Marknadsföring leadhantering

Grunderna i marketing automation: en nybörjarguide [med exempel]

22 minuter av läsning · Listen

Så många som 79 % av alla företag använder i dagsläget marketing automation (MA). 91 % av användarna uppger att det har en avgörande roll för hur framgångsrika deras marknadsföringsaktiviteter är.

Därför är det inte så konstigt att fler och fler företag hoppar på denna trend.

Du har säkert hört talas om begreppet tidigare, men vi kan tänka oss att det fortfarande finns en hel del frågetecken. Vad är marketing automation? Hur fungerar det i praktiken och hur kan du använda det för att hjälpa ditt företag?

MA handlar om att förenkla saker och ting. Vi kommer att räta ut dessa frågetecken i samma anda, och förklara vad MA innebär på ett enkelt sätt. 

Se hur du kan automatisera din marknadsföring i stor skala med efficy.

Vad är marketing automation?

Marketing automation: definition

Marketing automation är mjukvara som automatiserar repetitiva uppgifter och kampanjer genom hela kundresan. Progamvaran slutför uppgifter åt dig när och hur du vill. 

 

Men det är inte allt: “Tack vare kunddatan som mjukvaran utgår från kan marketing automation personalisera varje upplevelse baserat på en kunds behov, preferenser, beteenden etcetera. Det hjälper dig att skapa mer relevant och betydelsefull marknadskommunikation” tillägger Samantha Savage, Email Marketing Specialist hos efficy.

MA hjälper helt enkelt företag att åstadkomma mer, samtidigt som det sparar tid och resurser.

Ett automatiserat system kan ta över dina monotona processer, strömlinjeforma sättet du hittar leads på och finjustera dina metoder för kundvård, vilket kan göra dina satsningar hela tio gånger mer effektiva.

Inte illa, va?

Vad kan du automatisera med MA?

En av de viktigaste komponenterna när vi talar om MA är e-postmarknadsföring. På grund av hur viktigt marketing automation är för e-postmarknadsföring, är de två begreppen näst intill synonyma nuförtiden.  

Oftast refererar marketing automation därför till att skicka schemalagda mejl till prospekt och kunder med anpassade meddelanden, baserat på deras beteenden och personliga data.

Om någon exempelvis genomför ett köp på din webbplats kan det aktivera ett tidsbestämt, automatiserat mejl som tackar kunden för köpet. 

Vad kan du automatisera med Marketing Automation?

 

Varje automatiserad kampanj är utformad för att vägleda prospekt genom kundresan med personaliserat innehåll och öka kunders livstidsvärde.

Men även om automatiska e-postutskick är det primära fokuset för marketing automation så slutar det inte där.

Aktiviteter såsom e-postmarknadsföring och social media management, marknadssegmentering, personalisering av annonser, leadsprioritering med flera kan alla gynnas av MA.

Varför företag behöver marketing automation

Tänk om du kunde se vad dina leads gör i realtid, engagera dem och se till att fler av dem konverteras till lojala kunder?

Och tänk om du dessutom hade kunnat sätta upp någon typ av system som tar hand om dessa aktiviteter åt dig kontinuerligt, även när du själv är offline?

Det är precis vad marketing automation kan göra för dig.

“Genom MA kan du automatisera personaliserade, dynamiska meddelanden som faktiskt engagerar dina unika webbplatsbesökare. På så sätt kan du vinna deras förtroende och övertyga dem att agera på önskat sätt”, säger Samantha. 

Varför företag behöver marketing automation

 

Det är inte bara vi som lovordar denna metod – 58 % av marknadsförare upplever att deras kommunikation effektiviserats sedan de började använda marketing automation-verktyg. 74 % uppger att de sparat tid.

Att automatisera din kommunikation sparar inte bara tid; det låter dig också framföra rätt budskap till rätt personer, vid de rätta tillfällena.

Konsumenter börjar dessutom förvänta sig automatiserad kommunikation i allt större utsträckning. Föreställ dig att du köper några schyssta nya sneakers och inte får det där typiska uppföljningsmejlet som bekräftar köpet och tackar dig för det.

Det hade inte känts riktigt rätt – du hade kanske till och med börjat fundera på om företaget du köpte dina sneakers från ens är seriöst.

Automatisering är rätt väg framåt om du vill hålla jämna steg med den digitala utvecklingen och de växande kraven från dina kunder och leads.

Hur fungerar marketing automation?

Marketing automation utgår från data. Med rätt mjukvara kan marknadsförare sammanställa data från interaktioner med sin publik i digitala kanaler. MA-verktyget använder sedan denna data för att aktivera relevanta marknadsföringsmeddelanden.

Automatiseringen tar hand om grovjobbet, men det är fortfarande du som har kontrollen. Du bestämmer vilken data som ska samlas in, hur den ska samlas in och vilken kommunikation som ska gå ut till kunderna.  

När du väl satt upp dina mål och skapat dina kampanjer så ser mjukvaran till att innehåll skickas till dina identifierade leads och kunder. Vilket innehåll de får baseras på deras profil, beteenden och var i deras kundresa med dig de befinner sig. Detta hjälper dig att bygga bättre kundrelationer och öka antalet konverteringar.  

Så får du marketing automation att arbeta för dig

1. Få ut så mycket som möjligt av din integrerade kundinformation

Varje interaktion eller åtgärd från dina prospekt och kunder är lika med en datapunkt, som blir en del av din strategis utformande. Du får information om var i kundresan personer befinner sig, vad de har för intressen och behov samt hur du kan engagera dem på bästa sätt.

Några olika typer av data du kan använda:  

Beteendedata

 • Webbplatsaktivitet
 • Evenemangsanmälningar
 • Köp
 • Varor lagda i varukorgen
 • Formulär
 • E-postbeteenden
 • Profilaktivitet
 • Använda söktermer
 • Aktiv tid

Personliga data

 • Namn
 • Kön
 • Plats
 • Ålder
 • Födelsedag

Som du nog kan ana blir mängden data väldigt stor allt eftersom tiden går och mer information samlas in. Att manuellt utnyttja den till fullo är omöjligt, såvida man inte är en magiker.

Det är här ditt marketing automation-program kommer in. Ett verktyg för MA säkerställer att du får ut så mycket som möjligt av den kunddata du samlat in från interaktioner via digitala kanaler såsom din webbplats, mejl etcetera.  

Med denna data kan du profilera och segmentera dina kunder, så att du sedan kan skicka personaliserade meddelanden och interagera med dem genom hela kundlivscykeln.

2. Nå rätt personer med informerad segmentering

Använd kundbeteenden och personlig information för att bygga informerad segmentering.

Ett segment kan betraktas som ett intelligent och dynamiskt filter, som grupperar personer utifrån delade beteenden, egenskaper med mera.

Det är genom segmentering som du kan se till att rätt kommunikation når rätt personer.

Om du inte vet vem du riktar in dig på kommer du inte att kunna skapa ett effektivt workflow för kommunikation, som möter din målgrupps förväntningar.

Här kommer ett exempel: Låt säga att du skickat ut en e-postinbjudan för ett webbinarium till 100 personer. 80 av dem bestämde sig för att dyka upp, medan 20 inte gjorde det. Du skulle då kunna skapa ett segment bestående av de som deltog i webbinariet, och ett annat segment med de som uteblev.

På så sätt kan du skicka ett tackmejl som bara når dem som faktiskt närvarade vid webbinariet. Till dem som inte dök upp kan du istället skicka ett mejl och säga “Synd att du missade vårt webbinarium!” eller liknande.

Genom att segmentera med utgångspunkt i data säkerställer du att mottagare endast får relevanta meddelanden, vilket resulterar i en bättre och mer tilltalande kundupplevelse.  

Noggrann segmentering har dessutom visat sig kunna öka intäkter med upp till 760%, som grädde på moset.

3. Skicka vältajmade personaliserade meddelanden i stor skala

Varje person är unik. Således kommer deras resa med ditt företag också att vara unik.

Varje automatiserat meddelande du skickar bör stämma överens med den mottagande kundens profil vad gäller beteende, segment och unika behov.  

Faktum är att personalisering driver lojalitet; när dina leads och kunder upplever personligt engagemang utvecklar de en starkare koppling till ditt varumärke.

En studie gjord av Epsilon visar att 80 % av alla konsumenter är mer benägna att köpa från ett varumärke som erbjuder personaliserade upplevelser.

Så, hur ser personalisering ut i praktiken? Ett grundläggande exempel på personalisering är att tilltala varje kund vid deras förnamn i din mejlkommunikation.

Detta behöver du förstås inte göra manuellt; marketing automation kan fixa detta åt dig, med hjälp av personliga data.

Det finns flera olika sätt att använda din data för att skräddarsy marknadskommunikation – kunders namn, plats och hur de interagerat med din webbplats är några av sakerna du kan basera det på.

Genom precis, personaliserad kommunikation kan du boosta kundengagemang och bygga starkare relationer i stor skala. 

TIP: Sätt timers, alarm och tidsramar i APSIS One för att alltid skicka dina personaliserade meddelanden vid bästa möjliga tillfälle.  

 

4. Generera automatiska rapporter för att mäta och analysera resultat

 Du kan – och borde – analysera dina resultat vid slutet av varje kampanj, för att optimera din automatisering där det behövs.

När du arbetar med marketing automation är det enkelt att övervaka och analysera resultaten av din kommunikation. Detta tack vare automatiska rapporter, som hjälper dig fastslå vad som fungerar respektive inte fungerar i dina kampanjer.

Dessa viktiga insikter hjälper dig att identifiera och förstå hur du presterar, så att du sedan kan göra justeringar som främjar långvarig framgång. 

Så får du marketing automation att arbeta för dig

 

5. Förbättra dina kundrelationer och din försäljning  

Feltajmade massutskick och generisk marknadskommunikation som inte är relevant för mottagare tillhör det förflutna.

Integrerad data hjälper dig att personalisera din kommunikation och rikta den mot rätt personer vid lämpliga tillfällen. Det ger dig förutsättningar att bygga långsiktiga och lönsamma relationer med dina kunder.  

Marketing automation ger dig understöd när det gäller allt från leadsgenerering till konvertering och bidrar till starkare kundrelationer samt ökade intäkter. Det sparar dig dessutom massor av dyrbar tid.

Vad är ett marketing automation flow?  

Ett marketing automation flow – även känt som ett workflow – är resan du tar med dina kunder på via dina automatiserade kampanjer.

Mer konkret representerar ett flow (eller flöde) en serie av marknadsföringsaktiviteter som utgör en kampanj. Exempelvis ett antal mejl som aktiveras i följd. 

Vad är ett marketing automation flow?

 

Flöden ger dig en visuell plan för varje fas av kundresan och ett ramverk för varje kontaktyta.

Hur man bygger ett marketing automation flow

Dina flöden är fördefinierade och konstruerade av dig själv. De inkluderar information om vad som aktiverar dem, vilket innehåll du vill skicka ut och med vilken tajming. Vart och ett av dessa flöden har ett specifikt mål.  

När ditt flöde är konfigurerat tar din marketing automation-lösning över och leder din kund genom processen tills flödets mål är uppnått.

Efter att målet uppfyllts tas kunder automatiskt bort från flödet. Var de sedan förflyttas beror på hur de agerar fortsättningsvis och hur du valt att strukturera saker och ting.

Ett exempel på hur detta ofta kan se ut:  

 1. Någon registrerar sig för ditt nyhetsbrev, för att hålla sig uppdaterad kring vad som är på gång hos ditt företag.
 2. Den interaktionen aktiverar ett personaliserat välkomstmejl.
 3. Därefter aktiveras ytterligare ett mail några dagar senare, som ger personen mer information om ditt företag.
 4. Efter att dessa meddelanden skickats och målet är uppnått är ditt flöde fullbordat.

Med dina automatiserade flöden kan du nå kunder på ett mer betydelsefullt sätt, vad gäller allt från välkomstmeddelanden till kampanjer för vård av leads och återengagemang. Det är ett sätt att sömlöst vägleda dina kunder mot nästa konvertering och på samma gång också bygga en värdefull relation med dem. 

Hur man bygger ett marketing automation flow

 

5 sätt att använda marketing automation flows inom B2B

Vill du se information för B2C? Klicka här

1. Flöde för att välkomna kunder

Finns det något bättre sätt att lägga grunden för en lång relation än genom ett varmt välkomnande? Ett flöde för att välkomna kunder är din chans att göra ett minnesvärt och genuint första intryck.

Din kund har precis genomfört sitt första köp; nu är det din tur att göra ett drag.

Se till att ha en tydlig strategi innan du skrider till verket. Vad är syftet med meddelandet? Vad är det du vill belysa? Kanske vill du dela med dig av information om ditt företag, växa antalet följare på sociala medier eller få prenumeranter till ditt nyhetsbrev.

När du väl listat ut dessa bitar kommer ditt välkomstflöde för kunder att:

 • Ge dig och dina kunder en chans att lära känna varandra bättre, utanför de produkter/tjänster du erbjuder.
 • Hålla konversationen vid liv och se till att du förblir top of mind, för framtida mer- och korsförsäljning.

Kom ihåg att ett välkomstmeddelande är en engångsmöjlighet att knyta det första viktiga bandet med dina nya kunder. Du vill inte att relationen ska gå i stöpet redan från start till följd av att du varit för säljinriktad. 


2. Flöde för leadsvård

Som lösningsleverantör till dina kunder sitter du på en bank av smarta strategier och hjälpsamma tips som de förlitar sig på. Genom att förse dem med allt från nedladdningsbara white papers till webbinarier kan du generera nya leads - vårda dem väl, så kan starka kundrelationer mycket väl växa fram.

Detta är den bästa tiden att inleda en dialog med dina nytillkomna leads. Engagera dina leads efter att de laddat ner ditt material genom att:

 • Samla in feedback om den resurs de laddat ner.
 • Uppmuntra dem att dela resursen i sociala medier.
 • Rekommendera liknande innehåll för att öka deras intresse.

Gör ett större intryck med mindre ansträngning. Sätt upp detta flow som en serie av mejl skickade över en längre tidsperiod, för att säkerställa att du vårdar dina leads utan att vara för påflugen. 

TIPS FRÅN SAMANTHA: Det är genom denna serie av mejl som du får personer att bli mer involverade med ditt företag som varumärke. Här tas de första stegen för att bygga förtroende som lösningsleverantör och utveckla relationen på djupet, genom att knyta an till dina leads och kunder i viktiga kanaler/kontaktytor. 

 

3. Win back-flöde

B2B-företag behöver bygga långsiktiga relationer med sina kunder för att förbli framgångsrika. Ett Win back-flöde är en viktig del av customer retention-strategin; dess syfte är att få kunder som slutat interagera med ditt företag, eller som interagerar mindre än tidigare, att bli aktiva på nytt.

En automatiserad serie av e-postutskick för en inaktiv kund skulle kunna se ut så här:  

 • Börja med en hälsning som påminner din kund om vilka fördelar ditt företag kan erbjuda dem; ibland är en enkel påminnelse det enda som krävs.
 • Följ upp med ett mejl som erbjuder någon typ av incitament eller support, eller som efterfrågar feedback från dina kunder.
 • Avslutningsvis skickar du ett “sista chansen”-mejl, som en vänlig knuff i riktning mot återengagemang. Målet med detta mejl är att skapa FOMO, med det kan också hjälpa dig att rensa i din lista genom att ge inaktiva kunder möjligheten att avprenumerera.

Det kan vara tufft att konkurrera med företag som säljer liknande produkter eller tjänster; målet med den här kampanjen är att visa dina kunder varför de borde återinvestera i just ditt företag. Att vinna tillbaka kunder är inte den lättaste uppgiften, men med strategi, kreativitet och personalisering är det görbart.

4. Flöde för merförsäljning

Ponera att någon registrerat sig för en 14-dagars provperiod, eller att du fått en ny freemium-användare av din tjänst.

Här måste du ligga två steg före din kund. Förutse vilka frågor de kan tänkas ha om din tjänst, produkt eller support, och sammanställ dem i en serie av mejl. Ett “care package”, om man så vill.

Detta gör att de hålls informerade och engagerade, samtidigt som det förebygger bortfall direkt efter att du skickat det första mejlet.

Skillnaden mellan en kampanj för en freemium-användare och en betalande användare är att ditt fokus bör ligga på merförsäljning av funktioner, produkter och tjänster. Alla testanvändare kommer inte att fullfölja sin provperiod, så förmedla dina huvudsakliga försäljningsargument tidigt i processen.  

Ditt merförsäljningsflöde kan:

 • Hjälpa dem att komma igång genom att tipsa dem om användbara guider och resurser.
 • Informera dem om de olika typer av support de kommer att få.
 • Påminna dem om de betalda funktioner eller tjänster som de går miste om som testanvändare, genom utlåtanden från lojala kunder. 

TIPS FRÅN SAMANTHA: En gratis testperiod eller freemium-version av din tjänst är en utmärkt resurs för att föra dina leads ett steg närmare dina affärsmål. Denna merförsäljningskampanj bör därför vara fokuserad på att påminna dem om vad de går miste om när de väljer att inte uppgradera till fullversionen av din produkt eller tjänst. 

 

5. Flöde för onboarding och upplärning

Att onboarda dina kunder är ett måste för att dina affärer ska flyta på bra. Med onboarding-flöden kan du erbjuda dina kunder djupare kunskap om din verksamhet, genom att dela innehåll som stämmer överens med deras önskningar, förväntningar och behov.

Konfigurera ett flöde som följer upp med kunder efter att de gjort sitt första köp på din webbplats. Du har nu fått en uppfattning om vilken typ av produkter denna person kan tänkas vara intresserad av och bör agera därefter.

För att skapa en intressant och engagerade onboarding-upplevelse bör du:

 • Identifiera kundbehov och anpassa innehåll efter den typ av produkt som köpts.
 • Engagera dina kunder genom att skicka dem användarguider för den köpta produkten.
 • Bjud in kunden till en onboarding-session där du lär upp dem.

Ett onboarding-flöde tillåter dig att snabbt omvandla förstagångsköpare till återkommande kunder, genom att förse dem med relevant innehåll vid de rätta tidpunkterna.

 

5 sätt att använda marketing automation flows för B2C

Vill du se information för B2C? Klicka här!

1. Flöde för att välkomna kunder

Ett av de mest använda marketing automation-flödena för B2C är välkomstmejlet, och det av goda skäl.

Att introducera dig för nya prenumeranter via ett välkomstflöde är ett viktigt sätt att etablera den initiala kontakten med en ny potentiell kund.

Låt säga att någon registrerar sig för ditt veckoliga nyhetsbrev. En opt-in för ett nyhetsbrev visar att en person fått upp ögonen för ditt varumärke; troligen efter att ha kommit i kontakt med dina produkter eller tjänster vid ett flertal olika kontaktytor. Att de registrerar sig visar att de är intresserade och förväntar sig att höra från dig.

Nu har du ett perfekt tillfälle att ge dem ett varmt välkomnande, med en personlig ton som väcker deras intresse.

Genom att konfigurera detta enkla flöde kommer du att:

 • Inleda er relation baserat på tvåvägskommunikation.
 • Få en chans att lära dig mer om dina kunder och vice versa.
 • Möta deras förväntningar redan från start.

Var eftertänksam när du komponerar dina meddelanden – att vara för säljfokuserad initialt kan sätta käppar i hjulen för ditt relationsbyggande.

2. Flöde för uppföljning efter köp

Visste du att det är upp till 14 gånger större chans att du säljer till befintliga kunder snarare än nya?

Dra fördel av det momentum som resulterade i ett initialt köp och förvandla det till återkommande intäkter genom ett flöde för uppföljning efter köp (post-purchase email flow).

Mejl som skickas efter köp kommer att påminna kunden om att du finns och stärka din position hos dem. Detta genom personaliserade produktrekommendationer, rabattkoder eller en inbjudan till ditt lojalitetsprogram. Exempel:

 • En beställningsbekräftelse skickas ut.
 • Kort därefter kommer ett annat mejl med en inbjudan om att gå med i din lojalitetsklubb.
 • Konverterande kunder läggs automatiskt till i ditt flöde för medlemmar i lojalitetsklubben.

Post purchase-mejl är det perfekta verktyg för att fortsätta bygga dina kundrelationer och utveckla dem mot framtida försäljning.

3. Flöde för övergivna varukorgar

Att ett köp avbryts behöver inte alltid bero på bristande intresse. Människor är upptagna, och våra attention spans är korta; det kan räcka med en påminnelse för att steget från en övergiven varukorg till ett köp ska tas.

Redan när en kund hittar en produkt och lägger den i sin varukorg har denne indikerat ett intresse. Utnyttja möjligheten att få dem tillbaka till sin varukorg genom ett abandoned cart-mejl.

Detta mejl (kan även vara en serie av mejl) fungerar som en vänlig påminnelse till kunden att komma tillbaka och genomföra sitt köp.

Du kan konfigurera ett abandoned cart-mejl som skickas kort efter att en varukorg övergivits – exempelvis efter 15 minuter eller en timme.

Den distraherade kunden får då ett mejl i stil med “Bara några klick till, så är skorna dina...” som påminner om produkterna som lämnats och uppmuntrar kunden att fullfölja köpet.

Om kunden konverterar är målet uppnått och personen lämnar flödet. Men om de fortfarande tvekar kan du sätta upp ett andra påminnelsemejl som skickas efter en bestämd tid och innehåller en rabatt eller ett tidsbegränsat erbjudande.

Gå inte miste om försäljning i onödan – abandoned cart-mejl är ett effektivt sätt att ge kunder en knuff i rätt riktning.

4. Födelsedagsflöde

Stundande födelsedagar utgör toppenmöjligheter att kommunicera med dina kunder. Ge dem en rolig och personaliserad upplevelse som får dem att känna sig speciella och måna om er relation.

För att konfigurera detta flöde behöver du först:  

 • Få webbplatsbesökares samtycke till att samla in data.
 • Skapa ett formulär som frågar om deras födelsedatum.

Du kan konfigurera flödet så att det “håller utkik” efter kunders födelsedagar och skickar dina förberedda meddelanden till dem. Det är ett sätt att ge dina kunder en varm påminnelse om att du finns och få dem att känna sig viktiga. 

TIPS FRÅN SAMANTHA: Ett simpelt “Grattis på födelsedagen!” tillsammans med en rabattkod kan vara effektivt, men det är inte alla som är så pigga på att köpa presenter till sig själva. Skicka en lista med produkter relaterade till deras senaste köp eller webbplatsaktivitet, som de enkelt kan dela med vänner och familj. Då slipper de sitta och göra en önskelista själva – du har redan löst det åt dem! 

 

5. Flöde för produktrekommendationer och retargeting  

Kunder är mycket mer benägna att interagera med rekommendationer som är relevanta för dem och deras intressen.

Använd den data du samlat in för retargeting samt mer- och korsförsäljning av produkter. Det finns många olika variabler att laborera med när det gäller detta flöde.

Du kan exempelvis segmentera baserat på kunders tidigare köp och skicka innehåll till dem utifrån det.

Så här skulle det kunna se ut:

Ponera att en kund bokat flygbiljetter till Tokyo på din webbplats.

Baserat på den interaktionen kommer din programvara för digital marknadsföring tagga kunden i fråga med saker som “Tokyo” och “Japan”.

En timme senare kommer ett merförsäljningsmejl, innehållandes ett tidsbegränsat erbjudande för hotell och guidade turer i Tokyo och andra delar av Japan, att aktiveras och skickas ut till kunden.

Möjligheterna är oändliga när det gäller detta flöde. Du kan belysa populära produkter för att förenkla köpbeslut, uppdatera dina kunder om nyinkomna produkter från veckan eller skicka påminnelser om de produkter de tittat på nyligen.

6 steg för framgångsrik marketing automation

6 steg för framgångsrik marketing automation

 

1. Sätt mål 

Innan du tar steget till att börja implementera mjukvaran är det viktigt att dokumentera vilka resultat du förväntar dig.

“Du kan investera i den dyraste mjukvaran i världen, men det kommer inte att gynna dig fullt ut om du inte har en smart strategi bakom ditt arbete”, inleder Samantha.

“Om du verkligen vill komma igång med marketing automation måste du veta vad i din marknadsföringsprocess du ska automatisera, och varför.

Vill du engagera inaktiva kunder? Vill du förbättra timingen i din säljprocess? Vill du onboarda kunder på ett smidigare och enklare sätt?

Implementera en plan för att ge dig själv förutsättningar att lyckas”.

2. Lär känna din data

Din kunddata är grunden för alla dina marketing automation-satsningar.

Det första du bör göra att definiera syftet för din datainsamling och hur den ska gå till.

Din data kommer att koppla kunder till nästa steg i deras resa. Av den anledningen är det viktigt att samla in information med tydliga intentioner och veta hur du ska få den att arbeta för dig.

“En gyllene regel är att alltid säkerställa att den data du arbetar med är aktuell och relevant. All data du lagrar kommer att inkluderas i dina mejl och andra typer av kommunikation”, tillägger Samantha.

3. Övervaka kundresan

Dina kunder och deras resor är allt annat än statiska. Du kommer behöva övervaka och förstå kundernas resa för att kunna automatisera dina kampanjer på ett effektivt sätt.

Varför? Jo, för att det är precis det som gör det möjligt för dig att anpassa dina automatiserade meddelanden utefter kunders behov och beteenden.

“Bygg dina flöden med målet att engagera dina kunder och adressera deras smärtpunkter samt köpmotiv i varje fas av kundresan”, säger Samantha.

“Vetskap om vem du riktar in dig på i vilken fas kommer att hjälpa dig skicka ut innehåll som landar rätt hos dina kunder och får dem att fortsätta mot nästa konverteringspunkt.”

4. Ha en flerkanalsapproach

Det är ingen hemlighet att den moderna konsumenten frekvent använder flera olika kanaler. Så, vad passar bättre än att möta dina kunder och interagera med dem där de redan befinner sig?

En flerkanalsapproach gör att du kan bygga förtroende och skapa en starkare kundupplevelse genom mer exponering och fler möjligheter till interaktion.

Tänk så här: genom att köra kampanjer i flera kanaler får ditt företag flera tillfällen att interagera med potentiella kunder, generera leads och få fler konverteringar.

Givetvis kan du dra nytta av automatisering här, för att strömlinjeforma och effektivisera dina satsningar.

Med APSIS One blir det enkelt att övervaka kundengagemang i dina olika kanaler och förstå samt förutse kunders behov och förväntningar. Vill du testa?

5. Skapa högkvalitativt innehåll  

Med hjälp av en pålitlig CRM-mjukvara kan du få en 360-gradersvy av varje kundprofil, och få viktiga insikter kring vad varje kund gillar att se och interagera med.

Den här kunskapen kan sedan användas för att skapa mer personaliserat innehåll.

Några viktiga punkter att komma ihåg:

 • Använd segmentering för att säkerställa att de meddelanden du skickar ut är relevanta.
 • Sträva alltid efter att skapa värde för kunden. Exempelvis genom att tillhandahålla informativa fallstudier, specialerbjudanden eller personaliserade kundrekommendationer baserade på deras beteenden på din webbplats.
 • Tänk alltid på var i sin resa en kund befinner sig, så att ditt innehåll är engagerande och inte påträngande.

När det gäller innehåll och content marketing råder det sannerligen ingen brist på möjligheter – det är bara fantasin som sätter gränserna.

Genom att följa dessa punkter och vara kreativ så kan du se till att ditt innehåll hjälper dig att sticka ut, samtidigt som det också bidrar till att utveckla beständiga relationer med dina kunder.

6. Mät dina resultat regelbundet  

“När ditt företag väl presterar på den nivå som du siktat på är det bästa du kan göra att fortsätta mäta olika delar av ditt workflow”, säger Samantha.

Här är några saker hon rekommenderar dig att identifiera:

 • Vilken är din mest framgångsrika kampanj, och varför?
 • Hur många leads attraherade du?  
 • Hur många kvalificerade leads skickas vidare till säljteamet?
 • Vad har du för öppnings- och klickfrekvenser?
 • Hur mycket påverkar dessa faktorer din ROI?

“Efter att ha bekantat dig med dessa insikter kan du förbättra dina workflows och minimera de negativa aspekterna”, fortsätter hon.

När du har dina siffror är benchmarking ett bra sätt att mäta dina resultat och förstå var det finns förbättringspotential.

Hämta ett exemplar av vår Branchjämförelse för e-postutskick här för att jämföra dina siffror med tusentals APSIS One-kunder och finjustera din strategi.

 

Planering, utförande och utvärdering är en kontinuerlig cykel som varje framgångsrik marknadsförare arbetar enligt. Att utvärdera och benchmarka dina kampanjer och processer mot konkurrenter hjälper dig att identifiera möjligheter till förbättring.  

Allt eftersom du justerar din marketing automation-taktik kommer den bygga starkare och starkare momentum. Med tiden förfinas också din strategi, så att den blir smidigare och mer effektiv.

Vill du ge din marknadsförings en skjuts, utan att behöva göra större ansträngningar?  

Oavsett om du vill bygga bättre kundrelationer, konverteringsoptimera eller öka ditt teams effektivitet så är APSIS One lösningen för dig.

Upptäck hur APSIS One Automation-funktion kan få din data att jobba för dig och ta din verksamhet till nya höjder.

Åstadkom mer utan att göra något extraarbete. Du behöver inte ta vårt ord för det – boka din gratisdemo redan idag och upptäck själv hur detta fungerar. 

 

 

Läs mer om:

Marknadsförare frågar AI: Vilken roll spelar AI inom CRM och Marketing Automation?