Volkswagen Group France ble grunnlagt i 1960 og er den franske avdelingen av Volkswagen AG, den nest største produsenten på verdensbasis, med mer enn 10 830 000 solgte biler i 2018.

Dens rolle er å markedsføre produkter, deler og tilbehør for selskapets fem merker i Frankrike: Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, og Volkswagen kommersielle kjøretøyer.

Med en 13,8 % markedsandel i 2013 er VGF en stor aktør i det franske bilmarkedet.

Volkswagen AGs store nettverk (700 distribusjonssteder og 800 servicesentre) sysselsetter over 18 000 personer i Frankrike.

Valget av Efficy

Volkswagen Group Frankrike valgte Efficy for å veilede den i sin strategi for å optimalisere aktiviteten til «Kundekvalitet og -tilfredshet»-avdelingen gjennom implementering av unik og innovativ håndtering av forespørsler som kommer gjennom nettverket.

Andre lignende referanser