human-resources-management.png
Forretningsstyring

Digitaliseringen Tar Over: Hvordan HR OG Personalledelse Holder Følge I Moderne Tider

6 minutter med lesing

HR og personalledelse har kommet langt. Fra en ikke altfor fjern fortid da bedrifter hadde «personalkontor» som bare hadde i oppgave å holde styr på timeføring og lønn, har HR-avdelingene utviklet seg til å inneha en mer robust rolle.

I dag er de aktivt involvert i å administrere medarbeidernes effektivitet, strømlinjeforme kundereisen og de strekker seg lang for at ansatte skal trives. HR har beveget seg fra en ren funksjonell rolle til en rolle hvor de forutsetter mer sosiale implikasjoner og tar menneskelige hensyn.

I kjernen av disse vurderingene er det et behov for strategier som inkluderer datahåndtering. Å kunne hente ut, analysere og behandle data for å hjelpe HR-ledere med å drive effektfulle endringer og forbedringer på tvers av hele selskaper, er nå viktigere enn noen gang.

Det er verdt å se på detaljene i utviklingen av HR-ledelse – og de digitale verktøyene og teknologiene som har en fremtredende plass i HR-verdenen.

HR og personalledelse rolle i en organisasjon

Enhver virksomhet – glem glansen fra administrerende direktør og lederteamet – er bare så god som de ansatte. Moderne HR søker å oppnå maksimal forbedring for medarbeiderne, ikke bare når det gjelder ferdigheter, men også i kvaliteten på arbeidslivet deres.

På denne måten konstruerer de bedriftskulturer der medarbeidernes ytelse er i tråd med ledelsens mål. I en verden der stillingsbeskrivelsene blir stadig mer flytende og ulike de tradisjonelle profesjonene fra forrige generasjon, må HR-ledere posisjonere seg for å tildele de ansatte rollene de er best egnet for.

Bevæpnet med alle viktige data om evnene til hver enkelt ansatt og behovene til bedriftsledelsen, matcher de medarbeiderne med roller hvor det er størst behov for tjenestene deres. På denne måten får bedriftslederne det de vil ha, og de ansatte får mulighet til å finpusse ferdighetene sine.

En annen viktig rolle for HR-avdelingen er å skape en kanal som sikrer en jevn tilførsel av talenter. Arbeidsmarkedet blir ofte beskrevet som et «arbeidstakermarked». I takt med at jobbrollene blir stadig mer spesialiserte, må bedriftene konkurrere om talentene. HR-avdelingene gjør sitt ved å lage strategier for å få talenter til å søke seg til selskapet, og skape et miljø som bidrar nok til å motvirke at medarbeidere forlater det.

Et opplysende eksempel er USAs Wall Street. Bankene på Wall Street holder jevnlig rekrutteringssamtaler på de beste universitetene for å finne nye talenter rett fra skolebenken. Og for å dempe avgangen av ansatte, overbeviser de arbeiderne sine med noen av de mest sjenerøse bonuspakkene.

Takket være denne strategien, har industrien, som er kjent for et krevende arbeidsmiljø, aldri lidd av alvorlig mangel på arbeidstakere.

På hvilke måter har teknologi endret HR og personalledelse?

Det er neppe mange elever med ambisjoner om en karriere innen HR på skolens jobbrådgivningsdag. I mange år inkluderte stillingsbeskrivelsene for HR-jobber en vanvittig mengde papirarbeid.

Heldigvis har teknologi endret på dette. Ifølge:

HR og personalledelse moderne tider

Hvis du har sett noen artikler eller Ted/TedX-foredrag om fremtiden for HR-ledelse, er det svært sannsynlig at du har hørt og sett begreper som «digital HR».

Vel, digital HR er ganske enkelt moderne HR-ledelse der bedrifter, i stedet for å drive HR-prosesser med uendelige og unødvendige stabler med papirer som må gjennomgås, optimaliserer selskapene HR-avdelingene sine til å stole på SMAC (social, media, analytics and cloud)-teknologier, slik at de kan fungere mer proaktivt, effektivt og produktivt.

Alle disse funksjonene finnes i CRM-programvaren. Selv om navnet CRM (Customer Relation Management) antyder et «kunde»-rettet verktøy, kan CRM benyttes til å lagre og koordinere ansattinformasjon og administrere relasjoner mellom de ansatte og HR-avdelingen.

Hva mer? De som har ansvaret for å rekruttere nye medarbeidere har også en bit av kaken med CRM-funksjoner som lar dem finne, tiltrekke seg og engasjere talenter, samtidig som de velger de mest kvalifiserte kandidatene til rollene. Så i stedet for å måtte håndtere store bunker med papir i hver arbeiders mappe, kan HR-representantene ganske enkelt hente opp alt de trenger med noen tastetrykk.

Hvordan CRM støtter HR og personalledelse

Selv om det er mange muligheter innen teknologi for HR og personalledelse, er CRM-programvaren fortsatt det ene verktøyet som har nådd et betydelig nivå av praktisk bruk blant bedrifter globalt. Her er 3 umiddelbare gevinster som bedrifter kan håpe på å høste av å integrere CRM i den eksisterende teknologigrunnmuren og den overordnede menneskelige ressursstyringsstrategien.

Strømlinjeforming av rekrutteringsprosessen

Vanligvis må HR-medarbeidere først lage stillingsbeskrivelser, screene søkere og deretter invitere utvalgte kandidater til intervju. Denne prosessen er åpenbart ikke den mest effektive.

Med avanserte teknologiske verktøy som CRM, kan HR-ansvarlige i stedet få systemet til å lage automatiserte stillingsbeskrivelser, gi tydelig instrukser som kandidatene skal følge i søknadene, og deretter se gjennom CV-ene etter spesifikke egenskaper. Det er først etter at disse trinnene er fullført at systemet henviser de få kandidatene som tilfredsstiller kriteriene, videre til de rekrutteringsansvarlige.

CRM automatiserer deretter rekrutteringsprosessen ved å samle CV-ene og kjøre en komparativ analyse for å se de mest passende personene før et siste personlig/virtuelt intervju med ledelsen.

Sømløs behandling av lønn

Regnskapsapper kan integreres enkelt med CRM-systemet ditt for å øke tempoet i oppgaver som å behandle de ansattes lønn.

Dette inkluderer aspekter som å holde øye med fravær, sykedager, bonuser, trekk, feriepermisjoner og umiddelbart varsle regnskapsavdelingen om eventuelle fradrag eller tillegg. Dette betyr at CRM eliminerer den altfor kjente, kjedelige oppgaven med å måtte fjerne bonuser og trekke midler som oppstår fra uinformerte kilder.

Et CRM som inkluderer HR og personalledelse betyr også at du ikke trenger å bekymre deg for rapportering av skatter og avgifter, siden alle økonomiske forpliktelser kan overvåkes og løses fra CRM-dashbordet. La oss si at en ansatt ber om en tidlig utbetaling av lønnen sin, da foreslår CRM en rimelig utbetaling basert på resultathistorien fra tidligere og de siste månedene.

Samordningen mellom HR- og regnskapsavdelingen betyr at lønn er like sømløs som alltid, og sparer deg for tid og økonomiske ressurser, ettersom automatiserings- og integrasjonsverktøy kommer godt med for å fremskynde overgangen til data enda raskere.

Det automatiserer samsvarsovervåking

Analoge samsvarsprosesser krevde at ansatte rapporterte handlinger gjennom samsvarsansvarlig for godkjenning manuelt. Det er ikke vanskelig å se hvor lett det er å misbruke et slikt system.

Et CRM derimot, automatiserer prosessen fullstendig. Så i stedet for å la ansatte sende papirarbeid på det som for det meste er rutineoppgaver, skiller programvaren ganske enkelt ut og blokkerer potensielt skadelige handlinger. Dette reduserer arbeidsmengden, og gjør det mulig for virksomheter å ta beslutninger raskere.

Gir sanntidsdata om ansattes ytelse

Gjennomgang av ansattes ytelse har alltid vært et kjerneaspekt i HR-jobbeskrivelsen. Muligheten til å samle inn og måle dybdedata har imidlertid nettopp blitt introdusert med CRM.

I stedet for å ta gjennomgangsbeslutninger basert bare på ansattes resultater, kan HR-ledere enkelt få tilgang til CRM-genererte analyser for hver ansatt. Og ved å bruke disse dataene kan de bruke dypere innsikt for å ta mer intelligent støttede ledelsesbeslutninger.

Samling av tilbakemeldinger fra ansatte

Akkurat som CRM hjelper til med å holde oversikt over kundesentiment for å dempe avgangen av kunder, hjelper det også til med å samle inn tilbakemeldinger fra de ansatte gjennom undersøkelser og andre kanaler. Disse tilbakemeldingene er vanligvis en nøyaktig gjenspeiling av ansattes følelser, som kan utnyttes som innsikt for å optimalisere teamprosessene. Husk at nøkkelen er å unngå avgang av ansatte og å beholde talentene.

Enten det er en ansatt som går av med pensjon eller en ansatt som forlater bedriften til fordel for andre muligheter, kan den pålitelige databasen med tilbakemeldinger fra ansatte som har jobbet med organisasjonen, vise seg å være en fordel for å drive frem positive endringer. Det kan også være en kraft for forbedret medarbeiderengasjement.

Få teamet ditt om bord med efficy i dag

Teknologiske fremskritt har endret måten vi driver forretning på – og administrerer ansatte! Med CRM, AI og andre avanserte verktøy er HR og personalledelse klar til å innta en kontinuerlig strategisk posisjon i veksten av virksomheter globalt.

De beste stedene å jobbe handler ikke om million-dollar-infrastruktur eller mega-ta-med-hjem-lønn. Selskapene gjør lurt i å inspirere de ansatte til en dyp tilhørighet til bedriften. Er bedriften i stand til å følge opp en intern kunde med tanke på hvordan deres fysiske, mentale og psykologiske behov blir ivaretatt? Eller ikke?

I den eventuelle analysen er ikke de ansatte bare en annen funksjonell gren av virksomheten din. De er den kundevendte armen til organisasjonen din som sørger for at knytting av menneskelige forbindelser skjer! Et CRM som bygger sterkere, mer personlige, mer varige relasjoner med de ansatte, bidrar til ansatte som vil gå langt i å videreformidle disse verdiene til kundene dine.

Her, på efficy,tilbyr vi en komplett serie med digitale markedsføringsprodukter som styrker HR-administrasjonen din til å opprettholde et konkurransefortrinn på arbeidsmarkedet i det 21. århundret.

Få innblikk i hele spekteret av HR-aktiverende funksjoner vi tilbyr her. Du kan også bli med på opplevelsen, be om en demoversjon nå helt gratis!

 

Finne ut mer: