INRAE, ex INRA (det nationella institutet för agronomisk forskning), är det främsta institutet för jordbruksforskning i Europa och den andra i världen inom jordbruksvetenskap.

Deras verksamhet täcker ett stort spektrum över domänen kognitiv forskning, från biologi och grundläggande ekologi, till praktiska applikationer inom jordbruk, livsmedelsindustrin och miljön. Det förlitar sig på mångfalden och kvaliteten i sin arbetsgemenskap: forskare, ingenjörer och tekniker, aktiva i själva forskningen samt att stödja forskning från andra.

För att uppnå sina mål interagerar institutet med många partners i Frankrike och utomlands: universitet och högskolor; forskningsinstitutioner; företag; lokala myndigheter; det civila samhället; etc. Form, innehåll och mål för dessa partnerskap varierar inklusive att: utföra gemensamma forskningsaktiviteter, finansiera vetenskapliga projekt; kommunicera resultat; dela material, finansiella medel eller institutionellt samarbete; uppnå samordning på vissa domäner, etc.

Valet av Efficy CRM

För att utrusta INRAE med ett effektivt system för informationshantering som täcker alla domäner av partnerskap, överföring och innovation, valde de en CRM-teknik.

INRAE och dess miljö är ett rikt och komplext ekosystem av partnerskap mellan interna och externa aktörer. INRAE behövde tydligt en samverkande, mycket anpassningsbar programvara, som skulle anpassas till behoven hos de olika aktörerna och skulle säkerställa hanteringen av dematerialiserade data.

Detta storskaliga projekt kommer att tillhandahålla bättre samordning mellan interna och externa aktörer för en mer effektiv uppföljning av projekt och kontrakt.

Målet är att förstärka institutets ledningskapacitet. Detta CRM-projekt involverar inte mindre än 1 500 användare.

Andra liknande kundcase