Terms of use Efficy CRM Website. Cookies, copyright, privacy

Terms of Use

Laatste update: 12 juli 2017

Gelieve eerst de Gebruiksvoorwaarden te lezen ("Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden") alvorens gebruik te maken van de website https://www.efficy.com (de "Service") uitgebaat doorefficy.com

Uw toegang en gebruik van de Service is op voorwaarde van uw aanvaarding van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot deze Service.

Door toegang te nemen of gebruik te maken van deze Service aanvaardt u de voorwaarden.

Links naar andere Websites

Onze Service kan links omvatten naar andere websites of services die ons niet toebehoren of niet beheerd worden door https://www.efficy.com

Efficy heeft geen controle over of verantwoordelijkheid voor die inhoud, privacy reglementen of praktijken van derden of andere websites of services. U aanvaardt daarenboven dat MY WEBSITE direct noch indirect enige verantwoordelijkheid draagt voor schade of verlies door gebruik van inhoud, goederen of services beschikbaar gesteld door deze websites of services.

Wij bevelen ten stelligste aan om de gebruiksvoorwaarden en privacy regels te raadplegen van de websites en services die u bezoekt.

Regelgeving

Deze voorwaarden worden beheerd en opgesteld volgens de Belgische wetgeving, zonder inachtneming van zijn conflicten van wetbepalingen

Het niet naleven van een recht of bepaling van deze Voorwaarden wordt niet beschouwd als een afstand doen van alle rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden onjuist of afdwingbaar verklaard wordt door een Rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst m.b.t. de Service en vervangen eventuele andere afspraken hieromtrent.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om, op eigen initiatief, op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen of te vervangen, mits voorafgaandelijke advies van minstens 30 dagen voor invoering. De inhoud van wijziging wordt volledig naar eigen goeddunken bepaald.

Indien u na het invoeren van eventuele wijzigingen blijft gebruik maken van onze Services, verbindt u zich ertoe, akkoord te gaan met de wijzigingen. In geval van niet akkoord, gelieve geen gebruik meer te maken van de Service.

Gelieve ons te contacteren

Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden, gelieve contact op te nemen met marketing@efficy.com.

Photo credit: Europese Parlement via VisualHunt / CC BY-NC-ND

U hebt nog vragen?
Wij hebben de antwoorden!

*Opgelet: u heeft het recht uw persoonlijke gegevens aan te passen. Dit kan u via ons Extranet.