Klantenservice

Jouw Uitgebreide Gids voor Projectmanagement [2024]

17 minuten lezen · Listen

Goed projectmanagement of projectbeheer is een must voor elk bedrijf om hun strategische doelstellingen op tijd te halen en binnen het budget te houden.

Desondanks onderschat momenteel meer dan de helft van de bedrijven projectmanagement. Dit resulteert in een mislukkingspercentage van 50% bij projecten en leidt tot gemiste kansen, verlies van resources en ontevredenheid bij klanten.

Als je het positief bekijkt, betekent het een enorm onontgonnen potentieel voor je bedrijf.

Projectbeheer implementeren is als een gouden appel die kan helpen de productiviteit van je bedrijf te verhogen en je time-to-value te versnellen. Je hoeft deze kans alleen maar te grijpen.

In deze gids vertellen we je alles wat je over projectmanagement hoeft te weten om het succesvol in je bedrijf te implementeren.

Klaar? Dan zullen we starten.

Leer meer over efficy’s oplossing

Wat is projectmanagement?

Projectmanagement definitie

Projectmanagement is het strategische proces waarin je teams, technieken en resources plant en monitort om specifieke doelen te bereiken binnen een specifiek werkgebied. 

 

Heb je ooit een uitstap gepland met vrienden of familie?

Misschien plande je het reisschema, maakte je reservaties en hield je iedereen op de hoogte van alle details.

Zo ja, dan heb je je al eens verdiept in projectbeheer.

Net als een trip houdt projectmanagement in dat je resources beheert, deadlines vastlegt en iedereen op één lijn houdt om een doel te bereiken.

Terwijl het plannen van een vakantie leuk kan zijn, vereist het beheer van een project voor je bedrijf meer structuur en strategie om gunstige resultaten te garanderen.

Dit is waar een goede projectmanager om de hoek komt kijken. 

Wat is een projectmanager?

Een projectmanager (PM) is een ervaren professional die de leiding heeft over de planning, uitvoering en controle van een project van begin tot einde.

De verantwoordelijkheden van een projectbeheerder zijn ruim, veranderen steeds, en vereisen een aantal vaardigheden en training om echt uit te blinken.

Wat maakt een goede projectbeheerder?

Iedereen die een project beheert kan de rol van projectmanager aannemen, maar om echt een impact te hebben en succes te bevorderen? Daarvoor moet je de juiste vaardigheden ontwikkelen.

Wat is een projectmanager?

Laten we enkele van de belangrijkste vaardigheden bekijken die een goede projectmanager nodig heeft.

Communicatie

Effectief kunnen communiceren is de basis voor goed projectmanagement.

Projectmanagers moeten uitblinken in zowel gesproken als geschreven communicatie om ideeën, verwachtingen en updates duidelijk over te brengen aan alle betrokkenen.

Van regelmatige vergaderingen met medewerkers tot het controleren van belanghebbenden, ze moeten een balans kunnen vinden tussen verschillende communicatiestijlen.

Ze treden als het ware op als vertaler die het jargon van verschillende afdelingen kan spreken om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn blijft en productief naar een gemeenschappelijk doel toewerkt.

Samenwerkend leiderschap

In een omgeving waar je op meerdere niveaus met mensen omgaat, moet een projectmanager leiderschapskwaliteiten cultiveren om teamwerk te bevorderen en het succes van het project te begeleiden.

Door diplomatisch, empathisch en besluitvaardig te zijn, kunnen projectbeheerders de verschillende rollen coördineren — zowel binnen het team als erbuiten — die worden uitgevoerd door mensen met verschillende meningen, vaardigheden en persoonlijkheden.

De PM heeft een overzicht over de situatie terwijl alle andere betrokkenen een uniek stukje van de puzzel leveren met betrekking tot hun expertise.

Uiteindelijk kan een goede projectmanager iedereen gemotiveerd houden en eventuele geschillen eenvoudig oplossen.

Organisatie

Elk project heeft veel bewegende onderdelen. Van taakplanning tot resourcemanagement, tijdlijnen, documentenbeheer en meer — een projectmanager moet in staat zijn om georganiseerd te blijven en deze efficiënt te managen.

Een goed georganiseerde PM legt de basis voor succes met een systematische aanpak van elk aspect van het project.

Probleemoplossend

Om als projectmanager soepel door verschillenden uitdagingen te navigeren tijdens de levenscyclus van het project, zijn probleemoplossende vaardigheden een must.

Door effectief probleemoplossend te zijn, is de projectbeheerder in staat om problemen snel op te sporen, plannen aan te passen waar nodig en het project op schema te houden.

Dit zorgt voor efficiënte toewijzing van resources, beperking van risico's en betere uitkomsten van het project, wat uiteindelijk klanttevredenheid bevordert.

Aanpassingsvermogen

Aspecten van het project hebben de neiging om te veranderen — op sommige momenten is dat gewoon onvermijdelijk. Het is belangrijk dat projectmanagers zich kunnen blijven aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Een goede PM moet in staat zijn om veranderingen te omarmen en proactief projectplannen aan te passen wanneer dat nodig is. 

Wat is projectmanagement?

Waarom is projectmanagement belangrijk voor bedrijven? 

Elk bedrijf moet zijn doelstellingen opsplitsen in uitvoerbare stappen — of projecten. En om hun doelstellingen succesvol te bereiken, moeten deze projecten goed gepland en uitgevoerd worden. Dat is waar projectmanagement bij komt kijken.

Met degelijke werkwijzen voor projectbeheer aan je zijde, kan je bedrijf complexe doelen helder en gestructureerd aanpakken zodat je je tijd, budget en mankracht efficiënt gebruikt.

Sterker nog, bedrijven die in beproefde projectbeheerwerkwijzen investeren, verspillen 28 keer minder geld.

De positieve punten beginnen hier pas. Laten we dieper ingaan op enkele manieren waarop projectmanagement belangrijk is voor bedrijven.

Steun verwerven

Wanneer een bedrijf een nieuw project wil ondernemen, hebben ze de steun van belanghebbenden nodig om de vereiste middelen en financiering veilig te stellen.

Stakeholders kunnen echter twijfelen om in een project te investeren als ze niet duidelijk begrijpen hoe het project het bedrijf ten goede zal komen.

Dit is waarom de projecteigenaar een gedetailleerd plan en tijdlijn van het project opstelt. Projectmanagers kunnen hiermee leidinggevenden een duidelijk beeld geven van de doelstellingen, risico's en potentiële opbrengsten van het project.

Met deze informatie is de kans groter dat leidinggevenden en partners de waarde van het project inzien en het hun volledige steun geven.

Efficiëntie verhogen

Het helpt bedrijven om projectbeheer te beoefenen en een hoogopgeleide PM te hebben om grote en ingewikkelde projecten in kleinere en eenvoudig uit te voeren taken op te splitsen.

Wanneer iedereen weet wie wat doet en de juiste teamleden op het juiste moment aan de juiste taken werken, resulteert dat in verhoogde efficiëntie en betere leverbetrouwbaarheid.

Toewijzing van resources verbeteren

Volgens het Project Management Institute (PMI) 2023 rapport, gaat bijna 8,8% van de projectresources verloren wanneer de principes niet gevolgd worden — waardoor effectieve toewijzing van middelen een noodzaak wordt.

Goede projectmanagers zijn experts in het implementeren van richtlijnen die je bedrijf helpen om de resources beter te definiëren en te verdelen om verspilling te voorkomen en productiviteit te maximaliseren.

Om dit eenvoudiger te maken kunnen PM's speciale projectmanagementtools gebruiken, zoals CRM-software, om de toewijzing van resources beter te visualiseren, bij te houden en te optimaliseren.

Samenwerking stimuleren

Samenwerking is een van de belangrijkste onderdelen van een succesvol project. Maar het kan moeilijk te realiseren zijn wanneer teamleden aan afzonderlijke taken werken in verschillende functies en op andere afdelingen (en zelfs locaties!).

Projectbeheer helpt om samenwerking te vergemakkelijken door een gecentraliseerd systeem op te zetten voor communicatie en taakbeheer.

Door een robuust CRM-projectmanagementtool te gebruiken, kunnen teamleden effectiever communiceren, documenten delen, vooruitgang bijhouden en feedback ontvangen — en dat allemaal in realtime.

Processen gaandeweg bijstellen

Projectbeheer is vaak een continu proces waarbij iets nieuws wordt geprobeerd of bestaande processen worden verbeterd.

Door deze methode te gebruiken, kunnen bedrijven gegevens en feedback verzamelen tijdens elke fase van het project en deze informatie gebruiken om de bedrijfsvoering voortdurend te verbeteren.

Een projectmanagementsysteem als dat van efficy, zal het gehele projectbeheerproces vergemakkelijken om je te helpen zelfverzekerder beslissingen te nemen en je prestaties te optimaliseren. We zijn er voor je — ontdek zelf hoe we je kunnen helpen tijdens een vrijblijvend gesprek met onze experts. Plan hier een demo.

Nu we hebben uitgelegd waarom het zo belangrijk is, helpen we je op weg door weloverwogen fases of stadia in de levenscyclus van projectmanagement uit te leggen. 

De levenscyclus van projectmanagement 

De traditionele levenscyclus van projectbeheer bestaat uit vijf fasen: projectinitiatie, projectplanning, projectuitvoering, monitoring en controle van het project, en projectafsluiting.

De levenscyclus van projectmanagement

Hoewel steeds meer bedrijven hun aanpak minder rechttoe rechtaan maken dankzij de opkomst van Agile (hier komen we later op terug), blijft het belangrijk om de levenscyclus van je project te begrijpen, ongeacht je methodologie.

Dat gezegd hebbende zullen we samen de levenscyclus doorlopen: 

De 5 levenscyclus fasen van projectmanagement 

De 5 levenscyclus fasen van projectmanagement

Fase 1: Projectinitiatie

Dit is de start van je project waar de projecteigenaar een goed overzicht krijgt om de scope, het doel en budget van het project uit te plannen en iedereen geïnteresseerd te krijgen.

De projectleider begint meestal met het uitvoeren van een aantal gebruikelijke analyses (of delegeert deze). Ze omvatten onder meer een zakelijke haalbaarheidsanalyse — d.w.z. onderzoek om te bepalen of het project al dan niet moet worden ondernomen.

Op dit moment moet iedereen begrijpen welke resultaten je moet bereiken om het project succesvol te laten zijn. De projectmanager zal oplossingen voorstellen om de doelstellingen van het project te bereiken.

Hier zie je vaak het SMART-model in actie. Elke overkoepelende doelstelling wordt opgesplitst in een taak die specifiek (Specific), meetbaar (Measurable), haalbaar (Attainable), realistisch (Realistic) en tijdgebonden (Timely) is.

Je wil er zeker van zijn dat je alles klaar hebt staan, niet alleen om te beginnen, maar ook om de eindstreep te halen.

Fase 2: Projectplanning

In deze fase begint de visie echt vorm te krijgen — de omvang wordt verder verfijnd en het project krijgt vaste mijlpalen die risicobeperking en communicatieplannen omvatten.

De PM moet het wat, hoe en wanneer van je project bepalen en precies vastleggen hoe je de doelstellingen van het project moet bereiken.

De planningsfase is bovendien waar je bepaalt welk soort methodologie je voor het projectmanagement wil volgen.

Elke methodologie heeft unieke kenmerken, dus zorg ervoor dat je voldoende onderzoek doet om te beslissen welke optimaal is voor de workflow van je project.  

Fase 3: Projectuitvoering

Op dit moment beginnen zaken vorm te krijgen. Deze fase omvat het samenstellen van een deskundig team, het verdelen van taken met KPIs (belangrijke prestatie indicatoren), het projectplan uitvoeren en het bijhouden van vooruitgang.

Dit is de fase waar deliverables en mijlpalen daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals gepland in de vorige fase.

Fase 4: Monitoring en controle van het project

In fase vier draait het om ervoor te zorgen dat het project op schema blijft.

Terwijl het project zich ontwikkelt, moeten projectmanagers voortdurend verschillende belangrijke prestatie indicatoren (KPI's) meten en rapporteren over de prestaties om te beoordelen of alles volgens plan verloopt.

Natuurlijk kunnen “nieuwe ontwikkelingen” zich altijd voordoen als het project eenmaal op gang is gekomen. Daarom volgen, monitoren en passen goede PM's zich aan.

Als er iets ontspoort houdt de PM bijeenkomsten met de medewerkers en stakeholders om een nieuwe aanpak op te stellen of de bestaande bij te werken.

Dit is een belangrijke fase uit de levenscyclus van elk project om ervoor te zorgen dat het project binnen de vooropgestelde scope, doelstellingen en tijdlijn blijft.

Fase 5: Projectafsluiting

In deze fase wordt het hoofdstuk afgesloten. Het gaat om de voltooiing van alle taken en deliverables tot tevredenheid van de belanghebbenden.

Als de afsluiting achter de rug is, is het tijd voor een post-projectreview om de prestaties van je project te analyseren en te bespreken hoe het beter kan.

Het is belangrijk om hier het succes te vieren! Een PM moet grote en kleine overwinningen van het team en het harde werk van de meest waardevolle spelers erkennen. 

We hebben er alles aan gedaan om dit eenvoudiger voor je te maken met kant-en-klare sjablonen die zelfs onze eigen experts gebruiken. Ontvang uw GRATIS Project Pro Toolkit! 

Soorten projectmanagement methodieken

Er bestaan verschillende methodologieën — waaronder hybride — die je kunt gebruiken om je projecten te beheren.

Maar wat is een methodologie voor projectmanagement nu precies? Eigenlijk vertegenwoordigt elke methodologie gewoon een andere manier om het project te benaderen.

De methodologie die je kiest bepaalt hoe je het project plant, uitvoert en de resultaten opvolgt.

Het is belangrijk dat je zorgvuldig kiest — een passende methodologie zal je de productiviteit van het project optimaliseren en het succespercentage verhogen.

De juiste keuze is degene die het beste past bij je bedrijfsdoelen, sector, teamdynamiek en complexiteit van het project.

Laten we een paar van de populaire soorten projectmanagement methodieken doornemen — we groeperen ze als traditioneel vs. Agile om het gemakkelijker te maken:

Je traditionele methodologieën

Traditioneel projectmanagement verwijst naar de lineaire, stapsgewijze aanpak om projecten te beheren die je vanaf het begin volledig definieert en plant.

Over het algemeen volgen de traditionele methodologieën de vijf verschillende fasen van de projectbeheer levenscyclus en vertrouwen ze op zorgvuldige controle om de scope, tijdlijn en het budget in de gaten te houden.

Je ziet deze methoden vaak in branches waar vereisten stabiel zijn en waar een hoge mate van voorspelbaarheid gewenst is.

Voordelen van traditioneel projectmanagement

  • Afgebakende structuur met afzonderlijke fasen
  • Helpt om verschuiving van scope en kosten te voorkomen
  • Voorspelbaarheid voor vaste behoeften
  • Uitgebreide documentatie tijdens het hele project

Nadelen van traditioneel projectbeheer

  • Gebrek aan aanpassingsvermogen bij onvoorziene omstandigheden

Waterval projectmanagement

Waterval of Waterfall projectbeheer is de populairste traditionele methode — en een van de meest gebruikte door de eenvoudige aanpak.

De waterval methodologie omvat een feilloze planning — vanaf het begin breng je elke stap van het project in kaart, van start tot finish.

Dit betekent dat je het project opdeelt in afzonderlijke en opeenvolgende fasen, waarbij elke nieuw fase begint na de voltooiing van de vorige fase.

Deze methodologie wordt vaak gevisualiseerd met een Gantt-diagram. Dat laat duidelijk zien hoe elke fase overgaat in de volgende.

Wanneer waterval gebruiken

Het waterval projectmanagement framework past het best bij projecten die zich uitstrekken over een lange, enkelvoudige tijdlijn met goed omlijnde vereisten, stabiele omvang en weinig verwachting van verandering.

Veranderingen tijdens deze methodologie zijn afgeraden omdat ze kostelijk kunnen zijn.

In de bouw, bijvoorbeeld, wordt de waterval aanpak vaak ingezet. De architectuurplannen worden eerst gemaakt, gevolgd door de bouw en dan de eindinspectie (eenvoudig gezegd) — het hele proces moet lineair zijn en vanaf het begin nauwkeurig worden gedefinieerd.

Critical Path Method (CPM)

Vergelijkbaar met de Waterval methode is de Critical Path Method, of het kritiek pad, een andere traditionele aanpak die in volgorde verloopt: doe taak A, dan taak B.

CPM wordt gebruikt om de langste opeenvolging van afhankelijke taken te identificeren en te plannen, om zo de totale duur van het project te bepalen.

Met deze methode creëer je een visuele weergave van de taken en onderlinge afhankelijkheden van het project, waarbij het kritiek pad wordt benadrukt.

In tegenstelling tot bij Waterval biedt CPM flexibiliteit in de volgorde van taken, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijke behoefte aan aanpassingen.

Critical Path Method (CPM)

Wanneer kritiek pad gebruiken

CPM is een goede aanpak voor grote, complexe projecten met verschillende onderling samenhangende taken en strikte deadlines.

Enkele voordelen van deze methode zijn: minder knelpunten dankzij duidelijke afhankelijkheden en betere prioritering van resources door inzicht in de meest cruciale taken en hoe ze onderling verbonden zijn.

Aan de andere kant kan CPM moeilijk zijn bij projecten waar het kritiek pad en de einddata van de taken onduidelijk zijn.

Je Agile methodologieën

Je Agile methodologieën

Zoals de naam al doet vermoeden, is Agile een wendbare en iteratieve aanpak — die veranderingen kan integreren zonder verstoring.

Dankzij de flexibiliteit is deze methodologie steeds populairder geworden. Maar liefst 71% van de bedrijven volgt deze aanpak tegenwoordig.

De benadering van Agile projectmanagement begint in een ruime richting, definieert de visie van het project op basis van wat op dat moment beschikbaar of bekend is en past zich in de loop van de tijd aan naarmate je meer te weten komt.

Deze methodologie houdt in dat projecten worden opgedeeld in kleinere, haalbare taken, genaamd sprints, met regelmatige herzieningen en aanpassing.

Voordelen van Agile Projectmanagement

  • Flexibiliteit om aan te passen aan veranderende vereisten en prioriteiten
  • Verbeterde samenwerking en communicatie tussen teamleden
  • Verhoogde klanttevredenheid door regelmatige feedback en betrokkenheid

Nadelen van Agile Projectmanagement

  • Door de iteratieve en evoluerende aard kan het moeilijk zijn om de tijdlijn en kosten van het project in te schatten en te voorspellen

Scrum projectmanagement

Het Scrum framework volgt de principes van Agile. Het is een framework dat samenwerking en iteratieve vooruitgang benadrukt.

Met Scrum deel je projecten op in korte sprints, die meestal 1-4 weken duren met gedefinieerde doelstellingen en deliverables.

Veel Scrum teams houden dagelijkse standup meetings om hun focus te synchroniseren en obstakels gaandeweg aan te pakken.

Wanneer Scrum gebruiken

Scrum is erg geschikt voor complexe projecten met veel onbekende factoren en veranderende vereisten.

Een marketingteam kan Scrum gebruiken om opbouwende resultaten te leveren door hun campagnes in sprints op te delen, zich op specifieke doelstellingen te richten en regelmatig strategieën aan te passen op basis van de marktdynamiek.

Kanban projectmanagement

Als lid van de Agile-familie is de belangrijkste focus van Kanban projectmanagement voortdurende verbetering.

Kanban is het Japanse woord voor uithangbord of billboard — en zoals de betekenis van het woord toont de Kanban methodologie alle nodige informatie over het project op borden.

De borden worden in kolommen verdeeld die de verschillende stadia voorstellen en taken worden voorgesteld als kaarten die over het bord bewegen om hun voortgang aan te geven.

Deze methode helpt teams om meerdere taken snel en efficiënt te verwerken door te helpen om hun werk te visualiseren, te begrijpen wat er aan de gang is en op één lijn te blijven wanneer taken als klaar worden gemarkeerd.

Wanneer Kanban gebruiken

De Kanban methodologie is het meest geschikt voor projecten die voortdurend verbetering nodig hebben — bijvoorbeeld, klantenserviceteams gebruiken deze methode vaak omdat ze vragen van klanten visueel kunnen volgen en taken beter kunnen prioriteren.

Op die manier kunnen ze tijdig reageren en klanten tevreden houden. 

Beste werkwijzen voor projectmanagement 

Natuurlijk is het managen van een project geen eenvoudige taak. Om projectbeheer te beheersen heb je een sterke basis van goede werkwijzen nodig.

Dit zijn de top 6 projectmanagement tips van efficy’s eigen projectmanager die je kunt inzetten om — elke keer weer — je projecten tot een succes te maken en je bedrijf vooruit te helpen:

1.Definieer duidelijk de doelstellingen van het project

Bij elke bedrijfsactiviteit is het belangrijk om verder te gaan dan het wat en duidelijk het waarom te definiëren.

Hiermee moet het allemaal beginnen — een duidelijk omschreven doel zal het hele project sturen, ervoor zorgen dat iedereen op één lijn blijft en betrokkenheid motiveren in de richting van een gemeenschappelijk doel.

Een duidelijk en meetbaar doel helpt je om elk project vooruit te brengen, problemen op te lossen als ze zich aandienen en je succes bij te houden.

Op deze manier kun je je prestaties voortdurend bijstellen en de juiste stappen zetten naar zinvolle groei.

2. Ontwikkel een uitgebreid projectplan

Veel projecten draaien uit op een mislukking door een gebrek aan goede planning en gedetailleerd onderzoek — maar dat hoeft zo niet te zijn.

Door een gedetailleerd plan op te stellen, dat taken, deliverables en tijdlijnen omvat, kan een projectmanager iedereen in staat stellen elke deadline te halen en zo constante vooruitgang bevorderen.

Dit is bovendien een belangrijke manier om scope creep te voorkomen, wat maar liefst 52%van de projecten treft en kan zorgen voor blokkades, vertragingen en overschrijding van budget.

Het is een goed idee om eerdere projectgegevens te verwijzen en inzichten te verwerven om realistische projecties te maken voor het project in de planningsfase.

Terwijl scope creep niet altijd volledig kan worden vermeden, helpt een degelijk plan zeker om de kans erop te minimaliseren.

3. Stel een team samen om risico's te beheren

Alle projecten hebben te maken met een bepaalde mate van risico. Het is een goed idee om een risk team klaar te hebben staan om eventuele problemen aan te pakken als ze zich voordoen.

Door een speciaal team samen te stellen — uitgerust met de juiste expertise — kunnen projecten effectief reageren op onvoorziene uitdagingen, hun impact minimaliseren en de kans op succes vergroten.

4. Bevorder transparantie en samenwerking

Onderweg is het belangrijk om de betrokkenen te betrekken bij duidelijke communicatie om iedereen gemotiveerd te houden en obstakels te voorkomen.

Begin elk project meteen met een startvergadering om de juiste toon te zetten, zorg voor regelmatige controle om updates en bezorgdheden te delen, en houdt aan het eind een gezamenlijke afsluitingsbijeenkomst om terug te kijken op het succes.

Transparantie bevorderen doorheen het project kan leiden tot betere samenwerking en verantwoording omdat teamleden eerder geneigd zijn om problemen aan te kaarten en verantwoordelijkheid te nemen voor eventuele fouten.

5. Controleer voortdurend je prestaties

Zoals een Engelstalig gezegde luidt, ‘you get what you measure — and what you measure grows’, of ‘je krijgt wat je meet — en wat je meet groeit’.

Wanneer je de voortgang ten opzichte van je gestelde doelstellingen regelmatig controleert, ben je goed op weg om je cijfers te halen en te overtreffen.

Bovendien kun je, door je KPI's, deliverables, uitgaven, risico's en veel meer goed in de gaten te houden, eventuele problemen snel aanpakken, proactieve besluitvorming bevorderen en er natuurlijk voor zorgen dat je project verloopt zoals het zou moeten.

6. Kies je juiste tools

Als je sneller wil werken en iedereen op één lijn wil houden met volledige transparantie over hun taken en vooruitgang, is een centraal projectmanagementsysteem van fundamenteel belang.

Een goed projectbeheersysteem maakt het mogelijk om met een paar muisklikken van actie naar actie te gaan terwijl dit het hele team de nodige organisatie en structuur geeft om het project efficiënt aan te pakken.

Maar neem het niet van ons aan — 77% van de goed presteren projecten gebruiken projectmanagementsoftware.

efficy's project management solution integreert naadloos met CRM functionaliteiten en tools van derden, zoals Google Workspace en Microsoft 365, om al je dagelijkse activiteiten te stroomlijnen en je weg naar blijvende groei te vereenvoudigen. 

Versterk je projectmanagement met een CRM? 

Het digitale landschap krioelt van tools om georganiseerd te blijven, maar aparte software of tools kiezen voor elke behoefte kan leiden tot gestapelde kosten, desorganisatie en silo's in de teams.

Het is een feit dat niet verbonden data en processen de samenwerking schaden — en slechte samenwerking schaadt productiviteit.

Met een geconsolideerd CRM-systeem bied je je teams alles wat ze nodig hebben om hun taken uit te voeren vanaf één locatie, zodat ze veel sneller kunnen werken, op één lijn blijven en het beste werk leveren.

Hieronder vind je enkele van de belangrijkste manier waarop een CRM met projectbeheer je bedrijf kan helpen projectsucces te behalen:

Bevordert samenwerking

Een goed CRM-systeem bevordert samenwerking tussen afdelingen waardoor onnodige silo's die vooruitgang in de weg staan, verdwijnen.

Met geïntegreerde communicatie tools zoals e-mail, chat en notificaties kunnen teamleden verbonden blijven, updates delen en in realtime samenwerken.

De mogelijkheid om te overleggen, reageren, verbinden en documenten te delen met een CRM-platform bevordert een transparante en efficiënte projectsamenwerking — waardoor teams zelfverzekerde, geïnformeerde beslissingen kunnen nemen en betere resultaten boeken.

Stroomlijn documentatie van projecten

Een CRM met projectmanagement biedt een georganiseerde, eenvoudig doorzoekbare ruimte voor al je projectdocumentatie, contracten, communicatieverslagen en belangrijke mijlpalen.

Dankzij de eenvoudige toegang en versiebeheer kunnen teamleden snel relevante projectdocumentatie vinden en raadplegen, waardoor samenwerking en snelheid van de workflow verder verbeteren.

Optimaliseert planning en toewijzing van resources

Met een CRM krijg je waardevolle inzichten in de beschikbaarheid van resources en de werklast.

Realtime inzicht, en snelle en nauwkeurige urenregistratie kunnen PM's effectief overboeking en onderbezetting voorkomen, waardoor betere planning en optimalisatie van resources mogelijk is.

Vergemakkelijkt de betrokkenheid van klanten en belanghebbenden

Goede relaties met klanten en belanghebbenden onderhouden, is eenvoudig met CRM-data.

Je CRM-projectmanagementplatform voorziet een uitgebreid overzicht van klantinteracties, voorkeuren en communicatiegeschiedenis.

Je kunt deze gegevens gebruiken om klantinteracties te personaliseren, hun behoeften te anticiperen en hun zorgen meteen aan te pakken.

Door klantrelaties via een CRM te onderhouden, kweek je vertrouwen, bouw je loyaliteit en vergroot je de kans op succesvolle projectresultaten.

Verbetert besluitvorming

Laat je succes niet afhangen van gissingen. Als je een duidelijk overzicht hebt van al je klanten met een CRM, zie je het totaalplaatje zodat je je activiteiten met vertrouwen kunt plannen.

Maak gebruik van de analyse- en rapportagemogelijkheden van je CRM om prestaties van je project op te volgen, potentiële risico's te identificeren en je strategie aan te passen voor voortdurende verbetering.

De projectmanagementtool in efficy's CRM helpt je de voortgang van elk project bij te houden en biedt waardevolle inzichten om je bedrijf te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen bij elke stap.

Klaar om je productiviteit te stimuleren?

In het algemeen kan het implementeren van een projectmanagementsysteem dat integreert met je CRM zeer gunstig zijn voor bedrijven.

De perfecte samenwerking bestaat. Door klantrelatiebeheer en projectbeheer in een enkel platform onder te brengen, helpt efficy’s CRM bedrijven om hun processen te stroomlijnen, hun resources effectiever toe te wijzen en productiviteit van hun teams te bevorderen.

Wij hebben als doel gesteld om het bereiken van je bedrijfsdoelstellingen gemakkelijk te maken — klaar om te praten met onze experts en te kijken wat efficy's CRM voor je kan betekenen? Plan je gratis demo vandaag nog!