Marknadsföring leadhantering

Hur CRM förbättrar lead generation: Strömlinjeforma flödet från lead till avslutad affär

7 minuter av läsning · Listen

5 % av alla B2B-marknadsförare rankar lead generation som sitt främsta mål. Därefter följer försäljning (84 %) och vård av leads (78 %).

Lead generation är otroligt viktigt, då det är genom det du fyller upp din försäljningspipeline med prospekt. Och mer försäljning är ju synonymt med ökad företagstillväxt.

Företag vänder sig till CRM (Customer Relationship Management)-lösningar när de vill få ut mer av sina lead generation-satsningar och strömlinjeforma vägen till fler konverteringar.

Fungerar då detta? Ja, det skulle vi vilja påstå – CRM har visats kunna öka konverteringen av leads med 300 %.

Låt oss dyka lite djupare i hur CRM förstärker hela lead generation-processen, med bättre resultat som effekt.

Vad är CRM lead generation? 

Lead generation kan utgöra den enda funktionen hos en mjukvara. Men en sådan mjukvara har sina begränsningar.

Om din leadsdata saknar kontext från olika interaktioner går det inte att skilja på bra och dåliga leads. Den fungerar därför inte heller särskilt bra som underlag att forma försäljnings- och marknadsstrategier eller förutse framtida försäljning utifrån. Den är med andra ord ganska oanvändbar.

Det är här en CRM-lösning kommer in i bilden.

CRM lead generation omfattar allt från att identifiera och attrahera leads till att fånga in, kvalificera och vårda dem, så att de slutligen konverterar. Du får också alla verktyg du behöver för att hantera och optimera dina insatser i varje steg.  

Din CRM-lösning samlar leads- och kunddata från flera olika kanaler i en central hubb. All historik om interaktioner samt viktiga insikter och kontext finns då tillgänglig, så att du kan säkerställa att alla dina satsningar är väl underbyggda av data.

Hur hjälper CRM-mjukvara till med lead generation?

Ett CRM spelar en viktig roll i flera olika hänseenden. Det hjälper dig att registrera information om potentiella kunder och ger insikter som gör att du vet vilka du ska rikta in dig på, vad du ska säga till dem och när, samt vilka leads du bör prioritera. Det har helt enkel stor del i att göra dina marknads- och försäljningsstrategier mer effektiva.

Här nedanför kommer vi att presentera några av de främsta CRM-verktygen för att generera leads och strukturera dina satsningar mot att nå fler konverteringar.

Övervaka beteenden och nyckeltal  

På vägen genom försäljningspipelinen samlas stora mängder data in, från varje interaktionspunkt.

Det hade varit svårt att tolka all denna information utan den bearbetningsförmåga en dedikerad CRM-plattform kan erbjuda.  

Att använda CRM-mjukvara för lead generation innefattar att samla in och analysera dessa datapunkter. Det hjälper dig att bli ännu mer proaktiv i din leadshantering och gör att du kan maximera konverteringspotentialen hos varje lead.

Tack vare integrerad ML (machine learning) och AI-funktionalitet kan CRM-system generera många olika typer av analysdata baserad på leads beteenden, aktivitet samt även trender inom försäljningspipelinen. Du får en realtidsbild av hur engagerade olika leads är, som hjälper dig att identifiera vilka prospekt som med störst sannolikhet kommer att konvertera.

Detta datadrivna beslutsfattande som 24/7-uppdateringar möjliggör innebär också att du kontinuerligt kan förfina dina strategier.

De insikter, trendspaningar och strategiska riktlinjer detta kommer att bidra med i dina interna processer kommer utan tvekan att stärka din leadsgenerering (och ditt konverteringsarbete). Det ger dina försäljnings- och marknadsteam möjligheten att agera utifrån realtidsinformation när de tar sina beslut.

Datadrivna marknadsföringskampanjer

CRM hjälper dig att identifiera och förstå din målgrupps preferenser och beteenden, så att du kan nå dem på ett bättre sätt.  

Marknadsförare kan dra nytta av CRM-data för att skapa vältajmade, personaliserade kampanjer när de vill generera och vårda leads. Kampanjer som deras publik verkligen kan ta till sig.

CRM-insikter kan användas för kampanjinriktning när det gäller såväl e-postutskick som sociala medier och retargeting-annonser. Tack vare detta kan du försäkra dig om att rätt personer nås av din marknadsföring vid rätt tillfällen och att kommunikationen verkligen adresserar deras smärtpunkter, behov och preferenser. På länge sikt gör detta att din pipeline fylls med fler leads som är redo att genomföra köp.

Vidare hjälper mjukvaran också till att skapa förståelse för vilka leads som ska prioriteras, mäta effektiviteten hos kampanjer och optimera strategier, vilket säkerställer effektiv outreach.

Automation  

En mycket viktig sak på dagens marknad är att upprätthålla en god balans mellan automatiserade processer och mänsklig interaktion.

Att använda en CRM-lösning för lead generation har flera fördelar utöver att på ett sömlöst sätt låta dig automatisera hur information skickas ut. Det ger också försäljnings-, marknadsförings- och customer success-team friheten att interagera med kunder personligen vid de tillfällen det verkligen är viktigt.

Genom att kartlägga typiska/frekvent förekommande kundresor kan du också implementera automatisering inom din e-postmarknadsföring, för att leverera relevant information vid lämpliga tillfällen. Det frigör tid och gör att dina team slipper arbeta med repetitiva uppgifter; istället kan de fokusera på individuella kundbehov och vård av leads.

Säljteam kan dra nytta av automatisering när det gäller schemaläggning, påminnelser och anteckningsfunktioner. Det ger dem mer heltäckande information inför möten, som kan hjälpa dem att utveckla bättre relationer och förhöja kundupplevelsen.

Synkronisera marknads- och försäljningsarbetet  

En digital marknadsföringskampanj inkluderar i dagens läge många olika lager och kanaler. Det finns en uppsjö av olika kontaktytor du kan dra nytta av för lead generation, från nyhetsbrev och bloggar till influencermarknadsföring och annonser i sociala medier.

Ett modernt CRM är det ohotat bästa verktyget när man vill jämna informationssilor med marken och därigenom förstärka samarbetet mellan avdelningar (t.ex. marknadsföring och försäljning) samt ge obehindrad tillgång till information om leads.

Tack vare CRM-lösningar kan marknads- och försäljningsteam analysera lead scores för att veta hur de ska prioritera sina försäljningsaktiviteter.

Att hålla en arbetsgrupp ansvarig är centralt när man vill nå förbättringar. För att förbättra kundupplevelsen övervakar och lagrar därför CRM-system data om hur olika team presterar. Mer tillfredsställda leads resulterar trots allt i ökad försäljning.

CRM-systems roll i lead management

Ett CRM gör mer än att bara generera leads. Betrakta ditt CRM som en GPS, som leder dina potentiella leads genom samtliga av försäljningstrattens kurvor.

Låt oss ta en titt på hur CRM-system är drivande i alla fem lead management-stadier. 

CRM-systems roll i lead management

Lead capturing

Ett CRM-system gör det möjligt för dig att fånga in leads från olika källor. Exempelvis anpassade webbformulär på din landningssida/webbplats, sociala medier, e-postkampanjer eller till och med fysiska evenemang.

Det möjliggör också automatiserad lead capturing, så att du inte behöver mata in leads i systemet manuellt. Detta sparar tid och säkerställer att alla leads fångas in och lagras på en och samma plats.

Lead tracking

När leads väl har samlats in kan du följa deras aktivitet i säljtratten med hjälp av ett CRM.  På så sätt vet du alltid vilka leads som har blivit kontaktade, och du kan enkelt tilldela en säljare ansvaret att följa upp där det behövs.

Du får då också koll på vilka leads som är redo att konverteras till kunder. Dessa insikter hjälper dig att prioritera säljinsatser och förhindrar att leads faller mellan stolarna.

Leadkvalificering

Vill du rensa bort svaga leads och jobba vidare med kvalitetsleads? Det kan ditt CRM hjälpa dig med.

Genom att tilldela lead scores utifrån olika kriterier som demografi, beteenden och engagemang ser ett CRM till att ditt fokus riktas mot dina mest lovande leads. Således förbättras också försäljningsresultaten.

Lead distribution

Du kan distribuera leads till ditt försäljningsteam baserat på geografisk plats, expertis eller andra faktorer.

Detta säkerställer att varje lead tilldelas till den mest lämpliga försäljaren, och chanserna för konvertering ökar.

Leadvård

En CRM-lösning gör det lättare för dig att vårda leads, då den hjälper dig att skicka personliga meddelanden, övervaka beteenden och automatisera uppföljningsaktiviteter.

Detta gör att leads förblir engagerade och intresserade av din produkt eller tjänst, och sannolikheten att de konverterar till betalande kunder ökar. 


Omvandla fler leads till kunder med hjälp av det bästa CRM-systemet för lead generation

Att ligga steget före kräver en smart och effektiv approach till leadsgenerering.

Ett CRM förser dig med de nödvändiga verktygen för att identifiera, attrahera och vårda fler leads med precision. Därför är det den ohotat bästa plattformen för lead generation.

Har du problem med det interna samarbetet eller med att kartlägga de interaktioner med dina prospekt som sker i olika kanaler? Vill du kanske få snabbare tillgång till kundlistor och information, eller bättre överblick över din försäljning? Då är det hög tid att skaffa ett CRM som kan hjälpa dig med detta.

efficy CRM erbjuder ett lättanvänt gränssnitt och en välbalanserad blandning av fundamentala samt avancerade CRM-funktioner. Det är ett system som tar hand om grovjobbet i din lead generation-strategi, oavsett vilken bransch du är verksam inom.

Vill du se hur detta går till? Booka en gratis demo idag och upptäck hur efficy CRM hjälper dig att fånga + konvertera kvalitativa leads, på ett sömlöst och skalbart sätt.