chatgpt-for-content-marketing.jpg
Marketing en leadgeneratie

Hoe Contentmarketeers ChatGPT Kunnen Gebruiken om Efficiëntie te Verhogen

9 minuten lezen · Listen

Je hebt waarschijnlijk wel gehoord van OpenAI, ChatGTP en andere taaltools op basis van AI die nu op allerlei locaties overal ter wereld beschikbaar zijn voor het grote publiek. 

ChatGPT alleen al heeft maar liefst 100 miljoen actieve gebruikers per maand weten te bereiken. 

Misschien heb je het al eens uitgeprobeerd en gekke vragen gesteld zoals "Wie regeert de wereld?" of "Hoe groot is de ruimte?". 

Maar hoe kunnen marketeers deze virale chatbot in hun voordeel gebruiken en wat zijn de risico's? 

We wilden zelf wel eens ervaren hoe ChatGPT werkt, en als marketeers wilden we zeker ook achterhalen wat deze ontwikkelingen voor ons betekenen. 

Je hoort mensen heel enthousiast praten over deze nieuwe ontwikkelingen op het gebied van AI-tools, maar in de gesprekken klinkt ook enige zorg door, en dat valt heel goed te begrijpen. 

Hoewel over de vraag "worden we straks door robots vervangen" het laatste woord zeker nog niet is gezegd, willen wij het onderwerp een positievere draai geven met de vraag "hoe kunnen ze ons helpen?" 

Wij zijn daarvoor dus direct naar de bron gegaan en hebben het aan ChatGPT zelf gevraagd.

5 manieren waarop marketeers ChatGPT kunnen gebruiken voor betere blogs, volgens ChatGPT

Ons experiment begon met een vraag, of 'prompt', zoals dat in de wereld van bots wordt genoemd. Dit is wat we vroegen: 

Hallo ChatGPT, Kun je een lang, diepgaand blogbericht schrijven over de manier waarop een marketeer ChatGTP kan gebruiken om op optimale wijze blogcontent te maken? 

En daarop ontvingen we dus een antwoord van de bot:

Onze eerste gedachten

Zoals je kunt zien, heeft de chatbot een vrij duidelijk en leerzaam stukje content bedacht. 

Op het eerste gezicht lijkt het misschien een volkomen aanvaardbaar bericht dat je zo kunt kopiëren en ongewijzigd plaatsen. Appeltje, eitje, toch? 

Zijn copywriters en journalisten nu een met onmiddellijk uitsterven bedreigde soort? (Laten we dat maar niet aan de bot vragen.) 

Maar wacht eens eventjes…. Als we even iets dieper onder het fraai ogende, grammaticaal correcte en in uitstekend Engels geschreven oppervlak graven, komen we enkele zaken tegen die ons zeker zorgen baren. 

We gaan later nog dieper in op de nadelen, maar laten we eerst eens even een beter inzicht krijgen in de bot.

Eerst even dit... Hoe werkt ChatGPT?

Dit is wat je moet weten over ChatGPT.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een krachtige chatbot van OpenAI die in november 2022 werd geïntroduceerd en die al snel viraal ging. 

Misschien heb je al eens gehoord van chatbots zoals Alexa of Siri. Dit zijn feitelijk AI-programma's (Artificial Intelligence of kunstmatige intelligentie) die schriftelijk of verbaal kunnen converseren op basis van een prompt. 

Wat maakt deze nu zo bijzonder? ChatGPT gebruikt een technologie die Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) wordt genoemd, en daarmee kan het een verbluffend menselijk klinkend gesprek aangaan. 

Op basis van de prompts, of de aanwijzingen, die jij geeft, kan ChatGTP je vragen beantwoorden, geavanceerde taken voltooien, moppen vertellen, een natuurlijk gesprek voeren en nog veel meer. 

Bovendien kan het zich interacties herinneren en hiervan leren. De context kan dan voor toekomstige gesprekken worden gebruikt. ChatGTP kan zelfs begrijpen dat het een fout heeft gemaakt en dit ook toegeven. 

Als we al deze aspecten overwegen, hoe kunnen we dan van ChatGPT als marketeers profiteren?

ChatGPT gebruiken voor contentmarketing

Misschien wel het belangrijkste allesomvattende voordeel voor marketeers is het volgende: als je AI op de juiste manier gebruikt, kun je steeds efficiënter leren werken. 

AI-tools beschikken niet over de magische kracht om de tijd langzamer te laten verlopen, maar ze kunnen marketeers wel sneller laten handelen, en vrijwel zeker sneller dan de concurrentie die deze technologie niet invoert. 

Bovendien zou AI de manier waarop marketeers hun ideeën en strategieën bedenken en hoe ze content aan hun doelgroepen presenteren, volledig kunnen veranderen. 

Je kunt zeker stellen dat het landschap al diepgaand wordt getransformeerd met al die grote spelers die zeer veel in deze tools investeren. 

We hebben dus al enkele aardige suggesties van ChatGTP gehad om het voor blogs in te zetten, maar we willen direct ook enkele manieren met je delen waarop marketeers het voor content in het algemeen kunnen gebruiken.

Als hulpmiddel bij het brainstormen

Blijf niet naar een lege pagina staren als je even niets kunt bedenken, maar laat je gewoon door ChatGTP helpen om ideeën te genereren voor:

 • Trefwoorden
 • Titels
 • Product- of campagnenamen
 • Bijschriften op sociale media
 • Productbeschrijvingen
 • Onderwerpen voor je content
 • Advertentiescripts
 • Overzichten
 • Eerste concepten

Sneller onderzoek uitvoeren

ChatGPT kan grote hoeveelheden informatie samenvatten die je invoert. Zo kun je sneller leren, een onderbouwing gebruiken voor je content en strategie en gemakkelijker informatie delen met anderen.

Vragen stellen bij problemen

Je krijgt sneller antwoorden op je vragen met een eenvoudige uitleg, zelfs bij complexe informatieverzoeken, en kun je de bot ideeën en mogelijke oplossingen laten aanreiken voor je unieke problemen.

Je content opnieuw bestemmen

ChatGPT kan je helpen bij het opnieuw opmaken van je blogcontent voor infographics of nieuwsbrieven per e-mail, videotranscripties samenvatten voor carrousel- of blogberichten, enzovoort.

Zinnen opnieuw formuleren

Als je niet uit een woord of zin komt, kun je ChatGTP vragen om ideeën te genereren voor een alternatief.

Controleren op grammatica- en spelfouten

ChatGPT kun je ook gebruiken als basisoplossing voor grammatica- en spellingcontrole, maar reken niet op een uitleg bij fouten zoals je van echte redactie- of van revisiesoftware krijgt.

Tekst vertalen

Voor snelle vertalingen presteert ChatGPT beter dan Google Translate en DeepL in bepaalde scenario's. 

De lijst met zaken waarvoor contentmarketeers ChatGPT kunnen gebruiken, lijkt steeds langer te worden. 

Als je een bevredigend antwoord van de bot wilt krijgen, moet je de juiste vraag vinden en een gedetailleerde prompt voor je behoeften samenstellen. Wees zo specifiek mogelijk, geef context en stel indien nodig vervolgvragen. 

Deze tool kan dienen als een prima uitgangspunt voor je marketingactiviteiten en algehele productiviteit.

De beperkingen van ChatGPT voor contentmarketeers

Als je ChatGPT optimaal wilt benutten, is het belangrijk dat je eerst de beperkingen en mogelijke risico's doorgrondt. 

Laten we ze samen doornemen.

Onbetrouwbare informatie

ChatGPT is geworden wat het is door te leren van een grote verscheidenheid aan bronnen, maar het is in specifieke gevallen onduidelijk waar het alle informatie vandaan haalt. 

De bot citeert zijn bronnen niet zoals een mens zou doen, en dat is nu juist wat je blogcontent kan verrijken, vertrouwen schept bij lezers en kan bijdragen aan je SEO-inspanningen door middel van externe links. 

En het belangrijkste: omdat het informatie haalt uit een groot scala aan bronnen (sommige verouderd), moet je er rekening mee houden dat sommige informatie die wordt gegenereerd misleidend, bevooroordeeld of onjuist kan zijn. 

OpenAI geeft dit zelfs toe: "ChatGPT is niet verbonden met internet en kan af en toe onjuiste antwoorden geven. Het heeft beperkte kennis van de wereld en gebeurtenissen na 2021 en kan ook af en toe schadelijke instructies of bevooroordeelde inhoud produceren." 

Het doel van contentmarketeers is om nauwkeurige en up-to-date informatie te leveren die lezers daadwerkelijk kan helpen en dus vormt dat een probleem. Bovendien schaadt het publiceren van onjuiste informatie of informatie van lage kwaliteit je SEO-inspanningen natuurlijk. 

We raden je aan om alle informatie en feiten die de bot genereert nog eens te controleren, zodat je zeker weet wat je in handen hebt.

Dubbele informatie

Onderzoekers bij Google en elders werken al tijden aan algoritmen om door AI geproduceerde inhoud nauwkeurig te kunnen detecteren. 

Google staat in ieder geval niet langer negatief tegenover door AI gegenereerde inhoud, zolang deze niet is gemaakt om de rangschikking in zoekmachines te manipuleren. 

Maar als we ervan uitgaan dat ChatGTP zijn kennisbank opbouwt op basis van de query's, of informatieverzoeken, van anderen en bepaalde aspecten van resultaten kan herhalen, is het risico dat bepaalde content dubbele informatie bevat niet denkbeeldig. Dat kan je rangschikking schade doen als dit door Google wordt vastgesteld. 

Daarom hebben we ervoor gekozen om het artikel van de chatbot als afbeelding te publiceren. Anders was de kans groot dat we door Google zouden worden gestraft. Je vindt hun richtlijnen hier.

Beperkingen qua betrokkenheid en toon

Misschien bekroop je het gevoel dat er iets niet helemaal klopte bij het lezen van delen van het bovenstaande stuk van ChatGTP: de menselijke toon ontbreekt. 

Het is een goed stukje content, helder, beknopt en zonder grammaticafouten, maar qua leesbaarheid en betrokkenheid ontbreekt er nogal het een en ander. 

Wat het niet heeft, is een menselijke toon en het gevoel van een natuurlijk ritme dat daarbij hoort. 

We moeten daarbij wel opmerken dat we geen specifieke instructies hebben gegeven voor de toon die de content zou moeten bevatten. Hoe diepgaander je prompt is, hoe groter de kans dat je resultaten krijgt die de juiste snaar raken. 

Schrijvers - en merken - moeten een unieke toon, waarden en zienswijzen vertegenwoordigen die zo zijn samengesteld dat de doelgroep zich aangesproken voelt. 

Hoewel ChatGPT voortdurend verbetert, is het nog niet tot dit kunstje in staat. 

Zal het ooit in staat zijn om emotionele intelligentie, nuance en creativiteit na te bootsen zoals een mens dat kan? 

We hebben tenslotte met een bot te maken.

Beveiligingsrisico's

Houd er rekening mee dat het gebruik van taaltools van derden, zoals ChatGPT, ook kan leiden tot compliancekwesties als gevolg van de wetgeving inzake gegevensprivacy. 

ChatGTP leert voortdurend van de informatie die jij invoert. Die informatie gaat vervolgens deel uitmaken van de kennisbank van de bot en kan in resultaten van andere gebruikers belanden. 

Dit vormt een beveiligingsrisico: als er gevoelige informatie wordt ingevoerd, kan dit openbare informatie worden. Momenteel bestaat er geen mogelijkheid om gegevens uit de database van ChatGPT te laten verwijderen. 

Veel bedrijven, zoals JPMorgan Chase, Accenture en Amazon, vragen hun werknemers om geen tools zoals die van OpenAI te gebruiken vanwege de potentiële beveiligingsrisico's binnen hun organisatie, waaronder risico's op het gebied van privacy, misbruik en datalekken en phishingaanvallen. 

Microsoft staat daarentegen, als grote partner en investeerder in OpenAI, open voor het gebruik van de chatbot door medewerkers, zolang ze er geen gevoelige bedrijfsgegevens in invoeren.

Enkele laatste kanttekeningen

Of het voor jou nu de vriend of vijand is, van deze toonaangevende chatbot kunnen marketeers zeker profiteren mits hij op de juiste manier wordt gebruikt, en deze techniek wordt alleen maar beter en vaardiger. 

Sterker nog: ChatGPT-4, dat op 14 maart 2023 is uitgebracht en waarvoor gebruikers zich op de wachtlijst kunnen laten plaatsen, kan bij een simulatie van tentamens voor een rechtenstudie in de top 10 van examinanda eindigen en is volgens OpenAI "betrouwbaarder en creatiever", naast andere verbeteringen. 

Wij zijn dus niet van mening dat AI ons zal vervangen, maar wel dat dit een krachtige tool kan vormen om onze vaardigheden uit te breiden en onze resultaten te transformeren. 

Met de hulp van ChatGPT voor brainstormen en ideeënvorming, onderzoek, probleemoplossing en meer, kunnen marketeers sneller dan ooit te werk gaan om boeiende content te creëren. 

Onze aanbeveling: gebruik het als uitgangspunt om je efficiënter te maken, maar neem de content niet klakkeloos over, want de content die wordt gegenereerd heeft nog steeds een mensenhand nodig

Als je besluit om ChatGPT te gebruiken om je inspanningen op het gebied van content een boost te geven, zorg er dan voor dat je er heel zorgvuldig mee omgaat. 

Dit zijn enkele handige dingen om rekening mee te houden:

 • Upload geen gevoelige, persoonlijke of bedrijfsgegevens.
 • Ga ervan uit dat de informatie die je bij de prompt invoert, wordt opgeslagen, gebruikt en hergebruikt door de AI.
 • Evalueer en controleer de informatie die de bot genereert.
 • Blijf kritisch en analyseer de resultaten vanuit een menselijk perspectief.
 • Blijf creatief. Gebruik je eigen topideeën, onderzoek en gevoel van empathie om de ideeën te verrijken die worden gegenereerd.

Nu AI en marketeers hand in hand de toekomst in stappen, begint een tijdperk van eindeloze mogelijkheden. We kunnen sneller handelen, ons sneller aanpassen en sneller opschalen. 

We blijven benieuwd maar voorzichtig. We zijn er echter van overtuigd dat de toekomst er rooskleurig uitziet. 

Wat denk jij?

 

 

Marketeers stellen vragen aan AI: