Om Le FOREM

Le Forem er Wallonia’s offentlige tjeneste for arbeid og opplæring.

Kjerneaktivitetene deres er utplassering av arbeidssøkere i bedrifter, samt å gi rekrutteringshjelp og råd til arbeidsgivere, og offentlige støtteordninger…

Le FOREM har mer enn 200 bygninger, 170 kontaktpunkter og nesten 5000 agenter som utgjør teamene sine.

 

Le FOREM administrerer aktiviteten sin takket være Efficy CRM.
Manuel Rodríguez López
Direktør arkitektur og utvikling

Hva var de første CRM behovene?

Beslutningen om å implementere en CRM var et direkte resultat av direktiver som oppsto fra ledelseskontrakten, forretningsplanen og IT-avdelingens strategi.

IT-avdelingen var i ferd med å legge de teknologiske byggesteinene som en ESB (Enterprise Bus Service), et arbeidsflytverktøy, så ideen om å ha et CRM kom av seg selv.

Med CRM-verktøyet sikter Le FOREM i hovedsak på å visualisere og samhandle med interessenter via en unik mappe for arbeidsgiver og jobbsøker, for å ha en 360° oversikt over brukerne.

Et annet initiativ var å frakoble en rekke gamle apper som fortsatt var i bruk av Le FOREM.

Hvorfor valgte du Efficy CRM?

Le FOREM har vært en Efficy-kunde siden 2004.

På den tiden ble Efficy ganske enkelt brukt til å administrere visse tiltak, for eksempel opplæringsplanen for innsetting, tilpasningskreditten. Det var bare i 2014 at Le FOREM bestemte seg for å implementere et CRM-prosjekt.

Det ble foretatt en sammenligning av tilgjengelige CRM-løsninger, og konklusjonen var at Efficy kunne tilfredsstille behovene til Le FOREM like godt som de store lederne i markedet og ettersom Efficy allerede ble tatt i bruk hos Le FOREM, ble valget av Efficy åpenbart.

Hva endret CRM i bedriften din?

CRM er i bruk hos Le FOREM for administrasjonsoptimalisering:

  • Unike registreringer av arbeidsgivere. Denne delen har vært i produksjon siden mars 2015. Den ble gradvis rullet ut til alle personer i kontakt med selskaper.
  • Unike registreringer av privatpersoner. Denne delen har vært i produksjon siden desember 2015, og vil bli distribuert på tvers av alle Le Forem-agenter som er i kontakt med jobbsøkere.

Til slutt vil CRM strømlinjeforme alle avdelinger og tjenester. CRM vil også gi mulighet for en sentralisert oversikt over alle postene, både fra arbeidsgivers og privatpersoners synspunkt, noe som vil føre til at agentene blir mer fokusert på kundene.

Andre lignende referanser

  • Belfius Banque Logo
  • Hub Brussels Logo
  • Inra Logo
  • Beci Logo