target-audience.jpg
Markedsføring leadshåndtering

Slik Utvider du Målgruppen Din

8 minutter med lesing

En viktig del av suksess i markedsføring går ut på å nå ut til flere målgrupper (target audiences på engelsk). For å skape etterspørsel må selskapene hvert eneste år øke antall personer som er interessert i og aktivt engasjerer seg i merkevaren deres. 

Enten fokuset ligger på målgruppens preferanser eller å engasjere seg mer inngående med dem på sosiale medier, så må B2B-bedrifter finne ut av hvordan man forbedrer markedsføringen for å øke rekkevidden, styrke salget og holde seg relevant i bransjen. 

Prosessen går ut på å utpeke og rette seg inn mot nye målgrupper ved hjelp av en CRM-programvare som efficy. Det er et avgjørende punkt for vekst innen B2B, ettersom det er viktig med en større liste over bedrifter som skal kontaktes, inklusiv opplysninger om hvordan de samhandler med din egen virksomhet. 

Skal du nå ut til nye target audiences, kreves det imidlertid en blanding av strategier og markedsføringskanaler, ettersom over 85 % av kundene ønsker en balanse mellom ikke-digitale og digitale opplevelser av merkevarene. Det er mer sannsynlig at kundene øker sine gjennomsnittlige utgifter på et merke som utnytter disse kanalene med en mer personlig tilnærming til budskapet. 

I dette innlegget skal vi se nærmere på digitale og ikke-digitale taktikker for å hjelpe deg med å utvide nærværet på markedet — og publikummet:

Hva er en målgruppe?

En publikum for en B2B (business-to-business)-bedrift er en konkret gruppe av virksomheter som bedriften har som mål å selge sine produkter eller tjenester til. 

Denne gruppen er valgt basert på faktorer som:

  • Bedriftens tilbud,
  • Målgruppens behov og smertepunkter, og
  • Gruppens evne til å dra nytte av og ha råd til tilbudet fra bedriften.

La oss si at B2B-bedriften din selger bedriftsprogramvare. Sannsynligvis er du mest innrettet mot store selskaper i en bestemt bransje, for eksempel finans eller helsetjenester. 

Målgruppen din kan ha et konkret behov for programvaren, for eksempel for å etterleve forskrifter eller kunne håndtere store mengder data, og de har utvilsomt ressurser og budsjett til å anskaffe og ta i bruk programvaren. 

B2B-bedriftene må tydelig definere og forstå målgruppen sin (ved hjelp av markedsundersøkelser og analyser, kundeintervjuer og undersøkelser) for å kunne markedsføre tilbudene på en effektiv måte.

Hvorfor er vekst av målgruppen viktig?

Et statisk publikum tvinger B2B-bedriftene til å gjøre seg avhengige av ett enkelt marked eller én kundegruppe, og det gjør bedriften svært sårbar for endringer i kundenes atferd eller svingninger i markedet. Det begrenser også bedriftens markedsføringspotensial, noe som påvirker det økonomiske resultatet og skaper ringvirkninger for andre ambisjoner om investering i produktutvikling. 

Derfor finnes det flere viktige grunner til å utvide målgruppen: 

 

Hvorfor er vekst av målgruppen viktig?
  1. Økte inntekter: Et større publikum betyr flere potensielle kunder og økt salg, noe som kan føre til høyere inntekter for bedriften.
  2. Merkevarebevissthet: Et større marked kan bidra til å øke merkevarebevisstheten og rekkevidden for en bedrift. Det kan skape økt kundeengasjement og til syvende og sist økt omsetning.
  3. Kostnadseffektiv markedsføring: Et større publikum kan gjør det enklere for bedriften å spre kostnadene ved markedsføring og reklame over en større gruppe, noe som gjør markedsføringsinnsatsen mer kostnadseffektiv.
  4. Økt innsikt: En større målgruppe kan gi bedriften mer innsikt i behovene og smertepunktene til kundene. Det kan i sin tur hjelpe bedriften med å forbedre produktene og tjenestene sine.
  5. Nye muligheter: Et større publikum kan åpne for nye muligheter for bedriften, for eksempel nye partnerskap og samarbeid, samt muligheten til å komme inn i nye markeder og bransjer.
  6. Diversifisering: Et større målmarked kan også gi diversifisering for bedriften, og det gjør den mindre avhengig av ett enkelt marked eller én enkelt kundegruppe.

Markedsføringsstrategier som åpner for vekst i målgruppen

 

Markedsføringsstrategier som åpner for vekst i målgruppen

Begynn med eksisterende data

En viktig fordel med dataanalyse er at du alltid kan ta utgangspunkt i det du allerede vet. Hvis målgruppen din har felles preferanser eller egenskaper med en lignende gruppe virksomheter, er disse virksomhetene et godt sted å ta utgangspunkt i når du ønsker å utvide publikummet. 

Men dette krever først en nærmere titt på hva du vet om det nåværende publikummet. Kommer de fra et lignende sted? Har de lignende smertepunkter og kjøpeadferd? Er det sannsynlig at de kommer til å reagere positivt (eller engasjere seg i) markedsføringsbudskapet ditt? Er de også i stand til å kjøpe produktet ditt? 

Du kan bruke allerede eksisterende data om målgruppen din til å finne lignende virksomheter, ved å benytte disse spørsmålene til å kvalifisere dem. Selv om de fleste bedrifter opplever at kampanjene deres får inn nyttige data om publikummet sitt, kan organisering og tolking av slike data i lys av et mål om økt vekst, og sett ut fra et vekstperspektiv, innebære at man må arbeide seg gjennom en haug av regneark. 

Det er her efficys CRM virkelig skinner — dashbordet vårt er fylt med innsikt om eksisterende target audiences, med fokus på potensielle nye målgrupper du bør engasjere deg med (basert på tilgjengelige data.) 

Med utgangspunkt i data som allerede er tilgjengelig, kan du så ta i bruk et segmenteringsverktøy for å målrette disse potensielle nye målgruppene basert på atferden deres, opprette enda nye målgruppesegmenter (med mulighet til å skalere dem etter hvert som du vokser) og i tillegg dra nytte av prediktive funksjoner og markedsføringsanalyser i efficy. 

For eksempel kan et markedsføringsbyrå identifisere og rette tjenestene sine inn mot nye oppstartskandidater som kan ha meldt sin interesse for merkevaretjenester (enten ved å melde seg på nyhetsbrev eller engasjere seg i innhold) og segmentere dem etter interesse.

Sats på omnikanal

Etter å ha funnet ut hvilke markeder du ønsker å utforske nærmere, må markedsføringen din ha en indre sammenheng uavhengig av de ulike plattformene. Dette betyr samme markedsføringsmateriell og kundeopplevelser på ulike kanaler. Det bidrar til å forsterke budskapet og reduserer kostnadene på reklameinnhold. 

Ifølge en studie fra 2020 har markedsføringskampanjer som bruker tre eller flere kanaler (for eksempel sosiale medier, e-post, betalte søk og innholdsmarkedsføring) 90 % høyere retensjonsrate enn kampanjer som bruker én kanal. 

Ettersom kundepreferansene stadig er i utvikling, er det viktig at du holder oversikt over dette når du utvider målgruppen. Overvåk deres aktivitet i sosiale medier, samt kjøpsadferden, engasjementsvanene, preferanser, og annen innsikt du kan skaffe deg. Deretter kan du utnytte disse dataene når du planlegger en ny kontakt eller oppdaterer en eksisterende. 

For å demonstrere (omnikanalmarkedsføring): Hvis du for eksempel representerer en B2B-bedrift som selger industriutstyr, trenger du en blanding av innholdsmarkedsføring, e-postkampanjer, nærvær på messer og annonsering på sosiale medier for å utvide publikummet. 

Du kan dele verdifullt innhold med handlingsoppfordringer (CTA) for å fylle ut kontaktskjemaer eller melde dem på nyhetsbrev. Ved hjelp av efficys kampanjeautomatisering kan du angi automatiseringsutløsere for å sende målrettede kampanje-e-poster til disse målgruppene. Du kan også delta på messer for å møte dem personlig ved å vise frem produktene dine og bruke sosiale medier for å bygge opp merkevarebevissthet og tankelederskap i bransjen. 

Ved å bruke flere kanaler kan selskapet nå ut til et bredere publikum og effektivt kommunisere verdien av sine produkter og tjenester.

Øk trafikken på nettsiden din

Det kan høres ut som en selvfølge, men det skjer ingen økning i målgruppen uten en økning i trafikken. Trafikk fra målrettede annonser, innlegg på sosiale medier og annet innhold som fører til nettsidene dine, kan skape en ny pipeline av target audiences du kan rette innsatsen mot. 

For å oppnå dette trenger du overbevisende handlingsoppfordringer som passer til bedriftens behov og preferanser i markedsføringen. Du trenger også innhold på siden for folk som ønsker å lære mer om tilbudene dine. For eksempel kan en betalt annonse lede ditt potensielle publikum til en destinasjonsside som markedsfører én av dine tjenester med et påmeldingsskjema for et nyhetsbrev eller en lenke til en markedsføringsressurs (for eksempel en bransjerapport eller en blogg). 

Supplerer du nettsiden med slike muligheter for engasjement, vil det kunne hjelpe deg med å få mest mulig ut av innsatsen for å få målgruppen dit. 

efficys Audience-funksjon gir deg et inngående blikk på målgruppen, som du kan gruppere ut fra sted, bransje eller til og med påmeldingskilde. For eksempel kan du oppleve at de fleste av dine engasjerte target audiences kommer fra nettsiden din. I så fall er dette et tegn på at du bør fokusere på den kanalen. Du kan også oppleve at målmarkedet ditt reagerer bedre på en handlingsoppfordring som innbyr til en gratis konsultasjon i stedet for en rabatt. 

Med et analytisk dashbord som viser innsiktsskapende mønstre, kan du benytte nye muligheter for mer personlige meldinger til å overbevise nye målgrupper!

Utforsk strategiske partnerskap

Sjansen er stor for at tilbudene dine supplerer tilbudene til en annen organisasjon, dvs. at du har en lignende publikum, men tilbyr et annet produkt eller en annen tjeneste. Siden de ikke er konkurrenter, kunne det ikke være fornuftig å utforske muligheten for et samarbeid med komplementære bedrifter for å utvide publikum ved å inngå partnerskap eller samarbeid? 

Dette kan variere fra krysspromotering på hverandres plattformer til å være felles vertsskap på arrangementer eller webinarer og skape felles produkter eller tjenester. Komplementære markeder hjelper deg med å unngå å måtte starte fra bunnen av når du ønsker å øke synligheten — offline og online. 

På den måten kan begge parter dra nytte av partnerskapet ved å nå ut til nye kunder som er interessert i hva den andre virksomheten har å tilby. I tillegg kan nettverksbygging og tettere relasjoner med komplementære virksomheter i bransjen også bidra til å utvide rekkevidden og utvide målgruppen.

Tiltrekke seg og engasjere publikum på sosiale medier

Å se nøyere på sosiale mediekanaler kan avdekke muligheter til å inngå nye relasjoner og utvide publikum, enten gjennom sosial lytting, slik at merkevarene kan måle kundenes oppfatning gjennom målrettede undersøkelser, eller aktivt gå ut til publikum på sosiale medier. 

Blant B2B-bedrifter bruker 65 % av bedriftene LinkedIn-betalte annonser for å skaffe seg nye kunder. På den organiske fronten kan deling av kompetanse gjennom en innholdsstrategi som skaper verdi eller vekker interessen til andre bedrifter, hjelpe deg med å vinne frem blant nye målgrupper. 

Hvis du for eksempel tilbyr digitale signeringsløsninger, kan du legge ut et innlegg som beskriver forskjellen mellom digital og elektronisk signering. Når bedrifter — som ønsker å signere dokumenter ved hjelp av en sømløs, juridisk gyldig løsning — begynner å vise og dele disse innleggene, kan du legge dem ut på sosiale medier for å involvere publikumet i merkevaren din.

Øk veksten av målgruppen med efficy

Hvem ønsker at noe bra skal ta slutt? Ikke vi, og slett ikke du! Den gode nyheten er: det trenger du ikke — så lenge du kan utvide mulighetene. 

Og når det gjelder å utvide publikum, er dette en stadig utviklingsprosess som innebærer å tilpasse markedsføringsstrategien til de tilgjengelige markedsdataene for å bygge opp et sterkt nærvær på nettet som tiltrekker seg B2B-publikum. 

efficy CRM har funksjonene som hjelper deg med å samle de omfattende dataene du trenger for å anvende ny innsikt til å skaffe et jevnt innsig av publikum. Foretrekker du å se våre hjelpemidler for målgruppevekst i aksjon selv? Klikk her for å bestille en demo.
 

 

Lære mer om: