Categorieën:
Samenwerking

Dit bericht is geschreven door David Jiménez

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Bij Efficy willen van de gelegenheid gebruikmaken om in deze blogpost te laten zien welke weg we hebben afgelegd… maar ook de lange weg die nog voor ons ligt. Het bevorderen van de positie van vrouwen in de IT-sector blijkt toch op de dag vandaag nog steeds geen gemakkelijke taak.

‘Being a Woman in a Man’s World’

Vrouwen in de IT-sector zijn vrij zeldzaam. Vrouwelijke studenten vertegenwoordigen minder dan 10% van alle inschrijvingen in IT- en programmeeropleidingen en de gemiddelde wervingsgraad van vrouwelijke IT-afgestudeerden ligt rond de schamele 20%. Er zijn veel initiatieven om vrouwen aan te moedigen om bij de tech-industrie aan te sluiten (of liever terug te keren, omdat sommige statistieken aantonen dat de helft van de IT-vrouwen de sector heeft verlaten). Het eerste initiatief is om te vechten tegen genderstereotypen in de ambities van het werk van kinderen. Ouders en leraren spelen hun rol. Dit geldt ook voor minder voor de hand liggende spelers: speelgoedfabrikanten! Elk jaar nodigt Mattel, de producent van Barbie, bijvoorbeeld mensen uit om op de volgende carrière van Barbie te stemmen. In 2010 stemde het publiek voor Computeringenieur Barbie en zo werd ‘Nerdy Barbie’ geboren.

Voor een meer volwassen publiek, biedt België de ‘Women in tech in Brussels’, in Frankrijk, is er de ‘Femmes @ numérique-beweging’. In de Verenigde Staten erkennen de ‘Women in IT Awards’ vrouwen met het meest opvallende profiel en achtergrond in deze sector. Deze beweging zal zich binnenkort ook naar Berlijn verspreiden! Hoe doet Efficy het nu op dit vlak?

Een vrouw zijn bij Efficy

Vandaag zijn er bij Efficy 37 vrouwen met 147 mannelijke collega’s. Vrouwen hebben voornamelijk ondersteunende functies zoals Human Resources, Finance, Marketing, Sales, enz. Gelukkig hebben we ook vrouwelijke collega’s in de meer technische functies. We hebben vrouwelijke ontwikkelaars, managers, consultants en ook de E-Deal CRM-product supportmanager is een vrouw. Een ander belangrijk punt om te vermelden is dat de voorzitter van onze Raad van Bestuur een vrouw is. Dus, zoals je kunt zien, een vrouw zijn bij Efficy is niet zo erg.

Een sterk voornemen om het aantal vrouwen in onze rangen te vergroten

Om het aannemen en behouden van vrouwen aan te moedigen, hebben we bij Efficy verschillende verbeterpunten geïdentificeerd. Deze maatregelen omvatten: gelijke beloning, flexibiliteit op het werk, bijvoorbeeld in werkuren en telewerken worden sterk aangemoedigd.

Women in IT (WIT2020) is Efficy’s programma voor het bevorderen van diversiteit in IT-carrières en digitale beroepen. Met WIT2020 mobiliseert Efficy haar netwerk om initiatieven onder vrouwelijke studenten in technische scholen of universiteiten te lanceren om zo meer vrouwen in de digitale sector aan te trekken en aan te werven. Het bedrijf streeft naar een aanpak van continue verbetering, gebaseerd op het principe van professionele gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Dit wordt bereikt door de diversiteit van loopbaantrajecten te bevorderen, sensibiliseringscampagnes over digitale beroepen voor vrouwelijke studenten ingenieurskunde te organiseren en aandacht te besteden aan non-discriminatie in loopbaantrajecten.

Dus, dames, waar wachten jullie nog op? Klik hier, welkom bij Efficy!

Samenwerking
Vrouwen in IT, de strijd gaat door!
Vrouwen in IT, de strijd gaat door!