Marknadsföring leadhantering

Lead Generation: Din ultimata tillväxtguide [2024]

21 minuter av läsning · Listen

Så, du vill ha mer leads och ökad tillväxt.

Frågan är hur du ska bära dig åt för att uppnå det?

85 % av alla B2B-företag nämner lead generation som deras absolut viktigaste marknadsföringsmål. Trots detta är det hela 62 % som upplever att det är svårt.

Vi är väl medvetna om att det kan kännas påfrestande att alltid försöka generera leads och attrahera kunder – de är ju trots allt hjärtat i ett företag. Men det behöver faktiskt inte vara så komplicerat.

Vi kommer att gå igenom processen steg för steg, och ge dig allt du behöver för att maximera dina insatser och växa med självförtroende.

Du kommer snart ha all kunskap som krävs för att generera de leads som matchar din organisations ideala kundprofil.

Vad är ett lead?

Ett lead är en person eller ett företag som visat intresse för de produkter eller tjänster du erbjuder.

Oftast är detta någon som delat kontaktuppgifter i form av exempelvis namn och företagsnamn, mejl och telefonnummer med dig. Detta kan ha skett via ett formulär på din webbplats eller sociala medier, och personen har indikerat att denne vill fortsätta kommunicera.

Det kan också vara någon vars uppgifter du fått via en leadleverantör, eller en intressant profil som du hittat på LinkedIn och sedan bestämt dig för att ta kontakt med.

Vad är lead generation?

Lead generation: definition

Lead generation, eller leadsgenerering på svenska, syftar på de strategiska aktiviteter och metoder som tillämpas av företag för att fånga potentiella kunders intresse och få deras kontaktuppgifter, med målet att utveckla dem till betalande kunder.

 

Eller som vår Global Content Marketing Strategist Mariam Matuk säger: "Leadsgenerering är konsten att förvandla främlingar till vänner, och vänner till kunder. Det är en omsorgsfull process där rätt kommunikation, målgruppsinriktning och värdeerbjudande krävs för att lyckas.”

Detta innebär att du behöver öka medvetenheten om ditt företag, för att sedan identifiera de vars intresse du fångat och få deras kontaktuppgifter för vidare kommunikation.

Att konvertera någon till ett lead kan innebära att de fyller i ett formulär på din webbplats för att ta del av exempelvis ett nyhetsbrev, nedladdningsbart material eller en gratis testperiod för en vara/tjänst.

Nu har du deras information, och de har i sin tur en kanal för att snabbt inleda vidare samtal med dig. Detta är starten på er relation – härligt, va?

Målet med detta är att fylla din försäljningspipeline med leads av hög kvalitet, som kan vårdas och utvecklas mot att slutligen ingå ett avtal.

Olika typer av leads

Det finns fyra huvudsakliga typer av leads:

Marketing Qualified Lead (MQL)

Marketing Qualified Leads är besökare som är intresserade av det du har att erbjuda och som har interagerat med ditt företag via dina marknadsföringsaktiviteter. De kan ha fyllt i ett formulär, klickat på en viss CTA eller interagerat med dig på sociala medier.

Ditt marknadsföringsteam kommer via olika metoder att utvärdera huruvida dessa leads är lämpliga för din verksamhet och därefter skicka dem vidare till säljteamet, som får utföra sin magi.

För att bibehålla MQL:s under köpresan brukar marknadsförare använda sig av automatiserade marknadsföringskampanjer, som förser leadsen med användbar information om de tjänster eller produkter som erbjuds.

Sales Qualified Lead (SQL)

När man talar om leads av typen SQL så avses potentiella kunder, som visat ett tillräckligt stort intresse för dina produkter/tjänster och tagit initiativ som indikerar att de är redo att genomföra ett köp.

De kan ha begärt en demo eller prisinformation, eller så kan det vara leads som redan kvalificerats av marknadsföringsavdelningen och vidarebefordrats till säljteamet för att affären ska tas i hamn.

MQL till SQL-konverteringsratio är ett nyckeltal för att mäta hur effektiv din process för lead qualification är. Denna ratio representerar antalet MQL:s som framgångsrikt utvecklats till SQL:s. För att ge dig en referenspunkt; den genomsnittliga konverteringsgraden från MQL till SQL är 13 %.

Så räknar du ut MQL till SQL-konverteringsgrad (i %)

MQL till SQL-konverteringsgrad = (Antal SQL:s / Antal MQL:s) x 100

 

Service Qualified Leads

Ett Service Qualified Lead är en kund som har uttryckt till ditt serviceteam att de är intresserade av en uppgradering eller tilläggsprodukter som ditt företag erbjuder.

Det kan exempelvis vara en kund som har köpt ett mjukvarusystem från ditt företag och som vill uppgradera till ett annat paket eller lägga till ytterligare tjänster.

När ett lead kvalificerats som Service Qualified Lead skickas det sedan vidare till försäljningsteamet, som inleder arbetet med att slutföra affären.

Product Qualified Leads (PQL:s)

Product Qualified Leads (PQL:s) är potentiella kunder som redan använt din produkt och är intresserade av att bli betalande kunder eller uppgradera sin plan.

Vanligtvis rör det sig om personer som har en gratis testversion eller en begränsad version av din mjukvara, men som känner sig redo att prata med försäljningsavdelningen om att uppgradera till en betald prenumeration.

Hur viktigt är leadsgenerering för mitt företag?

Leadsgenerering är en central del av att driva ett framgångsrikt företag: "Om du inte arbetar med leadsgenerering missar du en värdefull möjlighet att knyta kontakt med potentiella kunder och bygga långvariga relationer”, säger Matuk.

En studie utförd av Marketing Charts visade att det tar minst fyra månader att nå ett avslut i 74.6 % fall av all B2B-försäljning. I 46 % av fallen tar det sju månader eller mer.

Var inte en av dem som fastnar i en försäljningscykel utan slut. Med en välutvecklad lead generation-strategi kan du börja bygga relationer med din målgrupp och ge dem en plats i din pipeline där de kan näras till att bli betalande kunder.

När du väl börjat samla in kontaktuppgifter till intresserade leads sker den riktiga magin. Nu kan du bedöma vilka av dessa som är mest troliga att generera intäkter till ditt företag, och få en bättre uppfattning om var du bör lägga tid och engagemang.

Det är detta som skiljer framgångsrika företag från företag som inte lyckas växa.

Inbound lead generation vs. outbound lead generation

Lead generation brukade tidigare innefatta kalla samtal och mail för att fånga intresse (outbound). Numera kan vi istället fånga in kunder på ett naturligt sätt genom digitala kanaler, för att börja bygga förtroende redan vid den inledande fasen av köpresan (inbound).

Inbound marketing har de facto visat sig vara billigare och dessutom 10 gånger mer effektivt än outbound vad beträffar lead conversion. Konsumenter spenderar allt mer tid online, och föredrar att påbörja köpresan på sina egna villkor. Därför är det vitalt att företag utvecklar en stark digital närvaro.

Men att inbound-metoder som content marketing och SEO (välförtjänt) får rampljuset betyder emellertid inte att outbound är irrelevant. De flesta framgångsrika B2B-företagen använder sig av en noga genomtänkt kombination av båda delar i sin lead generation-strategi.

Fokusområdet just för dig och hur du planerar dina lead generation-aktiviteter beror på din specifika affärsmodell, målgrupp, budget samt vilka mål du har.

Vad är inbound lead generation?

Inbound lead generation är processen att attrahera kunder och få dem att höra av sig till ditt företag, genom relevant och värdefullt innehåll.

Några vanliga metoder för att generera inbound leads är bland annat:

 • Content marketing (d.v.s. blogginlägg, videor, white papers)
 • Sökmotoroptimering (SEO)
 • Marknadsföring i sociala medier
 • Landningssidor
 • Webbformulär
 • Opt-in e-postmarknadsföring
 • Enkäter

Vad är outbound lead generation?

Outbound lead generation innefattar proaktiv outreach till potentiella kunder. Den initiala kontakten tas av dig.

Detta kan innebära att du hör av dig till dina idealkunder via Google eller LinkedIn, att du annonserar eller att du betalar ett företag för att förse dig med lovande kontakter.

När du sysslar med outbound marketing har dina leads oftast ingen kunskap om ditt företag, vilket gör att du snabbt måste informera dem och etablera ett förtroende.

Några vanliga metoder för outbound lead generation är:

 • Annonsering (t.ex. TV, radio, skyltar)
 • Kalla mejl
 • Kalla samtal
 • Direktreklam
 • LinkedIn-meddelanden

Hur fungerar lead generation?

Lead generation är en marknadsföringsprocess som i första hand går ut på att skapa innehåll, för att påbörja en relation och bygga tillit hos din målgrupp.

Målet är att få människor att frivilligt dela sina kontaktuppgifter, och på så sätt börja sin kundresa hos dig.

Lead generation sker högst upp i din inbound marketing-tratt, efter att du lockat besökare till din webbplats. När ett lead genererats görs vidare marknadsföringsinsatser för att fortsätta kvalificera, vårda och förbereda leadet för kontakt med ditt säljteam (d.v.s. utveckla leadet till ett SQL).

Det är viktigt att granska varje steg av processen på detaljnivå, och definiera hur de kommer att se ut för ditt företag. Då kan du enklare visualisera och mäta dina satsningar.

Här är en illustration av hur processen skulle kunna se ut för dig:

Lead generation-processen

1. Attrahera

Detta är stadiet då en besökare till din webbplats får sin initiala kännedom om ditt varumärke. Det finns flera möjliga kanaler där de kan ha hittat dig, såsom exempelvis sökmotorer, sociala medier, annonser eller via rekommendationer från existerande kunder.

Ponera att du har en konsultverksamhet, och någon söker efter konsulttjänster för sin startup. De söker på Google efter något i stil med “hur får jag min startup att växa”.

Tack vare en välinriktad annons eller gediget SEO-arbete dyker din webbplats upp bland sökresultaten, och nu finns du på personens radar.

2. Kundmagnet (lead magnet)

Nästa moment i lead generation-processen initieras då en besökare klickar på en CTA på din webbplats, som ger denne tillgång till din kundmagnet.

En kundmagnet är en gratisresurs eller ett erbjudande som besökare på din webbplats kan få tillgång till i utbyte mot deras kontaktuppgifter.

Din kundmagnet kan vara vad som helst som är relevant och värdefullt för din målgrupp: en guide, e-bok, mall, fallstudie, webbinarium eller liknande.

För att återkoppla till det tidigare exemplet – säg att din webbplatsbesökare som har en startup bläddrar igenom ditt innehåll och ser något som fångar dennes intresse. Det skulle kunna vara en fallstudie om “Hur [Startup] fick riskkapital på 14 dagar”, med en CTA som har texten “Ladda ner gratis”.

Personen blir intresserad - och bestämmer sig för att klicka på knappen.

Utvald resurs

Viktiga tips och tricks för att ge ditt företag förutsägbar tillväxt.

HÄMTA DITT EXEMPLAR

3. Landningssida

I nästa steg tar din CTA webbplatsbesökaren till en specifik landningssida (landing page), utformad för att konvertera denna person till ett lead. Detta görs genom ett formulär, som används för att samla in kontaktuppgifter.

Besökaren måste ange fullständigt namn, mejladress, företagsstorlek eller andra relevanta uppgifter för att få ta del av erbjudandet.

4. Lead capture

När besökaren fyllt i formuläret har du ett lead, bara sådär.

Ditt lead får nu tillgång till din kundmagnet.

Efter att ha samlat in kontaktuppgifter till leads är det viktigt att påminna dem om ditt företag och bygga tillit, för att de ska fortsätta sin resa genom din försäljningstratt.

Det kan åstadkommas genom metoder såsom mejl, nyttjande av sociala medier och återannonsering. Du fortsätter då att interagera med ditt lead, och om de har några tveksamheter kring din produkt kan dessa tas upp.

5. Lead scoring och lead qualification

Alla leads är inte redo att genomföra ett köp här och nu. När du väl genererat ett lead måste du fastslå vilken fas av kundresan de befinner sig i.

Lead scoring är en funktion i lead generation-mjukvaror (t.ex. CRM-system) som kan hjälpa ditt sälj- och marknadsföringsteam att förstå vilka leads som bör prioriteras.

Mjukvaran genererar insikter utifrån olika typer av data, exempelvis information om beteende och engagemang med ditt varumärke. Detta ligger till grund för att avgöra var i kundresan leads befinner sig, varpå en lead score sedan kan tilldelas automatiskt baserat på kriterier som du angett.

Företag kan använda olika kriterier för att gradera leads — jobbtitel, beslutsmakt, företagsstorlek och onlinebeteende är några exempel. Alltså, mått som indikerar hur sannolikt det är att leads konverteras till betalande kunder.

Bra lead scoring ger dina team tillförlitlig information om vilka leads de bör fokusera på, och de kan således arbeta mer effektivt.

Exempel på leadsgenerering

Content marketing

Content marketing är en av de mest populära strategierna för att generera leads, av goda skäl.

Varje dag söker miljontals konsumenter efter tips och lösningar på deras problem online.

När du skapar informativt och värdefullt innehåll såsom blogginlägg, white papers och guider kan du dra nytta av din målgrupps sökintention och direkt kommunicera att du har en lösning för dem.

Det är faktiskt så att 47 % av köpare tittar på 3–5 olika inlägg, artiklar eller videor innan de tar kontakt med en säljare, och de flesta av dem “förväntar sig att varumärken ska skapa innehåll för att fånga deras intresse”.

Du vill således inte missa denna möjlighet att interagera med din målgrupp redan vid de viktiga första stegen av köpresan, och etablera dig som deras “go-to”.

Det innehåll du publicerar kommer att vara ett fundamentalt redskap för att bygga förtroende och etablera en relation med din målgrupp. Det är ju som bekant denna process som omvandlar besökare till leads, och leads till kunder.

Genom ditt innehåll kan du hänvisa intresserade besökare till din landningssida. Med hjälp av en stark kundmagnet och CTA kan du sedan leda dem hela vägen fram till en konvertering.

Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering (SEO) är ett måste om du vill få besökare till innehållet på din webbplats.

SEO är en process där du optimerar ditt onlineinnehåll för att det ska visas så högt upp som möjligt på sökmotorernas resultatsidor (SERP:ar).

Genom SEO kan du öka både kvantiteten och kvaliteten vad beträffar dina webbplatsbesökare och potentiella leads. När din webbplats rankar högre hos sökmotorer kommer fler människor att se den, vilket också ökar sannolikheten att de besöker sajten.

Att skapa värdefullt innehåll som besvarar din målgrupps sökintentioner gör att du på ett effektivt sätt kan fånga deras uppmärksamhet, och därigenom dirigera stora mängder trafik till toppen av din lead generation-tratt.

Sociala medier

Sociala medier innebär en otroligt stor möjlighet att generera leads, med sina 3,78 miljarder aktiva användare.

Det finns tre huvudsakliga sätt att generera leads på sociala medier: skapa delningsbart innehåll, köra annonser baserat på användarbeteenden och samarbeta med influencers.

Du bör sträva efter att konsekvent publicera relevant, engagerande och värdefullt innehåll, för att öka medvetenheten kring ditt varumärke och bygga en relation med dina följare.

Det är även möjligt att marknadsföra ditt produkt/tjänsteerbjudande samt kundmagneter såsom e-böcker, webbinarium och guider i dina inlägg. Du kan inkludera en CTA både i textbaserat innehåll och i bild- eller videotexter.

Sociala medier gör det enkelt för tittare och läsare att vidta åtgärder via dina inlägg, som leder dem raka vägen till din landningssida.

Genom att vara lyhörd för vad som händer på dina sociala medier och hålla koll på omnämnanden, kommentarer och diskussioner kan du optimera ditt innehåll och nå ut till dina potentiella leads på ett ännu bättre sätt.

Onlineannonsering och retargeting

Välriktade annonser kan vara en direkt väg för att nå ut och kommunicera vilka åtgärder du vill att dina idealleads ska vidta.

Sökordsannonsering:

Genom sökordsannonsering kan du se till att dina annonser visas högst upp på sökmotorernas resultatsidor, för att fånga potentiella kunders uppmärksamhet när de söker efter specifika lösningar.

Displayannonser:

Displayannonser är onlineannonser som dyker upp i olika skepnader. Det kan röra sig om banners, videor och popup-fönster på relevanta webbplatser, appar och sociala medier.

Med hjälp av displayannonser kan ditt företag rikta in sig på specifika målgrupper och visa sitt produkterbjudande på ett visuellt tilltalande sätt. Detta förbättrar varumärkeskännedomen och kan även locka potentiella kunder.

Retargeting:

Retargeting, eller återannonsering, går ut på att visa annonser för personer som interagerat med din webbplats eller annat onlineinnehåll vid något tidigare tillfälle. Denna metod är väldigt effektiv, då den ser till att ditt varumärke är top of mind för personer som tidigare visat intresse för det.

Genom retargeting kan du påminna potentiella kunder om dina produkter eller tjänster och addressera eventuella tveksamheter de har, för att mjuka upp dem och styra dem mot konvertering.

För att återannonsering ska vara effektivt som lead generation-strategi är det viktigt att din copy och ditt video/bildinnehåll är tilltalande. Ditt erbjudande och din landningssida behöver också stämma överens med det du kommunicerar i din annons.

Se slutligen också till att din CTA är optimerad, så att den styr konsumenten mot den åtgärd du vill ska tas på ett tydligt sätt. Löser du detta är allt tipptopp!

Skapa din lead generation-strategi

För att fortsätta få in bra leads gång på gång behöver du etablera en strategi.

Med en bra lead generation-strategi i din arsenal kommer du alltid ha en mall du kan utgå från för att skapa varumärkesmedvetenhet, attrahera dina idealleads och öka din försäljning.

Men att skapa en vinnande lead generation-strategi kräver noggrannhet i både planering och genomförande.

Låt oss titta närmare på tre av de viktigaste ingredienserna som krävs för ett framgångsrikt lead generation-recept.

Identifiera din målgrupp

Att identifiera din målgrupp är ett centralt första steg inom leadsgenerering. Vilka vill du nå? Är de den rätta matchningen för din produkt?

Arbetet med att identifiera målgruppen kan involvera processer som att analysera din befintliga kundbas och tidigare konverteringsdata, undersöka vilka dina konkurrenter kommunicerar med, göra marknadsundersökningar och skapa buyer personas.

Att definiera attribut i form av demografi och företagsdemografi samt individers onlinebeteenden, intressen och mål kan hjälpa dig att identifiera din idealköpare och rikta in dig mot denne med god precision.

När du etablerat en tydlig förståelse för den målgrupp du vill tilltala kan du börja skapa personliga marknadsföringskampanjer, som adresserar målgruppens behov och smärtpunkter.

Kartlägg kundresan

Om du vill lyckas med din leadsgenerering är det vitalt att förstå kundresan.

Kundresan representerar varje interaktion mellan en individ och ditt varumärke, hela vägen från främling till kund.

Det är viktigt att veta vilka steg potentiella kunder tar innan de genomför ett köp. Det hjälper dig att skapa effektivt innehåll och erbjudanden anpassade för dem, i varje fas av kundresan.

Du bör därför kartlägga varje steg kunder tar med ditt företag. Börja vid tillfället de först blir medvetna om företaget och beskriv hela deras väg fram till att bli betalande kunder, samt även fasen efter det. Identifiera när och hur du kan få dem att bli dina främsta förespråkare.

När du har koll på alla steg kan du fortsätta med att kartlägga det innehåll du behöver skapa för varje steg. Alltså blogginlägg, white papers, mejlkampanjer med mera. Se till att dina strategier för leadsgenerering är i harmoni med kundresan som helhet.

Längs vägen kan du också dra nytta av verktyg för leadsgenerering såsom efficy, för att följa och analysera varje kundinteraktion. Det blir då enkelt att identifiera potentiella leads och skapa personligt inriktade marknadsföringskampanjer.

Satsa på rätt kanaler

Efter att du identifierat din målgrupp kommer du behöva ta strategiska val kring vilka kanaler för leadsgenerering som du ska använda för att nå dem.

Genom att använda rätt kanaler och skapa rätt typ av innehåll samt annonser för dina satsningar kan du öka din avkastning och kvaliteten på din lead generation avsevärt.

Tänk på att det digitala landskapet är i konstant förändring. Håll koll på vilka kanaler din målgrupp använder och var alltid anpassningsbar, för att hänga med vid trendskiften.

Beprövade tips för att maxa dina lead generation-satsningar

Skapa tilltalande innehåll i varje fas av köpresan

Genom att skapa värdefullt content och ha erbjudanden för varje fas av köpresan kan du se till att dina leads fortsätter vara intresserade och avancerar genom säljtratten.

“Att tillhandahålla relevant och användbar information vid varje kontaktyta stärker trovärdigheten och auktoriteten hos ditt varumärke, vilket ökar sannolikheten för konverteringar” säger Matuk.

Dra nytta av innehållsuppdateringar och kundmagneter

Innehållsuppdateringar och kundmagneter är värdefulla resurser som du kan erbjuda till dina leads i utbyte mot deras kontaktuppgifter.

Dessa resurser kan vara vad som helst – e-böcker, webbinarium eller en gratis videokurs. När du erbjuder dina leads något av värde ökar chansen att de konverterar till betalande kunder.


Optimera dina landningssidor och formulär

Dedikerade landningssidor är kraftfulla verktyg för att konvertera främlingar till leads, som på sikt blir betalande kunder.

Genom att skapa en särskild sida för vart och ett av dina erbjudanden kan du kommunicera ett tydligt budskap, som är skräddarsytt för din målgrupps behov. Detta i syfte att öka antalet konverteringar.

Överkomplicera inte saker och ting. Använd endast en CTA, och gör processen att ange relevanta kontaktuppgifter och konvertera enkel.

Det är viktigt att noggrant fundera på vilka kontaktuppgifter du ska be om i ditt leadformulär. Du vill samla in tillräckligt med information för att få veta om någon faktiskt är intresserad av ditt erbjudande och huruvida din produkt kommer att passa personen.

Ett exempel på hur ett sådant formulär kan se ut hittar vi på efficys demolandningssida.

Få din data att arbeta för dig

En viktig del i att nå goda resultat med din leadsgenerering är att låta den data du redan har arbeta för dig.

Se över ditt innehåll och granska dina annonser, både de som gått bra och de som gått mindre bra. Reflektera kring vad som fungerat väl, och använd dessa insikter i det fortsatta arbetet.

En mjukvara för lead generation, som ett CRM, kan förse dig med information och viktiga nyckeltal samt även hjälpa dig att kartlägga och mäta dina resultat. Med grund i detta kan du sedan identifiera förbättringsområden och optimera din strategi.

A/B-test

A/B-testning ger dig möjligheten att experimentera med olika varianter av din kommunikation och dina erbjudanden, för att se vad som fungerar bäst.

Pröva olika CTA-texter och knappar, rubriker, copy, annonslängder, bilder/videor etcetera. Men se till att du bara testar en ändring åt gången.

A/B-testning kan vara en del i optimeringen av din lead generation-strategi, då det hjälper dig att identifiera vad som är mest effektivt och förfina sättet du närmar dig potentiella kunder på.

Nätverk

Att bygga bra kundrelationer är fundamentalt för alla B2B-företag, och ett av de bästa sätten att knyta nya kontakter är att nätverka.

Nätverkande kan ske både online, på platser såsom LinkedIn, och på fysiska event. Det är en personlig och effektiv metod att utöka din räckvidd.

Genom att nätverka med andra företag kan du få insikter kring branschtrender, identifiera potentiella kunder och samarbetspartners samt öka medvetenheten för ditt företag.

Var konsekvent i ditt budskap

"Att vara konsekvent är centralt inom kommunikation”, säger Matuk . “Genom att vara konsekvent behåller du en röd tråd i ditt innehåll, och gör det möjligt för kunder att se en helhet".

Om du säkerställer att ditt budskap är konsekvent i alla kanaler blir det lättare att vinna din målgrupps förtroende och bygga varumärkesigenkänning.

Du vill också försäkra dig om att kommunikationen från ditt säljteam stämmer överens med din marknadsföring. Genom att använda ett CRM-system som efficy får du en 360-graders kundöversikt, vilket gör att dina team får tillgång till relevant kunddata genom hela den livscykel kunder har med ditt företag. Det blir då lättare att försäkra sig om att den externa kommunikation är i linje med det övergripande budskapet.

En konsekvent och pålitlig varumärkesröst förbättrar kundupplevelsen och resulterar i fler konverteringar.

Dra nytta av samarbeten med andra företag

Partnership marketing, eller partnerskapsmarknadsföring, är ett kraftfullt sätt att utöka din räckvidd och generera nya leads.

Det kan innebära att man arbetar tillsammans för att marknadsföra respektive företags kompletterande produkter, eller att man inleder ett affiliate-partnerskap alternativt en strategisk allians.

Den här typen av metoder gör att man kan få en starkare resurspool och lägre kostnader, samtidigt som man maximerar inflytande och trovärdighet på nya marknader. Det är genom detta som möjligheten att nå nya värdefulla leads uppstår.

Hur genererar man högkvalitativa leads med ett CRM?

En Customer Relationship Management-plattform är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa dig att organisera och hantera dina lead generation-satsningar.

Lead generator-mjukvara som används på ett effektivt sätt kan hjälpa dig att få ut mer av dina ansträngningar, och göra att din verksamhet växer snabbare.

Hur då? På flera olika sätt, faktiskt:

Centraliserad leadsinkorg

Ett CRM gör det möjligt för dig att samla in, hantera och analysera all lead- och kunddata i en centraliserad inkorg, vilket ger dig ett 360-perspektiv på kundernas resa med ditt företag.

På detta sätt kan du ta säkra beslut och maximera potentialen hos varje lead, så att utvecklingen från lead till kund går snabbare.

Lead tracking och qualification

Nuförtiden krävs noggrann övervakning för att hantera dina leads på rätt sätt. Du måste kunna följa dina leads genom hela din försäljningspipeline.

Ett bra CRM-system gör det enkelt att följa och kvalificera leads med hög precision.

När du kartlägger dina leads interaktioner med ditt varumärke får du bättre förståelse för deras behov och intressen. Denna information kan du sedan använda för att skräddarsy din kommunikation mot dem.

Det gör dessutom att du håller dig uppdaterad kring vilka dina bästa leads är, och det blir enklare att prioritera vilka du ska följa upp med.

Sådan data är ovärderlig när det kommer till att identifiera heta leads och vårda dem genom hela säljtratten.

Automatiserad uppföljning med personlig kommunikation

Du kan använda ett CRM-system för att konfigurera och aktivera automatiska personliga meddelanden, som skickas till leads vid precis rätt tillfälle. På så vis kan du se till att ditt företag är top of mind och öka chanserna att ett lead konverterar till försäljning.

Med ett CRM har du möjlighet att optimera dina ansträngningar genom att arbeta med personlig kommunikation, som engagerar potentiella leads.

Dra fördel av data om företagsstorlek, bransch, onlinebeteende och plats för att anpassa ditt innehåll till leads intressen och behov. Detta är ytterligare en pusselbit i att öka sannolikheten för konvertering.

Redo för tillväxt?

Det finns många möjligheter när det gäller lead generation. I slutändan hänger det på att du lyckas möta dina idealkunder där de befinner sig, med rätt budskap vid rätt tillfälle.

Genom att skapa optimerat innehåll, landningssidor och CTA:er, som du kommunicerar ut i rätt kanaler, rör du dig mot fler och bättre leads.

Och inte nog med det – du ser också till att de tar en snabbare väg mot att bli betalande kunder.

Om du vill ta både lead generation och tillväxt till nästa nivå är ett CRM-system det rätta valet.

efficys CRM hjälper dig att strömlinjeforma vägen från marknadsföring till sälj, för att generera så kvalificerade leads som möjligt och omvandla dem till kunder snabbare.

Betrakta dina leads med ett holistiskt synsätt, få förståelse för vilka som bör prioriteras och fånga dem snabbare. Allt på en och samma plattform.

Är du redo att generera fler leads och ta ditt företag till helt nya höjder? Få en gratis demo av efficy idag!