiteit, koopgedrag, betrokkenheidsgewoonten, voorkeuren en andere inzichten. Gebruik deze gegevens vervolgens bij het plannen van nieuwe campagnes of het vernieuwen van een bestaande. 

Een voorbeeld (van omnichannelmarketing): als je een B2B-bedrijf bent dat industriële apparatuur verkoopt, heb je voor het laten groeien van je doelpubliek een mix van inhoudsmarketing, e-mailcampagnes, beurzen en advertenties op sociale media nodig. 

Je kunt waardevolle inhoud met CTA’s delen voor hun contactformulier of nieuwsbrieven. Met de campagneautomatisering van efficy CRM kun je automatiseringstriggers instellen om deze doelgroepen gerichte reclamemails te sturen. Je kunt ook beurzen bijwonen om ze persoonlijk te ontmoeten en je producten te presenteren, en sociale media gebruiken om in je branche naamsbekendheid op te bouwen en jezelf als opinieleider te profileren. 

Via meerdere kanalen kan het bedrijf een breder publiek bereiken en de waarde van zijn producten en diensten effectief communiceren.

Haal meer verkeer naar je website

Het klinkt misschien als een cliché, maar zonder groei van het internetverkeer geen groei van je doelpubliek. Verkeer van gerichte advertenties, sociale media en andere inhoud die mensen naar je website leidt, kan een nieuwe stroom doelgroepen opleveren. 

Om dit te bereiken, heb je behoefte aan overtuigende CTA’s die aansluiten op de behoeften van bedrijven en de voorkeuren in je marketing. Je website heeft ook informatie nodig voor mensen die meer over je aanbod willen weten. 

Een betaalde advertentie kan je potentiële doelgroep bijvoorbeeld sturen naar een website met reclame voor een van je diensten en een aanmeldingsformulier voor een nieuwsbrief of een link naar marketingmateriaal (bijvoorbeeld een artikel of blog over de branche). 

Door je website aan te vullen met zulke interactiemogelijkheden kun je alles halen uit de moeite om mensen naar je website te leiden. 

De doelgroepfunctie van efficy CRM biedt een uitgebreid overzicht van je publiek, dat je kunt groeperen op basis van locatie, branche of zelfs bron van aanmelding. Je ziet bijvoorbeeld dat het grootste deel van je betrokken target audiences van je website afkomstig is. 

Dat zou een signaal zijn om je op dat kanaal te concentreren. Het kan ook zijn dat je doelpubliek beter reageert op een CTA die uitnodigt tot een gratis adviesgesprek in plaats van een korting. 

Met een analysedashboard dat je inzichtelijke patronen toont, kun je nieuwe mogelijkheden voor meer gepersonaliseerde boodschappen aanboren en zo nieuwe doelgroepen voor je winnen!

Verken strategische partnerschappen

De kans is groot dat jouw aanbod aansluit op dat van een andere organisatie, omdat je een vergelijkbare doelgroep hebt, maar een ander product of dienst aanbiedt. Als het dus geen concurrenten van je zijn, zou het misschien een goed idee zijn om met zulke complementaire bedrijven samen te werken en zo je traget audience te vergroten. 

Bijvoorbeeld door op elkaars platformen reclame te maken, door samen evenementen of webinars te houden of door gezamenlijke producten of diensten te ontwikkelen. Dankzij complementaire markten hoeft je niet helemaal opnieuw te beginnen als je de zichtbaarheid van je bedrijf wil vergroten, zowel offline als online. 

Zo kunnen jullie allebei van de samenwerking profiteren door nieuwe klanten te bereiken die geïnteresseerd zijn in het aanbod van het andere bedrijf. Bovendien kunnen netwerken en het opbouwen van relaties met complementaire bedrijven in je branche ook helpen om je bereik te vergroten en je doelpubliek te laten groeien.

Publiek op sociale media aantrekken en betrokken maken

Als je je socialemediakanalen onder de loep neemt, kun je kansen ontdekken om nieuwe relaties op te bouwen en je doelpubliek te verbreden. Bijvoorbeeld door sociaal luisteren, merken de meningen van klanten via gerichte enquêtes te laten peilen of actief via sociale media contact met doelgroepen te zoeken. 

In B2B gebruikt 65% van de bedrijven betaalde LinkedIn-advertenties om nieuwe klanten te werven. Op organisch vlak kan het delen van expertise via een inhoudsstrategie die waarde toevoegt of interesse van andere bedrijven wekt je helpen om nieuwe audiences aan te spreken. 

Als je bijvoorbeeld oplossingen voor digitaal ondertekenen aanbiedt, kun je berichten plaatsen over het verschil tussen digitaal en elektronisch ondertekenen. Zodra bedrijven die documenten met een naadloze en rechtsgeldige oplossing willen ondertekenen deze berichten beginnen te bekijken en delen, kun je ze opnieuw plaatsen op je socialemediakanalen om je doelgroep met je merk bekend te maken.

Laat je doelgroep sneller groeien met efficy CRM

Wie wil iets goeds ten einde zien komen? Wij niet, en jij zeker niet! Nou, het goede nieuws is: dat hoeft ook niet, als je het maar kunt laten groeien. 

En het laten groeien van je doelpubliek is een steeds veranderend proces waarbij je de marketingstrategie blijft aanpassen aan de beschikbare marktgegevens om een sterke online aanwezigheid op te bouwen die B2B-doelgroepen aantrekt. 

efficy CRM heeft de functies waarmee je een schat aan gegevens kunt verzamelen die je nodig hebt om nieuwe inzichten te gebruiken voor een gestage stroom aan nieuwe target audiences. Wil je onze oplossingen voor het laten groeien van je doelpubliek liever zelf in actie zien? Klik dan Click hier om een demo te boeken. 

Lees meer: