Förbättrade kundinsikter ledde till högre öppningsfrekvens för Bilmånsson

Bilmånsson Skåne AB är en bilåterförsäljare i södra Sverige med totalt sex försäljningsplatser i Eslöv, Hörby, Ängelholm, Klippan och Båstad. I deras nybilsutbud ingår bland annat märken som Volvo, Renault och Dacia. De säljer dessutom ett stort antal begagnade bilar och har även verkstäder, biltvättar och bensinstationer. Deras årliga omsättning överstiger 1,2 miljarder SEK och de säljer mer än 5 200 bilar per år. 

Bilmånsson är ett företag som erbjuder bilägare allt de kan tänkas behöva; för att kunna göra detta på ett framgångsrikt sätt och fortsätta förbättra servicen för sina kunder behöver de ett kraftfullt marknadsföringsverktyg. 

  • “Digital marknadsföring är otroligt viktigt, då det ger oss möjligheten att kommunicera med våra kunder även när de inte befinner sig i det ‘klassiska’ köpstadiet.”

Vikten av segmentering och att ha flera kontaktytor

Efter att ha använt vår äldre plattform APSIS Pro under ett antal år kände sig Bilmånsson redo att modernisera sin marknadsföring och byta till APSIS One. Detta gav dem praktiska verktyg för att arbeta med e-postmarknadsföring, formulär, marketing automation och webbplatsspårning. Plahn konstaterar att en av de utmaningar företaget möter är att veta vilken typ av kommunikation som är relevant för individuella kunder och när de bör nås av den. Således är den största fördelen med att använda dessa verktyg i kombination att de får möjligheten att nå sina kunder i samtliga av köpresans olika stadier. 

 

“I fordonsindustrin kan marknadsföringsprocesser pågå i månader. Kunder vaknar inte upp och tänker ‘Idag ska jag spontanköpa en bil för 500 000” – det är ett beslut man begrundar under lång tid. Därför är det viktigt att vi som bilförsäljare har en närvaro i varje steg av marknadsföringstratten.”

Deras verksamhet handlar överlag inte om snabba konverteringar, utan om att bygga relationer med kunder. Detta betyder att det måste finnas många personaliserade kontaktytor inom köpresan, men kommunikationen vid dessa får samtidigt inte uppfattas som spam. APSIS Ones kraftfulla segmenteringsfunktioner hjälper Bilmånsson att uppnå en god balans när det gäller detta.

 

Därutöver är det framförallt verktygen för formulär och mejlutskick som företaget använder mest, för att samla in information och nå ut till sina kunder i olika kanaler. Med APSIS Ones formulärverktyg kan användare tilldela “Hidden Values” till varje inskickat formulär. 

Det är en metod för att ge varje kundprofil en tagg eller ett attribut baserat på kontexten för det formulär som fyllts i. Användare kan sedan även skapa kundsegment med utgångspunkt i denna data och därigenom finjustera sin personalisering ännu mer. 

Att förstå den digitala marknadsföringens komplexa delar

“Det [digital marknadsföring] är ett komplext område som innefattar många olika aspekter. Du kan övervaka och få insikter om nästan vad som helst, men utmaningen är att lista ut vilka nyckeltal som är relevanta för din verksamhet.”

Digital marknadsföring kan vara komplext och mångfacetterat. Det är ytterligare en anledning till att Bilmånsson använder APSIS One för att få de insikter de behöver. Plattformen hjälper dem att analysera distinkta punkter i kundresan på ett enklare och mer effektivt sätt. Detta är något Plahn belyser – hon nämner att de fått mer värdefulla insikter än de någonsin haft tidigare tack vare plattformen.

“APSIS One erbjuder helt klart bättre insikter. Via segmentering kan vi bestämma vad vi vill övervaka och därefter besluta vilket det bästa sättet att gå vidare på är. I vissa fall är det bara övervaka vi vill göra, medan vi i andra fall använder listor från segmenteringen för att skapa e-postkampanjer.” 

 

Utöver insikter erbjuder APSIS One också många andra redskap som gör det enklare att tackla komplexa utmaningar som dyker upp i det dagliga arbetet med digital marknadsföring. Det finns ett e-postverktyg som kan användas för att snabbt och enkelt skapa vackra, effektiva mallar och mejlutskick som är i linje med företagets varumärkesbild. APSIS One har också ett praktiskt SMS-verktyg som kan fungera som komplement till e-postmarknadsföring, då det kan användas för att nå ut till kunder när de är på språng. SMS-kommunikation kan stärka närvaron hos kunder och ha stor påverkan på deras relation till företaget.

För närvarande är det nyckeltal och statistik kopplat till e-postutskick som Bilmånsson fokuserar på i första hand. Detta inkluderar öppningsfrekvens, klickfrekvens och leveransfrekvens för deras månatliga nyhetsbrev. De har en imponerande öppningsfrekvens på 40 %, vilket betyder att de ligger 13 procentenheter över den genomsnittliga frekvensen (27 %). Öppningsfrekvens kan vara ett bra nyckeltal för att få en bättre förståelse för huruvida dina prenumeranter ser fram emot dina mejl, om innehållet är relevant för publiken i fråga och om dina utskick kommer för ofta eller för sällan.

 

Således kan man dra slutsatsen att Bilmånsson träffar rätt med sina nyhetsbrev. Även om det inte är fullt lika vanligt inom bilbranschen, leder en ökad öppningsfrekvens i de flesta fallen till ökade intäkter och kundretention. Klickfrekvensen för deras nyhetsbrev är dessutom 7 %, vilket är 2 procentenheter högre än genomsnittet (5 %). Det ska också nämnas att de har en hälsosam leveransfrekvens på 98 %, vilket innebär att andelen mjuka och hårda studsar är låg.

Bilmånsson befinner sig fortfarande i försöksstadiet. De arbetar med att komma underfund med vad som är viktigt för dem att mäta, vilka verktyg och resurser de ska använda och vilka åtgärder/aktiviteter de bör övervaka. Ett framtida steg för företaget är att även inkludera data om Meta- och Google-annonsering, för att få en fullständig överblick över den digitala kundresan. 

De hoppas på att kunna fortsätta förfina och utveckla sitt marknadsarbete överlag genom att dra fördel av marketing automation och personalisering, efter att ha fått ännu mer insikter via APSIS One. Detta kommer att ge dem möjligheten att rikta in sig på rätt kunder, med rätt information och vid rätt tillfälle, längs med hela köpresan. 

Gör som 13,500+ av våra kunder, använd efficy för att få ditt företag att växa.
  • “Allt rör sig så snabbt i dagens samhälle, och det är viktigt att sticka ut och nå fram genom bruset. Att fånga våra potentiella kunders uppmärksamhet är en utmaning i sig.” 

  • ”Vi vill göra intryck hos kunden redan innan deras vistelse, men också efteråt, så att de ser fram emot att besöka oss igen”

  • Nicolas Chery DKV Euro Service

    "Vi letade efter ett CRM som skulle integreras i säljpersonalens arbete, som skulle vara modulärt och som skulle göra att vi kunde övervaka aktiviteten på ett mycket detaljerat sätt."

Vill du och ditt företag uppnå samma resultat som Bilmånsson?

 

Boka en personlig demo nu!