right-kpis-for-start-ups.png
Salgsledelse

Strekk Deg Etter Stjernene Ved Å Angi De Riktige Kpis for Startup-En Din

6 minutter med lesing

Det å bruke folkefinansiering og pitche ideer er ikke alt når oppstartsbedriften din er i en tidlig utviklingsfase – det er også vanligvis mye tall- og dataknusing som skal gjøres. Det er spesielt sant når du skal overbevise investorer om potensialet ditt til å bli deres neste enhjørning. 

Hvis du på et tidspunkt har vært borti forretningsmiljøer, har du kanskje hørt begreper som regnskapsmessig avkastning (ARR), EBITDA og så videre. Dette er i utgangspunktet nøkkelindikatorene bedrifter bruker for å spore og måle økonomiskhelse og potensiale for forretningssuksess. 

KPIS (key performance indicators) er enda mer avgjørende for oppstartsbedrifter. Hvorfor det? Det er hovedsakelig fordi oppstartsbedrifter driver innovasjoner fremover og derfor er mest utsatte for uvennlige variabler koblet til driftsrisikoer og markedssvingninger. Dette gjør at de trenger å ha en 360-graders oversikt over virksomheten, og å få en klar retning for vekst. 

Oppstartsbedrifter må være ekstra forsiktige med å lage forretningsstrategier ved å aktivt sette og måle kpis hvis de i det hele tatt skal ha en sjanse til å klare seg utover de første oppstartsårene. 

I dette innlegget gir vi et sammendrag over hva key performance indicators er, hvordan du lager dem, og vi viser deretter noen konkrete eksempler.

Hva er KPIs?

Enkelt sagt er nøkkelindikatorer elementære verdier som bedrifter bruker som verktøy for å måle fremgangen på veien mot målet. 

Det kan illustreres slik: Du legger ut på en 1000 mil lang biltur fra Alabama til New York. Endepunktet for turen tilsvarer generell forretningssuksess (f.eks. et lønnsomt regnskapsår), skiltene for antall mil langs veien representerer de små målene som bringer deg stadig nærmere endepunktet. Og hastighetsmåleren i kjøretøyet ditt? Det er nøkkelindikatoren som viser deg hvor godt eller dårlig du ligger an i ditt forsøk på å nå målet ditt. 

For den gjennomsnittlige oppstartsbedriften i oppstartsvekst, kan det bli ganske tøft når du prøver å sjonglere produktutvikling, markedsføring, kundeservice og investorrelasjoner med ofte overbærende venturekapitalister (VC) og så mange andre ting på en gang. Det å sette mål med kpier imidlertid den beste måten å sikre at du holder deg på rett kurs. Selvfølgelig når du kanskje ikke alltid målene dine, men det er ikke en indikasjon på nederlag. 

Hvis du skulle nå skiltet for tre mil på veien til New York i løpet av to timer, og du legger merke til at du har kjørt med halvparten av den ønskede hastigheten i omtrent 30 minutter, stopper du ikke, du øker bare hastigheten og fortsetter å kjøre. Nøkkelen her er at hastighetsmåleren gir deg et hint om når du ikke beveger deg raskt nok. Det er akkurat slik kpis fungerer – og det er derfor du trenger dem!

Hvordan sette og måle Kpis

Det er lett å bli fanget i nettet av blind planlegging og innstilling av key performance indicators  For å øke sjansene for suksess, anbefaler vi at du følger disse få retningslinjene:

Unngå mangfold

Selv om det virker veldig imponerende å ha en lang liste med 20 kpis, fungerer det virkelig ikke. Du må sette opp en kort og konsis liste over handlingselementer som realistisk kan oppnås innenfor den valgte tidsrammen. Vi anbefaler at du begrenser deg til mellom fire og ni kpier.

Effektiviser med overordnet strategisk fremstøt

Kpis dine må samsvare med bedriftens overordnede strategi, og enda viktigere, må nøyaktig samsvare med spesifikke medarbeiderroller. På denne måten kan du sikre at nøkkelindikatorene dine ikke bare forblir abstrakte, men faktisk er direkte knyttet til ansattes ytelse.

S.M.A.R.T

Kpis dine må følge «SMART»-formelen:

  • Spesifikk: Hver nøkkelindikator må tydelig beskrive hva den måler.
  • Målbar: Fremgangen som gjøres på hver spesifikk indikator må være målbar på en pålitelig måte.
  • Oppnåelig: Key performance indicators kan ikke være urealistiske. Det må være mulig å oppnå nøkkelindikatoren din med rimelighet.
  • Relevant: Indikatorer må samsvare med organisasjonsmålene dine
  • Tidsbestemt: Kpier må være direkte knyttet til en definert tidsramme hvor de skal utføres.

Ved hjelp av denne malen vil en ideell kpis være noe i retning av dette: «vi tar sikte på å redusere kostnadene ved anskaffelse av nye kunder med 20 % i løpet av de neste to kvartalene». 

 

 

Hva er gode kpis for en oppstartsbedrift?

Det er en uendelig liste av beregninger som du kan spore med nøkkelindikatorer, disse kan grupperes i fire hovedklasser. 

Finansielle kpis: Disse er først og fremst beregningene som måler den økonomiske helsen til selskapet. Eksempler er fortjenestemargin, brutto- og nettoinntekter, likviditet og månedlig forbruk. 

Kundefokuserte nøkkelindikatorer: Næringslivet dreier seg om kundetilfredshet, så denne klassen av beregninger måler hvor godt selskapets forhold til kundene er. Eksempler er kostnadene til anskaffelse av nye kunder og kundebevaringsrater. 

Medarbeiderfokuserte kpier: For å drive en bedrift, trenger du medarbeidere. Denne klassen med nøkkelindikatorer måler forholdet ditt til og tilgangen til dyktige medarbeidere. Eksempler inkluderer omsetningshastighet for ansatte, ansattes tilfredshet og respons på åpne stillinger. 

Prosessfokuserte kpis: Den siste klassen med beregninger måler helsen og effektiviteten til de interne prosessene dine. Eksempler er antall produktdefekter, effektivitet og hvor ofte det kommer kundestøtteforespørsler. 

Som nevnt tidligere er det alltid tilrådelig å bare fokusere på mellom fire og ni viktige elementer. Nedenfor viser vi derfor noen eksempler på kpis som vi mener er de mest relevante, spesielt for oppstartsbedrifter som ønsker tidlig vekst og suksess.

Totalt tilgjengelig marked

Hvis de skal ha noen sjanser til å overleve, må oppstartsbedrifter finne en passende markedsplass. Den aller første handlingen ville derfor være å evaluere det totale tilgjengelige markedet, som består av hele målgruppen for produktet eller tjenesten du tilbyr, og deretter bestemme hvor stor markedsandel du kan ta kontroll over innenfor en bestemt tidsramme.

Kostnader for anskaffelse av nye kunder

Kostnader for anskaffelse av nye kunder er den totale gjennomsnittlige kostnaden som kreves til å foreta et salg til en ny kunde. Den beregnes ved å legge sammen totale salgs- og markedsføringskostnader og dele summen på det totale antallet nye kunder. Målet her er å holde tallet så lavt som mulig, og ved å spore denne nøkkelindikatoren kan du gradvis redusere kostnadene til anskaffelse av nye kunder.

Det månedlige forbruket og likviditeten

Det er ikke avgjørende for oppstartsbedrifter å tjene penger i de tidlige oppstartsstadiene. Det er ærlig talt ganske sjeldent. Istedenfor lønnsomhet måles oppstartsbedrifters økonomiske helse ved hvor mye finansiellemidler de forbruker, og hvor mye penger de har igjen å bruke. 

Den månedlige forbrukshastigheten utledes ved å trekke månedlige utgifter fra månedlige inntekter. Deretter presenteres likviditeten ved å beregne hvor mye tid som er igjen ved gjeldende forbrukshastighet.

Kundedeltakelse

Som navnet tilsier sporer denne kpis antall kunder som bruker produktet eller tjenesten din. Oppstartsbedrifter må imidlertid være forsiktige og kun benytte beregninger som er direkte knyttet til brukerengasjement. For mange oppstartsbedrifter blir fanget opp i sporing av såkalte forfengelighetsmålinger som ikke direkte betyr inntekter. 

For eksempel hvor fristende det enn kan se ut, er ikke antall visninger på YouTube-kanalen din akkurat en kundeengasjementsberegning, og antall transaksjoner utført på appen din er viktigere enn antallet nedlastinger fra appbutikker.

Spor de riktige kpis for kampanjen din

Kpis viktige overvåkings- og evalueringsverktøy som oppstartsbedrifter trenger for å overvåke den generelle helsen til og effektiviteten av virksomheten. Når du angir nøkkelindikatorer for bedriften din, er det viktig at du velger indikatorer som ikke bare samsvarer med bedriftens overordnede oppdrag og strategi, men også samsvarer med SMART-malen. 

Mange, blindt utvalgte kpis vil bare gjøre deg uorganisert og retningsløs. Prøv å ha så få av dem som mulig. Med de riktige nøkkelindikatorene, sammen med et strålende produkt eller en super tjeneste, vil du kunne forberede deg på seire og suksesser. 

Du har påtatt deg et oppdrag for å forandre verden på din lille måte, og det er vår edle ære å gi deg en CRM-løsning som effektiviserer kunderelasjonene for deg, samtidig som du automatiserer de kjedelige repeterende oppgavene, og frigjør tiden din til å ta deg av de mer kritiske oppgavene. Hvorfor ikke bestille en demoversjon fra den perfekte partneren for vinnerlaget ditt? 
 

Finne ut mer: