gamification-changing-the-crm-game.png
Salgsstyring

Hvordan Gamification Ændrer CRM-Spillet

6 læseminutter

Virksomheder og teknologier gennemgår ændringer, og kundernes præferencer ændrer sig også. I dag skal man forbedre kundeoplevelsen for at tiltrække kunderne. Det vigtigste spørgsmål er: "Hvor godt kender du din kunde?" 

Brandloyalitet, kundefastholdelse, salg og omsætning – tre elementer, som enhver virksomhed ønsker, og som en CRM-løsning kan hjælpe dig med. 

Størrelsen på det globale CRM-marked forventes at nå op på 113,46 milliarder dollars ved udgangen af 2027, i forhold til Globalnewswire. I og med at CRM-markedet bevæger sig mod kraftig vækst, er maksimering af den værdi, der opnås fra et CRM, et afgørende fokusområde for alle organisationer. 

Et godt CRM indsamler kundedata og giver dig mulighed for at dele dem på tværs af hele din organisation. Kundedata giver derefter organisationer mulighed for at forstå kundeadfærd og -tendenser for at tilpasse strategier, der øger fortjenesten. Men mange virksomheder står over for udfordringer med at indføre den rigtige CRM-løsning. Hvordan maksimerer du den potentielle værdi og får hele din organisation med ombord?

De vigtigste udfordringer ved CRM-implementering.

Lav tilslutning til CRM er en af hovedudfordringerne i CRM-implementering og årsagen til fiasko. Hvis CRM-indførelsesraterne er lave, vil din organisation ikke opnå maksimal værdi, hvilket påvirker din drift og indtjening. 

CRM fungerer effektivt, når det har relevante data. Der kan typisk være salgsteams eller andre teams, der ikke opdaterer oplysninger omgående eller opdaterer ufuldstændige oplysninger, hvilket fører til utilgængelige data og ineffektiv udnyttelse af dit CRM. 

Medarbejdere arbejder muligvis i siloer og er ikke motiverede til at bruge systemet fuldt ud. Gamification i CRM giver dig mulighed for at motivere dine medarbejdere og forbedre engagement og samarbejde på tværs af din virksomhed – hvilket gør din virksomhed mere agil. 

Lad os nu se nærmere på den sjove del.

Gamification i CRM – Kickstart din organisations succes.

Gamification i CRM resulterer i bedre udnyttelse og skaber i sidste ende effektivitet og overskud. I mange brancher er det et nyt koncept. Hvordan passer gamification ind i CRM? Det er et spørgsmål, du måske stiller dig selv. 

Gamification kan defineres som at bruge spilbaserede teknikker til at øge engagementet i enhver virksomhed. Et eksempel inkluderer forskellige spilelementer (såsom point, niveauer, badges og andre) som incitamenter. Lidt konkurrenceprægede, sjove faktorer kan øge samarbejdet og engagementet på arbejdet. 

Spil aktiverer belønningscenteret i vores hjerner. Gamificationteknikker aktiverer vores hjernes motivationsmaskineri og er derfor meget effektive. Det er derfor, at brug af gamification i et CRM-system giver højere niveauer af brugerengagement, investeringsafkast, bedre datakvalitet og aktualitet.

Mere om menneskelige hjerner og motivation med gamification i CRM.

Der er to primære typer af motivation, ydre og indre. Med ydre motivation får brugeren et incitament til at udføre en opgave. Indre motivation er omvendt en selvlyst, hvor interessen afhænger af, at brugeren udfører enhver aktivitet uden ydre pres eller et ønske om belønning. 

Gamification er hovedsageligt en form for ydre motivation med et incitament til at udføre en aktivitet – som f.eks. at bruge CRM-systemet. Brugen af gamification har til formål at kompensere for manglen på indre motivation hos personalet til at bruge din CRM-applikation. 

Alle mennesker er ikke ens, og det afspejles i din personaleressourcepulje på arbejdspladsen. Nogle medarbejdere er selvmotiverede og arbejder effektivt, mens andre mangler inspiration og motivation. Det er en udfordring at ændre dit personales adfærd på kort tid. Her kan CRM-gamification skabe værdi.

Gamification aendrer CRM spillet

Hvordan kan gamification i CRM motivere dine medarbejdere?

Gamification-funktionen i et CRM kan hjælpe dig med at oprette motiverende belønninger i systemet baseret på forskellige præstationsmilepæle. Det opbygger interne medarbejderes kompetencer, og du kan bruge det til at booste dine medarbejderes præstationer på individuelt niveau og teamniveau. Det forbedrer på den måde holistisk medarbejdernes præstationer på tværs af organisationen, hvilket fører til forbedret effektivitet, produktivitet, bedre medarbejdermoral og mere overskud. 

Her er nogle metoder til at bruge CRM-gamification til at motivere medarbejdere i din organisation.

Opsæt præstationsmål

Det er fantastisk at motivere dine teams til at nå nogle definerede mål, hvor de bliver belønnet. For eksempel kan du konfigurere gamification-belønninger for at nå dine salgsteams mål. Dit personale kan optjene belønningspoint for forskellige mål, såsom antallet af salgsopkald foretaget på en uge, forholdet mellem salgsopkaldsaktivitet og lukkeaktivitet eller andre parametre, som du føler afspejler positivt i forhold til dit teams KPI'er. 

Et CRM med gamification vil tilskynde til højere engagement, give svar på, hvordan folk klarer sig, og kaste lys over forbedringsområder. Du kan indstille målene for en enkel medarbejder, på teamniveau eller begge dele.

Skab opmuntring til kontinuerlig succes

Gamification-trin opfordrer medarbejdere til at udøve mere af deres fremragende adfærd eller fremskridt i forhold til de definerede forretningsmål og andre mål. Du appellerer psykologisk til deres forudsætninger for at fortsætte det fremragende arbejde. 

For eksempel kan dine medlemmer af kundeserviceteamet optjene belønninger for løbende at nå forskellige niveauer af succesfuld løsning af en række kundeproblemer. Du opmuntrer medarbejderne ved at belønne dem for at fortsætte med positiv adfærd som f.eks. at løse dine kunders problemer.

Opret belønninger for præstationer

Du kan designe et belønningsprogram og konfigurere det i forskellige former i et CRM-system. Du kan have flere former for belønninger i form af point eller badges, der kan indløses. Så for eksempel vil ethvert salgsteammedlem, der finder et lead, optjene nogle point. 

På driftssiden kan en kundesupportmedarbejder optjene point for at løse en kundes problem med et opkald på mindre end 5 minutter og fordoble belønningen for at løse problemet på to minutter. Hver uge kan kundesupportmedarbejderen med den bedste præstation optjene et badge, der vil blive vist på vedkommendes profil.

Venlig konkurrence med ranglister

Sund konkurrence mellem dine teams er sjovt, motiverer medarbejderne og styrker holdånden. Den sjove konkurrence forbedrer hver enkelt medarbejders engagement, holdånd og præstation og øger dermed effektiviteten. For eksempel kan du få belønningspoint på tværs af teams, og præstationsresultatet kan ses på tværs af en rangliste. Teams vil konkurrere om at være på toppen af ranglisten hver måned. 

Et godt eksempel på dette er Belfius. De bruger Peak Me Up-appen synkroniseret med efficy CRM til at motivere deres salgsteam til at spille for at nå deres mål.

gamification winners

Hvordan kan du bruge gamification-værktøjer til din virksomhed?

Virksomheder bruger CRM-gamification til forskellige opgaver som træning, marketingindsats og teambuilding for at opmuntre og motivere medarbejderne. Medarbejdere føler, at de præsterer noget, og har det sjovt, når de engagerer sig. 

Hvis du har nogle udfordringer i forbindelse med din CRM-indførelse og ønsker at maksimere værdien af CRM, så tag et kig på nogle kernefunktioner i gamification i CRM hos efficy. Se, hvordan gamification-funktionerne i efficys CRM kan hjælpe din virksomhed med at booste brugerindførelsen

efficys ekspertise inden for CRM sikrer, at du er i trygge hænder til at indføre gamification i dit CRM for at skabe en vindende strategi. Det er et skridt i retning af at opnå en konkurrencefordel og bevare dit forspring. Det giver fleksibilitet og brugervenlighed i forhold til at indføre gamification-funktioner i dit CRM. Her er et overblik over de funktioner , du får adgang til i vores CRM-løsninger. 

Du kan få dine medarbejdere til at gennemføre oplæring eller udføre opgaver ved at tilføje et sjovt element gennem gamification. Implementering af gamification på den rigtige måde i dit CRM vil give stærke resultater for organisationer. 

Oplev gamification i efficys CRM. 

Man skal se det for at tro det. 

Tilmeld dig for at få din demoversion nu
 

Før du tager af sted:

Læs mere her:

Udforsk CRM-købsadfærd: Viden fra efficys 2024 statusrapport for CRM