20 Minutes er et massemedieutsalg tilstede på alle medieplattformer med 22,1 millioner lesere per måned: 10,6 millioner lesere av gratisavisen; 5 millioner på datamaskiner; 10,7 millioner på smarttelefoner; og 2,6 millioner på nettbrett.

Deres forpliktelse siden deres begynnelse har vært å «levere verifisert og pålitelig informasjon, for å garantere et tillitsforhold til leserne og til annonsører». 20 Minutes er drevet av to mål: å øke publikummet og øke publikums engasjement. For å oppnå dette trengte 20 Minutter en enkel og samlet leserdatabase.

Utfordringene i dette CRM-prosjektet:

 • Å få bedre kunnskap om leserne sine
 • Å ha en global og enhetlig visjon
 • Å sentralisere informasjon i en enkel, brukervennlig database
 • Å fremme samhandlinger gjennom mekanismer for «gamifisering»
 • Å raffinere segmentering for markedsføring, for reklame og også for det journalistiske innholdet
 • Konvertere leserne til onlinemedlemmer, for å tilby en beriket og differensiert opplevelse
Implementering av Efficy i 20 Minutes er en del av en strategi for å utvikle vårt forhold til våre lesere og mikrosamfunn (viktigheten av EACH), i tillegg til vår massemediekapasitet (REACH).
Fredéric Daruty
CEO

Nøkkelfakta

 • picto
  600 000
  medlemmer
 • picto
  440 000
  bot-brukere
 • picto
  300 000
  abonnement på nyhetsbrev

En positiv vurdering

I dag bruker 20 Minutes Group Efficy CRM for å sentralisere all data om leserne deres i én omfattende database for å: ha en 360° visning av leserne og medlemmene: logge multikanals interaksjoner.

På markedsføringsfronten tillater denne enkeltdatabasen en mer raffinert segmentering.

Et annet viktig element for prosjektet var «Innebygd personvern»-tilnærmingen til løsningen.

Hva har resultatene vært så langt?

 • Forenklede interne prosesser
 • Forbedret informasjonsdeling mellom teamene
 • Forbedret leserkunnskap

Andre lignende referanser