Forretningsstyring

En Omfattende Guide til Prosjektledelse [2024]

17 minutter med lesing

God prosjektledelse er et must for bedrifter for å nå sine strategiske mål i tide og innenfor budsjettet.  

Til tross for dette undervurder mer enn halvparten av virksomhetene verdien i prosjektledelse (Project management på engelsk), noe som resulterer i en 50% feilprosent på prosjekter. Dette kan føre til tapte muligheter, ressurstap og kundemisnøye.

På den gode siden betyr dette at det er et enormt uutnyttet potensial for virksomheten din.  

Å implementere dette er som et gyllent eple som kan hjelpe deg med å øke bedriftens produktivitet og effektivisere tid-til-verdi (time-to-value). Du må bare strekke deg ut og ta tak i muligheten.  

I denne veiledningen vil vi lede deg gjennom alt du bør vite om prosjektledelse for å lykkes, og hvordan du kan implementere det i virksomheten din.  

Klar? La oss starte. 

>> Finn ut mer om efficys løsning <<

Hva er prsjektledelse?

Definisjon av prosjektledelse

Prosjektledelse er den strategiske prosessen med å planlegge og overvåke team, teknikker og ressurser for å oppnå spesifikke mål innenfor et definert omfang. 

 Har du noen gang planlagt en tur med venner eller familie?

Kanskje du organiserte reiseruten, gjorde reservasjoner og holdt alle oppdatert på detaljene.

I så fall har du allerede prøvd deg på prosjektledelse.

Akkurat som å planlegge en tur, innebærer project management å organisere ressurser, sette tidsfrister og holde alle oppdatert for å nå et felles mål.  

Selv om det kan være morsomt å planlegge en ferie, krever det mer struktur og strategi å administrere et prosjekt for bedriften din for å sikre gunstige resultater.  

Det er her det å ha en god prosjektleder er viktig.  

Hva er en prosjektleder?

En prosjektleder er en dyktig fagperson som står i spissen for planlegging, gjennomføring og kontroll av et prosjekt fra start til slutt.

Ansvaret til en prosjektleder er bredt, i stadig endring og krever en rekke ferdigheter og trening for å mestre.

Hva utgjør en god prosjektleder?  

Alle som leder et prosjekt kan påta seg rollen som prosjektleder, men hva kreves for å virkelig skape innflytelse og suksess? Da trenger du å utvikle de riktige ferdighetene.

Hva er en prosjektleder

La oss utforske noen av nøkkelferdighetene som utgjør en god prosjektleder:

Kommunikasjon  

Å kunne kommunisere effektivt og godt er hjørnesteinen i god prosjektledelse.

Prosjektledere må utmerke seg med både muntlig og skriftlig kommunikasjon for å formidle ideene sine, forventninger og oppdateringer tydelig til alle involverte.

Fra å holde regelmessige møter med samarbeidspartnere til å sjekke inn med interessenter, må de være i stand til å finne en balanse mellom flere kommunikasjonsstiler.  

De bør fungere som en oversetter, om du vil, i stand til å snakke og kommunisere sjargongen til forskjellige avdelinger for å sikre at alle er samkjørte og jobber produktivt mot et felles mål.

Samarbeidende ledelse

I et miljø der du trenger å samhandle med mennesker på flere nivåer, vil en prosjektleder trenge å dyrke lederegenskaper for å fremme teamsamarbeid og veilede prosjektsuksess.

Ved å være diplomatiske, empatiske og besluttsomme kan prosjektlederen koordinere de ulike rollene – både i teamet og utenfor – som utføres av mennesker med ulike meninger, ferdigheter og personligheter.

Prosjektlederen må ha et fugleperspektiv over hele prosessen, mens hver av de andre spillerne tar med seg en unik brikke i puslespillet i forhold til deres ekspertise.   

Til slutt kan en god prosjektleder holde alle motiverte og løse eventuelle tvister som kan oppstå.  

Organisatorisk

Ethvert gitt prosjekt har mange “bevegelige" deler. Fra oppgave til ressursplanlegging, tidslinjer, dokumenthåndtering, og mye mer — en prosjektleder må være i stand til å holde alt organisert for å administrere disse effektivt.

En godt organisert prosjektleder vil legge grunnlaget for suksess ved å opprettholde en systematisk tilnærming til hvert aspekt av prosjektet.

Problemløsning  

For at prosjektledere enkelt skal kunne navigere ulike utfordringer gjennom prosjektets livssyklus, er problemløsningsferdigheter et must.

Effektiv problemløsning gir prosjektledere mulighet til å identifisere og løse problemer raskt, tilpasse planer når det er nødvendig, og holde prosjekter på rett spor.

Dette sikrer effektiv ressursallokering, risikoreduksjon og bedre prosjektresultater, noe som til slutt forbedrer kundetilfredsheten.

Tilpasningsevne

Prosjektaspekter har en tendens til å endre seg - på et tidspunkt er det bare uunngåelig. Det er viktig for prosjektledere å forbli tilpasningsdyktige i møte med skiftende omstendigheter.

En god prosjektleder bør være i stand til å omfavne endring og proaktivt justere prosjektplaner når det er nødvendig. 

Hvorfor er prosjektledelse viktig for din bedrift

Hvorfor er prosjektledelse viktig for din bedrift?

Hver bedrift må bryte ned målene sine i handlingsrettede trinn - eller prosjekter. Og for å nå sine mål på en vellykket måte, må disse prosjektene være godt planlagt og godt utført. Det er her god project management kommer inn.

Med solid prosjektledelsespraksis ved din side, kan virksomheten din takle komplekse mål, klart og strukturert, noe som sikrer effektiv bruk av tid, budsjett og arbeidskraft.

Faktisk: Bedrifter som investerer i utprøvd prosjektledelsespraksis viser seg å sløse 28x så lite penger.

Det positive starter bare her; la oss se nærmere på noen av måtene project management er viktig for bedrifter.

Skaffe støtte

Når en bedrift bestemmer seg for å gjennomføre et nytt prosjekt, trenger de støtte fra interessenter for å sikre de nødvendige ressursene og finansieringen.

Når det er sagt, kan interessenter være nølende med å investere i et prosjekt hvis de ikke tydelig forstår hvordan det vil gagne selskapet, samfunnet eller miljøet som helhet.

Det er her prosjekteieren vil lage en detaljert plan og tidslinje for prosjektet, prosjektledere kan gi de øverste lederne et klart bilde av prosjektets mål, risikoer og potensielle belønninger.

Med denne informasjonen er det mer sannsynlig at ledere og samarbeidspartnere ser verdien av prosjektet og utrykker deres fulle støtte.

Økt effektivitet

Å praktisere god prosjektledelse og å ha en svært dyktig prosjektleder kan hjelpe bedrifter å bryte ned store og kompliserte prosjekter i mindre og enkle oppgaver.

Når alle vet hvem som gjør hva, og de riktige dyktige teammedlemmene jobber med de riktige oppgavene til rett tid, resulterer det i økt effektivitet og høyere leveranseevne.

Forbedret ressursallokering

Ifølge Project Management Institute’s (PMI) 2023 rapport, er nesten 8,8 % av prosjektressursene bortkastet når disse prinsippene ikke følges – noe som gjør effektiv ressursallokering til en nødvendighet.

Gode prosjektledere er proffe på å implementere rammer som hjelper virksomheten din med å bedre definere og distribuere ressursene sine for å unngå sløsing og maksimere produktiviteten.

For å gjøre dette enklere kan prosjektledere bruke dedikerte prosjektstyringsverktøy, som et CRM software, for å bedre visualisere, spore og optimalisere ressursallokeringen til et prosjekt.

Styrk samarbeidet

Samarbeid er en av nøkkelingrediensene for en vellykket prosjektoppskrift, men det kan være vanskelig å oppnå når teammedlemmer jobber med separate oppgaver på tvers av forskjellige roller og avdelinger (og til og med lokasjoner!).

Prosjektledelse bidrar til å lette samarbeid ved å lage et sentralisert system for kommunikasjon og oppgavestyring.

Ved å bruke et robust CRM prosjektledelsesverktøy, kan teammedlemmer kommunisere effektivt, dele dokumenter, spore fremgang og motta tilbakemeldinger – alt i sanntid.

Finjuster prosesser underveis

Project management er ofte en iterativ prosess som innebærer å prøve noe nytt eller forbedre eksisterende prosesser.

Ved å bruke denne praksisen kan bedrifter samle inn data og tilbakemeldinger i hver fase av prosjektet og bruke denne informasjonen til å gjøre kontinuerlige forbedringer i driften og prosjektledelsen.

Et prosjektstyringssystem som efficy sitt vil kunne lette hele prosjektledelsesprosessen din. Det vil også hjelpe deg med å ta bedre beslutninger og optimalisere ytelsen. Vi er her for deg – se hvordan vi kan hjelpe deg over en uformell prat med ekspertene våre. Bestill demoen din her.

Så nå som vi har dekket hvorfor det er så viktig, skal vi hjelpe deg med å komme i gang med god project management ved å forklare de ulike fasene eller stadiene i prosjektledelsens livssyklus. 

Livssyklusen til prosjektledelse

Den tradisjonelle livssyklusen for project management består av fem faser: prosjektinitiering, prosjektplanlegging, prosjektgjennomføring, overvåking og kontroll av prosjektet, og til slutt prosjektavslutning.

Livssyklusen til prosjektledelse

Mens flere og flere virksomheter utvikler sine tilnærminger til å bli mindre stridende med fremveksten av Agile (vi snakker mer om dette senere), er det viktig å forstå prosjektets livssyklus uavhengig av metodikken din.

Når det er sagt, la oss gå gjennom livssyklusen sammen: 

De 5 fasene i livssyklusen til prosjektledelse

De 5 fasene i livssyklusen til prosjektledelse

Fase 1: Prosjektinitiering  

Dette er ditt prosjekt-kick-off, der prosjekteieren vil skaffe seg oversikt for å begynne å planlegge omfanget, målet og budsjettet for prosjektet og få alle med.

Prosjekteieren vil vanligvis begynne med å kjøre noen få analyser som er pari for kurset (eller delegere dem). Disse inkluderer en forretningsmulighetsanalyse - det vil si en analyse for å avgjøre om et prosjekt skal gjennomføres eller ikke.

På dette tidspunktet bør alle forstå hvilke resultater som må finne sted for at prosjektet skal lykkes, og prosjektlederen bør foreslå løsninger for å nå prosjektets mål.

Her vil du ofte se S.M.A.R.T. modellen i aksjon. Hvert overordnede mål blir brutt ned i en oppgave som er spesifikk (specific), målbar (measurable), oppnåelig (attainable), realistisk (realistic) og tidsriktig (timely) (S.M.A.R.T).

Du må være sikker på at du har alt på plass, ikke bare for å starte, men for å faktisk nå målene som er satt.

Fase 2: Prosjektplanlegging

I denne fasen begynner visjonen virkelig å ta form — omfanget defineres ytterligere, og prosjektet får fastsatte milepæler som inkluderer risikoredusering og kommunikasjonsplaner.

Prosjektlederen må bestemme hva, hvordan og når for prosjektet, og legge ut en nøyaktig plan hvordan prosjektets mål skal nås.

Planleggingsfasen er også der du vil skissere hvilken type prosjektledelsesmetodikk du vil følge.

Hver metodikk har sine unike egenskaper, så sørg for å gjøre undersøkelser for å avgjøre hvilken som er optimal for prosjektets arbeidsflyt.  

Fase 3: Prosjektgjennomføring

På dette tidspunktet vil ting begynne å klarere. Denne fasen innebærer å sette opp et dyktig team, tildele oppgaver med key performance indicators (KPIs), utføre prosjektplanen og følge fremdriften.

Dette er fasen hvor leveransene og milepælene faktisk blir utført som planlagt i forrige fase.  

Fase 4: Overvåkning og kontroll av prosjektet

Fase fire handler om å sikre at prosjektet er i rute.

Etter hvert som prosjektet utvikler seg, bør prosjektledere kontinuerlig måle ulike nøkkelresultatindikatorer (KPIer) og rapportere om ytelse for å vurdere om alt går etter planen.

Selvfølgelig vet vi at nye utviklinger alltid kan oppstå når ting kommer i gang, og det er grunnen til at gode prosjektledere sporer, overvåker og tilpasser seg disse endringene.

Hvis noe sporer av, holder prosjektlederen møter med samarbeidspartnere og interessenter for å lage en ny handlingsplan eller justere den eksisterende.

Dette er en viktig fase i livssyklusen, som sikrer at prosjektet holder seg innenfor det definerte omfanget, målene og tidslinjene.

Fase 5: Prosjektavslutning

I denne fasen avsluttes prosjektet; det innebærer fullføring av alle oppgavene og leveransene til interessentenes tilfredshet.

Når avslutningen er over, er det på tide å ha en gjennomgang av prosjektet for å analysere prosjektets ytelse og diskutere hvordan dere kan forbedre dere ved neste prosjekt.

Det er også viktig å feire suksesser her! En prosjektleder bør anerkjenne lagets seire, store som små, og anerkjenne de ansattes harde arbeid. 

Vi har satt oss for å gjøre det enklere for deg med maler som er klare for bruk og brukes av våre egne prosjektproffer. Få din GRATIS Prosjektverktøykasse for Profesjonelle her! 

Ulike typer prosjektledelse

Det finnes flere forskjellige typer metoder der ute - inkludert hybride - som du kan bruke til å administrere prosjektene dine.

Hva er egentlig en prosjektledelsesmetodikk? I utgangspunktet representerer hver metodikk bare en annen tilnærming til prosjektet.

Metoden du velger vil diktere hvordan du vil planlegge og utføre prosjektet og overvåke resultatene.

Det er en god idé å velge nøye – en godt tilpasset metodikk vil optimere prosjektproduktiviteten og øke suksessraten.

Det riktige valget for deg vil være det som best passer bedriftens mål, bransje, teamdynamikk og prosjektkompleksitet.

La oss gå gjennom noen av de mest populære typene prosjektledelse du bør kjenne til - vi grupperer dem etter tradisjonelle og Agile for å gjøre ting enklere:

De tradisjonelle metodene

Tradisjonell project management refererer til en lineær, steg-for-steg tilnærming til å administrere prosjekter som du fullt ut definerer og planlegger fra starten.

Vanligvis vil tradisjonelle metoder følge de fem distinkte fasene i prosjektledelsens livssyklus og stole på nøye kontroll for å holde seg til omfang, tidslinje og budsjett.

Du vil ofte se disse metodene brukt i bransjer der kravene er stabile, og høy grad av forutsigbarhet er ønsket.

Fordeler med tradisjonell prosjektledelse

  • Definert struktur med distinkte faser
  • Bidrar til å forhindre omfangs- og kostnadskryp
  • Forutsigbarhet for faste behov
  • Omfattende dokumentasjon gjennom hele prosjektet

Ulemper med tradisjonell prosjektledelse

  • Mangel på tilpasningsevne i møte med uforutsette endringer

Waterfall prosjektledelse

Waterfall project management er den mest populære tradisjonelle metoden - og en av de mest brukte generelt på grunn av sin enkle tilnærming.

Waterfall-metodikken innebærer feilfri planlegging - fra begynnelsen vil du kartlegge hvert trinn i prosjektet fra start til slutt.

Dette betyr å dele opp et prosjekt i distinkte og sekvensielle faser, med hver ny fase som begynner først når den forrige fasen er fullført.

Denne metodikken blir ofte visualisert gjennom et Gantt-diagram, som tydelig viser hver fase overlappende til den neste.

Når bør du bruke Waterfall?

Rammeverket for waterfall-prosjektledelse passer best for prosjekter som spenner over en lang, enkelt tidslinje med veldefinerte krav, stabilt omfang og lite forventet endring.

Endringer i løpet av denne metodikken frarådes da de kan være kostbare.

For eksempel bruker konstruksjon ofte en waterfall-tilnærming. De arkitektoniske planene lages først, etterfulgt av konstruksjon, og deretter sluttinspeksjoner (forenklet sagt) - hele prosessen skal være lineær og nøyaktig definert fra start.

Critical Path Method (CPM)

Lignende Waterfall-metoden, er Critical Path Method en annen tradisjonell tilnærming som er sekvensiell: gjør oppgave A, deretter oppgave B.

CPM brukes til å identifisere og planlegge den lengste sekvensen av avhengige aktiviteter, og bestemmer prosjektets totale varighet.

Med denne metoden vil du lage en visuell representasjon av prosjektets oppgaver og gjensidige avhengigheter, og fremheve “the critical path”.

I motsetning til waterfall-metoden, tillater CPM fleksibilitet i oppgavesekvensering, med tanke på det potensielle behovet for justeringer. 

Critical Path Method (CPM)

Når bør du bruke Critical Path Method?

CPM er en god tilnærming for store, komplekse prosjekter med mange sammenhengende aktiviteter og strenge tidsfrister.

Noen av fordelene med denne metoden er færre flaskehalser takket være definerte avhengigheter og forbedret ressursprioritering ved å forstå de mest kritiske oppgavene og hvordan de henger sammen.

På den andre siden, kan CPM bli vanskelig for prosjekter der den kritiske banen og sluttdatoene for oppgaven er uklare.

De Agile metodene

De Agile metodene

Som navnet antyder, er Agile metoder en smidig og iterativ tilnærming – i stand til å inkludere endringer uten problemer.

Takket være sin fleksibilitet har denne metodikken blitt stadig mer populær. Hele 71% av virksomheter som følger denne metodikken nå.  

Den Agile prosjektledelsestilnærmingen starter i en bred retning, og definerer prosjektets visjon basert på hva som er tilgjengelig eller kjent for øyeblikket, og tilpasser seg deretter over tid etter hvert som du lærer mer.  

Denne metodikken innebærer å dele opp prosjekter i mindre, håndterbare oppgaver kalt sprinter (sprints), med hyppig gjennomgang og tilpasning.

Fordeler med Agile prosjektledelse

  • Fleksibilitet til å tilpasse seg endrede krav og prioriteringer
  • Forbedret samarbeid og kommunikasjon mellom teammedlemmer
  • Økt kundetilfredshet gjennom hyppige tilbakemeldinger og involvering

Ulemper med Agile prosjektledelse

  • Kan være vanskelig å estimere og forutsi prosjekttidslinjer og kostnader nøyaktig på grunn av iterativ og utviklende natur

“Scrum prosjektledelse”

Scrum-rammeverket følger også de Agile prinsippene; det er et rammeverk som legger vekt på samarbeid og iterativ fremgang.

Med Scrum, deler du opp prosjekter i korte sprints, som vanligvis varer 1-4 uker, med definerte mål og leveranser.  

Mange Scrum teamene vil holde daglige stand-up-møter for å synkronisere fokusene og adressere eventuelle veisperringer mens prosjektet foregår.

Når bør du bruke Scrum?

Scrum passer utmerket for komplekse prosjekter med mange ukjente involverte og skiftende krav.

Et markedsføringsteam kan bruke Scrum å levere inkrementelle resultater ved å dele opp kampanjene deres i sprints, fokusere på spesifikke mål og regelmessig tilpasse strategier basert på markedsdynamikk.

“Kanban prosjektledelse”

Som en del av Agile-familien, er hovedfokuset til Kanban prosjektledelse en kontinuerlig forbedring.

Kanban er et japansk ord som betyr skilt eller reklametavle - og derfor viser Kanban-metodikken all nødvendig informasjon om et prosjekt på tavler.

Tavlene er delt inn i kolonner som representerer ulike stadier, og oppgaver er representert som kort som beveger seg over brettet, og indikerer fremgangen deres. 

Denne metoden hjelper team til å behandle flere oppgaver raskt og effektivt ved å hjelpe dem med å visualisere arbeidet sitt, forstå hva som foregår og holde seg samkjørte når oppgaver er merket som utført.

Når bør du bruke Kanban?

Kanban-metodikken er best for prosjekter som trenger kontinuerlig forbedring - for eksempel bruker kundestøtteteam ofte denne metoden fordi den gir mulighet for visuell sporing av kundehenvendelser og bedre prioritering av oppgaver.

På den måten kan de sikre rettidige svar og holde kundene fornøyde. 

Beste praksiser for prosjektledelse 

Å administrere et prosjekt er selvfølgelig ingen enkel oppgave. For å mestre project management må det være et solid grunnlag for god praksis.

Her er de 6 beste prosjektledelsestipsene fra efficys egne prosjektleder som du kan sette ut i praksis for å sikre prosjektenes suksess og drive virksomheten din fremover:

1.Definer prosjektenes mål tydelig

Med enhver forretningsaktivitet er det viktig å gå forbi hva og klart definere hvorfor.  

Det hele bør starte her - å ha et klart definert formål vil styrke hele prosjektet, sikre at alle holder seg samkjørte og motivere engasjement mot et felles mål.

Å ha et klart og målbart mål vil hjelpe deg med å sikre at hvert prosjekt går fremover, løse problemer etter hvert som de oppstår og spore suksessen din.  

På denne måten kan du kontinuerlig finjustere ytelsen og ta de riktige skrittene mot meningsfull vekst.

2. Utvikle en omfattende prosjektplan

Mange prosjekter ender i fiasko på grunn av mangel på skikkelig planlegging og detaljert forskning - men det trenger ikke være slik.

Ved å sette på plass en detaljert plan, inkludert oppgaver, leveranser og tidslinjer, kan en prosjektleder gjøre det mulig for alle å nå hver milepæl og fremme kontinuerlig fremgang.  

Dette er også en nøkkelmåte for å unngå “scope creep” som rammer så mange som 52% av prosjekter og kan forårsake sperringer, forsinkelser og overskridelse av budsjett.

Det er en god idé å referere til tidligere prosjektdata og samle innsikt for å lage realistiske anslag om prosjektet i planleggingsstadiet.  

Mens “scope creep” ikke alltid kan unngås helt, vil det å ha en solid plan absolutt bidra til å minimere det.

3. Opprett et risikoresponsteam

Alle prosjekter står overfor en viss grad av risiko; derfor er det en god idé å ha et risikoresponsteam i beredskap for å håndtere eventuelle problemer etter hvert som de oppstår.

Ved å sette sammen et dedikert team – utstyrt med riktig ekspertise – kan prosjekter effektivt svare på uforutsette utfordringer, minimere deres innvirkning og øke sjansene for suksess.

4. Fremme åpenhet og samarbeid

Underveis er det viktig å engasjere de involverte med tydelig kommunikasjon for å holde alle motiverte og avskrekke eventuelle veisperringer.

Start ethvert prosjekt med et kick-off-møte for å sette den rette tonen, ha regelmessige innsjekkinger for å dele oppdateringer og bekymringer, og hold en avslutning til slutt for å reflektere over suksessen deres.

Å fremme åpenhet gjennom hele prosjektet kan føre til sterkere samarbeid og ansvarlighet, ettersom teammedlemmer er mer sannsynlig til å ta opp bekymringer eller ta eierskap til eventuelle feil som kan oppstå.

5. Overvåk ytelsen din kontinuerlig

Som ordtakene sier, du får det du måler - og det du måler vokser.

Når du regelmessig overvåker fremgang i forhold til dine etablerte mål, vil du være på rett spor for å både møte og erobre dine egne tall.

Ved å følge nøye med på KPIer, leveranser, utgifter, risikoer og mer, kan du dessuten raskt ta hånd om eventuelle problemer, fremme proaktiv beslutningstaking, og selvfølgelig sikre at prosjektet ditt går slik det skal.

6. Velg de riktige verktøyene

Hvis du ønsker å bevege deg raskere og holde alle samkjørte med full synlighet i deres oppgaver og fremdrift, er et sentralt prosjektstyringssystem grunnleggende.  

Et flott prosjektstyringssystem gjør det mulig å gli fra handling til handling med bare noen få museklikk, samtidig som det gir hele teamet den nødvendige organiseringen og strukturen for å takle et stort prosjekt effektivt.

Ikke bare ta det fra oss — 77% av høypresterende prosjekter bruke prosjektstyringsprogramvare.

efficy’s project management solution integreres sømløst med CRM-funksjonaliteter og tredjepartsverktøy som Google Workspace og Microsoft 365, for å effektivisere all din daglige drift og forenkle veien til varig vekst. 

Styrk din prosjektledelse med et CRM 

Det digitale landskapet renner over av verktøy for å holde seg organisert, men å ha en separat programvare eller verktøy for ethvert behov kan føre til stablede kostnader, desorganisering og siloer på tvers av team.

Faktum er at frakoblede data og prosesser skader samarbeid - og dårlig samarbeid skader produktiviteten.  

Med et konsolidert CRM-system, vil du gi lagene dine alt de trenger for å utføre oppgavene sine fra ett sted, slik at de kan bevege seg så mye raskere – holde seg samkjørte og på toppen av spillet.

Nedenfor er noen av de beste måtene et CRM med prosjektledelse kan hjelpe virksomheten din med å drive prosjektsuksess:

Fremme samarbeid

Et flott CRM-system vil øke samarbeidet på tvers av avdelinger, og kutte alle unødvendige siloer som sinker prosjektenes fremgang.

Gjennom integrerte kommunikasjonsverktøy som e-post, chat og varsler kan teammedlemmer holde kontakten, dele oppdateringer og samarbeide i sanntid.

Evnen til å diskutere, kommentere, linke og dele dokumenter med en CRM-plattform dyrker transparent og effektivt prosjektsamarbeid – hjelper team med å ta selvsikre, informerte beslutninger og skape forbedrede resultater.

Effektivisere prosjektdokumentasjonen

Et CRM med prosjektledelse gir en organisert, lett søkbar plass for alle dine prosjektdokumenter, kontrakter, kommunikasjonsposter og viktige milepæler.

Med enkel tilgjengelighet og versjonskontroll kan teammedlemmer raskt finne og referere til relevant prosjektdokumentasjon, noe som ytterligere forbedrer samarbeid og arbeidsflythastighet.

Optimaliser ressursplanlegging og allokering

En CRM lar deg få verdifull innsikt i ressurstilgjengelighet og arbeidsmengde.

Med sanntidssynlighet og en rask og nøyaktig timeregistreringsverktøy, kan prosjektledere effektivt forhindre overbooking eller underutnyttelse, noe som gir bedre planlegging og ressursoptimalisering.

Tilrettelegge kunde- og interessentengasjement

Å opprettholde sterke relasjoner med kunder og interessenter er enkelt med CRM-data.

Din CRM-prosjektledelsesplattform vil gi en omfattende oversikt over klientinteraksjoner, preferanser og kommunikasjonshistorikk.

Du kan utnytte disse dataene til å tilpasse kundeinteraksjoner, forutse deres behov og løse problemer umiddelbart.

Ved å pleie kunderelasjoner gjennom et CRM, vil du fremme tillit, bygge lojalitet og øke sannsynligheten for vellykkede prosjektresultater.

Forbedre beslutningstaking

Ikke overlat den potensielle suksessen ved å bare gjette; ved å ha en klar oversikt over alle kundene dine med et CRM, vil du se helheten for slik at du kan planlegge aktiviteter med sikkerhet.

Utnytt CRM-analyse- og rapporteringsmulighetene dine for å overvåke prosjektytelsesmålinger, identifisere potensielle risikoer og tilpasse strategiene dine for kontinuerlig forbedring.

Prosjektstyringsverktøyet i efficys CRM hjelper deg med å spore fremdriften til hvert prosjekt og gi verdifull innsikt for å hjelpe virksomheten din med å ta informerte beslutninger på hvert trinn. 

Klar for å styrke produktiviteten?

Totalt sett kan det være svært fordelaktig for bedrifter å implementere et prosjektstyringssystem som integreres med CRM.  

Det perfekte samarbeidet eksisterer faktisk; ved å kombinere customer relationship management og prosjektledelse i en enkelt plattform hjelper efficys CRM bedrifter strømlinjeforme prosessene sine, allokere ressursene sine mer effektivt og øke produktiviteten på tvers av teamene sine.

Vi har satt oss for å gjøre det enkelt å nå dine forretningsmål – klare for å snakke med ekspertene våre og se hva efficys CRM kan gjøre for deg? Book din gratis demo i dag!

 

Les mer om:

Problemløsningsstrategier Alle Prosjektledere Bør Kunne

Avmystifisering av prosjektledelsesmetoder