personalised-advertising-cover.png
Marknadsföring leadhantering

Navigera Personliga Annonser Utan Att Kränka Den Privata Integriteten

8 minuter av läsning · Listen

Personliga annonser i en datamedveten tid.

B2B-företag måste ständigt hantera skoningslös konkurrens, oavsett om det handlar om marknadsstörningar på grund av ny teknik eller att priser pressas på grund av rabatter. Marknadsförings- och säljteam hinner knappast andas ut eftersom det nästan inte finns någon konkurrensfördel som inte kan kopieras. 

Så är det inte längre. Personaliserade annonser gör differentiering möjlig. Företag kan nu skapa skräddarsydda upplevelser för varje kund, vilket hjälper dem att skapa kundlojalitet, öka försäljning och få bättre resultat. 

I och med den ökande medvetenheten om dataintegritet och den uppståndelse som GDPR-ramverket har gett upphov till har kunder blivit alltmer känsliga när det gäller deras integritet. 

Nu upplevs vissa strategier för personaliserad annonsering påträngande och obehagliga. Dilemmat här verkar vara följande: Trots en djup oro för dataintegritet vill kunderna ha och förväntar sig faktiskt att varumärken ska personalisera deras reklamupplevelse. Denna McKinsey-rapport avslöjar att 71 % av köpare förväntar sig anpassning, och 76 % av dem blir frustrerade när det saknas mänsklig interaktion med ett varumärke. 

På samma sätt förväntar sig köparna att deras rätt till dataskydd respekteras, eftersom det länge har varit allmänt vedertaget att företag måste respektera rättigheter, inklusive rätten till dataskydd, även i avsaknad av statligt ingripande. FN:s avdelning för mänskliga rättigheter drog också slutsatsen att regeringar måste reglera företagens verksamhet när det gäller hur personuppgifter behandlas. 

Privata företag visar att de respekterar dessa rättigheter i sina verksamheter. Apples senaste ändringar i fråga om integritetsskydd ger användarna möjlighet att välja om de vill blockera IDFA-trackern (Identifier for Advertisers) eller inte. Google har redan tillkännagivit planer på att fasa ut cookies från tredje part från Chrome-appen 2023. 

Även om denna utveckling har orsakat viss panik bland annonsörer och marknadsförare finns det en uppmaning att anpassa sig till det nya normala. För att undvika att provocera fram negativa kundreaktioner och för att stödja sina marknadsföringskampanjer måste företagen förstå gränserna för dataskydd och vara extremt försiktiga när de samlar in och behandlar kunddata. 

Det finns också en utmaning i att på nya sätt få ut mer värde ur de data från första part som vi kan samla in. Det gäller att hitta nya sätt att rikta annonser utan att kompromissa kundernas rätt till integritet. Låt oss ta en närmare titt på det.

Vad är personliga annonser och dess fördelar?

Personaliserad annonsering är en marknadsföringsstrategi som skräddarsyr marknadsföringsmeddelanden till enskilda målgruppsmedlemmars unika egenskaper och personlighetsdrag, baserat på personuppgifter som redan samlats in av företaget eller dess ombud. 

Med hjälp av personalisering kan företag samla in stora mängder data och analysera dem för att skapa nästan exakta profiler av sina nuvarande och potentiella kunder. Med hjälp av verktyg som är särskilt utformade för ändamålet kan de sedan skicka ut marknadsföringsmeddelanden som är anpassade för att tillgodose varje mottagares specifika behov. 

 

Navigera personliga annonser utan att kränka den privata integriteten

Jämfört med traditionella metoder för massmarknadsföring har personliga annonseringsmetoder, bland andra fördelar, gett betydligt högre konverteringsfrekvens, bland annat genom:

  • Ökat engagemang

Användarna är mer benägna att lägga märke till och klicka på personaliserade annonser än på mer allmänna annonser.

  • Större relevans

Annonser som är anpassade till användarens intressen och behov har större sannolikhet att vara relevanta och användbara för dem.

  • Förbättrad avkastning på investering

Personlig annonsering tenderar att ge högre avkastning på investeringar än allmänna annonser, på grund av det ökade engagemanget och relevansen.

  • Ökad varumärkeskännedom

Personliga annonser kan bidra till att öka varumärkeskännedom och ihågkommande, eftersom det är mer sannolikt att användarna minns en annons som är relevant för dem.

  • Ökad försäljning

I slutändan är målet för alla annonskampanjer att öka konverteringsgraden, vilket bidrar till att öka försäljningen. Personliga annonser har större chans att uppnå detta mål än allmänna annonser.

Vilka är farorna med personliga annonser?

En potentiell risk med personaliserade annonser som företag ofta oroar sig för är att kundernas integritetsrättigheter kränks. Om de B2B-data som används i försäljningsprocessen kommer från verktyg eller medier som inte är i linje med GDPR, har man då fått medgivande till att få deras data? Om så är fallet, hur har medgivandet erhållits? 

Dessa och många andra frågor är viktiga för företag som använder data för att driva sin verksamhet. Om du alltså hämtar dina data internt (eller förstapartsdata, dvs. du samlar in dina data själv) eller externt som tredjepartsdata (data som köps från externa källor som inte är de ursprungliga insamlarna av data), måste du kontrollera att din källhanteringsprocess efterlever GDPR. 

Så här kan efficy hjälpa dig att följa reglerna: Med efficys webbplatsverktyg kan du alltid erhålla medgivande från dina webbplatsbesökare med vårt lättanvända verktyg för medgivande till cookies. Samla in personuppgifter med våra GDPR-vänliga prenumerationsformulär och sidor, vilket säkerställer att du startar besökarnas resa genom din säljtratt med en GDPR-kompatibel strategi. 

 

Personalised advertising and GDPR

 

När går personlig annonsering över gränsen?

Många anser att personliga annonser går för långt och är en kränkning av privatlivet. Forskare har identifierat två faktorer som avgör hur bekväma människor är med att använda sina personuppgifter:

Typen av uppgifter

Ju mer intima uppgifterna är, desto mer obekväma blir människor. Medan användarna till exempel kan känna sig en smula bekväma med en annons som är brett inriktad på deras demografiska målgrupp, kan det hända att de inte gillar en annons som hänvisar till deras personliga hälsouppgifter.

Informationsutbyte

Människor tenderar att bli oroliga när det finns någon indikation på att deras personuppgifter har bytt ägare. Med andra ord vill de inte att deras personuppgifter överförs bakom deras ryggar. Och om du överhuvudtaget behöver göra detta har europeiska lagstiftare och tillsynsmyndigheter fastställt riktlinjer för datadelning i GDPR.

Hur man sätter gränser vid kommunikation eller möte med kunderna

Personliga annonser har uppenbarligen sina utmaningar, men fördelarna överväger dess faror. Det ökar inte bara företagens lönsamhet, utan förbättrar också kundernas upplevelse avesvärt. 

Genom att följa de rekommenderade bästa praxis och riktlinjerna i GDPR kan du fortfarande använda personaliserad annonsering på ett sätt som är lagligt, etiskt, behagligt för din målgrupp och lönsamt för ditt företag.

Avstå från att använda känslig information

Detta är huvudregeln när man fastställer de etiska gränserna för användning av uppgifter för personliga annonser. Den moderna paradoxen är att ju mer specifik en annons är, desto mer försiktiga eller förtänksamma blir personer när det gäller ditt marknadsföringsbudskap. 

I takt med att detta område blir alltmer reglerat förhindrar Facebook, Google och de flesta andra internetjättar nu dessutom skräddarsydd målgruppsanpassning som använder information om målgruppens etnicitet eller sexuella identitet. 

Skulle du till exempel hellre skicka e-postmeddelanden med reklam för potentiella molnlagringslösningar till ett företag när du i stället kan annonsera på de webbplatser som de sannolikt kommer att besöka när letar efter just det? På så sätt är det mindre påträngande men lika sannolikt att det fungerar.

Fullständigt offentliggörande är inte förhandlingsbart

Generellt sett finns det en förtroendebrist när det gäller personaliserade annonser. Mot bakgrund av den ökade medvetenheten om dataintegritet förväntar sig kunder i princip att annonsörer ska ha några dolda knep för att maximera effektiviteten och konverteringen. 

Det är upp till dig att skapa förtroende genom att vara transparent i ditt agerande. Dessutom är detta nu ett krav enligt GDPR. Som annonsör kräver lagen att du informerar personer om dina datahanteringsmetoder och erhåller tydligt medgivande innan du samlar in eller använder deras uppgifter. 

Genom att investera i transparens som en del av ditt åtagande gentemot dina kunder kan du bygga upp ett ännu större förtroende hos dem. Som exempel, efficy Marketings webbplatsverktyg, funktionen för hantering av medgivande, hjälper dig att få medgivande (både till användning av cookies och insamling av personuppgifter) från dina webbplatsbesökare med hjälp av våra GDPR-kompatibla prenumerationsformulär. 

På så sätt är du redo att dra nytta av en guldgruva av kunddata på din webbplats utan att kompromissa användarnas integritet. Du kan sedan använda dessa kunddata för att utveckla din verksamhet med hjälp av beteendemässigt riktad annonsering.

Slutsats

Med GDPR som nu har full rättslig verkan är personliga annonser i Europa den gyllene standarden. Genom att uppfylla alla de rättsliga kraven och följa branschens bästa praxis kan du hålla dig inom rimlighetens gränser och undvika motreaktioner och myndighetsgranskning - samtidigt som du skapar ett enormt värde för dina kunder. 

efficy erbjuder digitala marknadsföringslösningar på en ny nivå till massvis med kunder över hela världen. Under nästan två decennier har vi hjälpt tusentals B2B-företag att undvika höga böter på grund av rättsliga bakslag och skador på varumärkenas rykte med hjälp av vår grundliga strategi. 

Står du näst på tur? Vi är redo när du är det! Boka en demo idag för att få en glimt av efficy upplevelsen. 
 

Läs mer om: