The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

‘20 Minutes ’ tilpasser leseropplevelsen med efficy

20 Minutes er et massemedieutsalg tilstede på alle medieplattformer med 22,1 millioner lesere per måned: 10,6 millioner lesere av gratisavisen; 5 millioner på datamaskiner; 10,7 millioner på smarttelefoner; og 2,6 millioner på nettbrett.

Deres forpliktelse siden deres begynnelse har vært å «levere verifisert og pålitelig informasjon, for å garantere et tillitsforhold til leserne og til annonsører». 20 Minutes er drevet av to mål: å øke publikummet og øke publikums engasjement. For å oppnå dette trengte 20 Minutter en enkel og samlet leserdatabase.

20 Minutes
 • Fréderic Daruty 20 Minutes

  "Implementering av efficy CRM er en del av en strategi for å utvikle vårt forhold til våre lesere og mikrosamfunn, i tillegg til vår massemediekapasitet."

Utfordringene i dette CRM-prosjektet:

 • Å ha en global og enhetlig visjon
 • Å sentralisere informasjon i en enkel, brukervennlig database
 • Å fremme samhandlinger gjennom mekanismer for «gamifisering»
 • Å raffinere segmentering for markedsføring, for reklame og også for det journalistiske innholdet
 • Konvertere leserne til onlinemedlemmer, for å tilby en beriket og differensiert opplevelse

En positiv vurdering

I dag bruker 20 Minutes Group efficy CRM for å sentralisere all data om leserne deres i én omfattende database for å: ha en 360° visning av leserne og medlemmene: logge multikanals interaksjoner.

På markedsføringsfronten tillater denne enkeltdatabasen en mer raffinert segmentering.

Et annet viktig element for prosjektet var «Innebygd personvern»-tilnærmingen til løsningen.

Key Figures

600,000

medlemmer

440,000

bot-brukere

300,000

abonnement på nyhetsbrev

Hva har resultatene vært så langt?

 • Forenklede interne prosesser
 • Forbedret informasjonsdeling mellom teamene
 • Forbedret leserkunnskap
Bli med de 13 500+ kundene som bruker efficy for å utvide virksomheten sin.
 • Anne Thuilliert Auditech Innovations

  "Fra web-leads til virksomhetsovervåking, efficy CRM har gjort oss i stand til å forenkle, strukturere og automatisere våre kunderelasjoner. Nå kunne vi ikke levd uten efficy CRM!"

 • Benoit Speybroeck Belfius

  "Det nye systemet vil gjøre det mulig for alle som er i kontakt med en klient å ha en 360° oversikt over dem."

 • Marion Ciaparra Carrefour Pro

  "Når vi skulle bytte system, så måtte vi gå raskt fram slik at vi ikke forstyrret teamene unødvendig. Det at vi fikk et verktøy som raskt ble akseptert av de ansatte bidro sterkt til suksessen i prosjektet." 
   

 

Fokuser på det du er best til og la efficy CRM   
ta hånd om resten.

 

START EN GRATIS PRØVEPERIODE