chatgpt-for-content-marketing.jpg
Marknadsföring leadhantering

Hur du kan använda ChatGPT för mer effektiv content marketing

9 minuter av läsning · Listen

Du har säkert hört talas om OpenAI, ChatGPT och andra AI-drivna språkverktyg som nu är tillgängliga för allmänheten i många länder över hela världen. 

Enbart ChatGPT har nått 100 miljoner aktiva användare varje månad. 

Kanske har du redan testat den och ställt fåniga frågor som ”Vem styr världen?” eller ”Hur stor är rymden?”. 

Men hur kan marknadsförare använda denna virala chatbot till sin fördel, och vilka är riskerna? 

Vi ville själva se hur ChatGPT fungerar, och som marknadsförare dyka djupare in i vad det kan betyda för oss. 

Med all spänning som surrar kring utvecklingen av AI-verktyg finns det kanske en lika utbredd oro i diskussionen – och det är förståeligt. 

Frågan ”kommer vi att ersättas av robotar” finns där fortfarande, men vi vill växla över diskussionen till en mer positiv sådan – ”hur kan de hjälpa oss?” 

Så vi började med att vända oss direkt till källan och frågade självaste ChatGPT.

3 sätt som marknadsförare kan använda ChatGPT för bättre bloggar, enligt ChatGPT

Vår resa började med en fråga, eller ”prompt”, som det heter i botarnas värld. Det här är vad vi bad om: 

Hej ChatGPT! skriv en lång och djupgående blogg om hur en marknadsförare kan använda chatGPT för att skapa blogginnehåll på bästa sätt. 

Och boten svarade. 

 

 

Våra första tankar

Som du ser har chatboten kommit med ett ganska tydligt och instruerande innehåll. 

Vid första anblick ser det ut som ett helt acceptabelt inlägg, som kan kopieras rakt av och användas som det är. Enkelt, eller hur? 

Så, är copywriters och journalister nu en utdöd art? (Låt oss inte fråga boten). 

Men vänta lite … Efter att ha skrapat på dess glänsande, grammatiskt korrekta yta och stadiga grepp om det svenska språket finns det några faktorer att beakta som ger anledning till oro. 

Vi kommer att gå in närmare på nackdelarna senare, men låt oss först kortfattat få en bättre uppfattning om boten.

Vänta … Hur fungerar ChatGPT?

Detta är vad du bör veta om ChatGPT.

Vad är ChatGPT?

ChatGPT är en kraftfull chatbot från OpenAI som lanserades i november 2022 och snabbt blev viral. 

Du kanske är bekant med chatbotar som Alexa eller Siri. I grunden är de program med artificiell intelligens (AI) som kan hålla skriftlig eller muntlig dialog baserat på prompter. 

Så vad är det som skiljer denna från mängden? ChatGPT använder något som kallas Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) för att delta i en dialog som låter imponerande mänsklig. 

Baserat på de prompter du lägger in kan ChatGPT besvara dina frågor, utföra avancerade uppgifter, dra skämt, hålla naturliga konversationer och mycket mer. 

Den kommer ihåg och lär sig av dina interaktioner och kan använda det sammanhanget för framtida samtal, och den kan till och med förstå och erkänna när den har fel. 

Så med allt detta i åtanke: hur kan ChatGPT gynna oss som marknadsförare?

Hur ChatGPT används för content marketing

Den kanske största övergripande fördelen för marknadsförare är denna – när den används på rätt sätt kan AI hjälpa dig att bli mer effektiv i ditt jobb. 

AI-verktyg kan inte sakta ner tidens gång, men de kan hjälpa marknadsförare att jobba snabbare – och sannolikt snabbare än konkurrenter som inte använder dem. 

Dessutom kan AI helt förändra hur marknadsförare ger näring åt sitt idéskapande, sina strategier och hur de presenterar innehåll för sina målgrupper. 

Med allt fler stora aktörer som investerar hårt i dessa verktyg håller landskapet absolut redan på att förändras. 

ChatGPT har redan gett några fina förslag på hur man använder den för bloggar, men vi tar tillfället i akt att presentera fler sätt, för innehåll överlag, som marknadsförare kan använda ChatGPT på.

Få hjälp med brainstorming

Fastna inte på en tom sida, utan låt ChatGPT hjälpa dig att generera idéer till:

 • Nyckelord
 • Titlar
 • Produkt- eller kampanjnamn
 • Bildtexter för sociala medier
 • Produktbeskrivningar
 • Innehållsämnen
 • Annonsmanus
 • Dispositioner
 • Första utkast

Snabba på researchen

ChatGPT kan sammanfatta stora mängder information du matar in för att hjälpa dig att lära dig snabbare, informera ditt innehåll och din strategi och lättare dela information med andra.

Ställ frågor till problem

Få snabbare svar på dina frågor med enkla förklaringar – även på komplexa frågor – och låt boten ge idéer och potentiella lösningar på dina unika problem.

Använd ditt content för nya syften

ChatGPT kan hjälpa dig att ändra format på blogginnehåll för infografik eller e-postnyhetsbrev, sammanfatta videotranskriptioner för karusell- eller blogginlägg och så vidare.

Omformulera meningar

Om du har fastnat på ett ord eller en fras som du inte gillar kan du få ChatGPT att generera idéer till alternativ.

Kontrollera grammatik och stavning

ChatGPT kan också användas som en basal grammatik- och stavningskontroll, men den kommer inte att förklara fel som en redigerare eller ett redigeringsprogram gör.

Översätta text

För snabba översättningar överträffar ChatGPT Google Translate och DeepL i givna scenarier. 

Listan över sätt som du som jobbar med content marketing kan använda ChatGPT på verkar bli allt längre. 

För att få ett tillfredsställande svar från boten måste du hitta rätt fråga och skapa en detaljerad prompt för dina behov – var så specifik som möjligt, ge sammanhang och ställ följdfrågor om det behövs. 

Det här verktyget kan fungera som en utmärkt startpunkt för dina marknadsföringsaktiviteter och din övergripande produktivitet.

ChatGPT:s begränsningar för content marketing

För att kunna utnyttja fördelarna med ChatGPT fullt ut är det viktigt att först förstå dess begränsningar och de potentiella riskerna. 

Låt oss gå igenom dessa tillsammans.

Otillförlitlig information

ChatGPT blev vad den är genom att lära sig från en mängd olika källor, men det är oklart var den får all sin information ifrån i specifika fall. 

Boten uppger inte sina källor som en människa skulle göra; något som berikar blogginnehåll, skapar förtroende hos läsarna och kan hjälpa dina SEO-insatser genom extern länkning. 

Viktigast av allt – eftersom den hämtar information från en mängd olika källor (vissa inaktuella) ska du tänka på att en del av informationen den producerar kan vara vilseledande, partisk eller felaktig. 

Faktum är att OpenAI erkänner detta: ”ChatGPT är inte ansluten till internet, och kan ibland ge felaktiga svar. Den har begränsad kunskap om världen och händelser efter 2021, och kan också ibland producera skadliga instruktioner eller partiskt innehåll.” 

Med målsättningen att tillhandahålla korrekt och aktuell information som verkligen hjälper läsare utgör detta ett problem för dig som skapar content. Dessutom innebär publicering av felaktig information eller information av låg kvalitet direkt skada för dina SEO-insatser. 

Det är en bra idé att kolla och verifiera informationen den genererar för att känna dig säker på det du arbetar med.

Duplicerad information

Forskare hos Google med flera har länge arbetat med algoritmer som korrekt kan detektera innehåll producerat av AI. 

Google, åtminstone, är inte längre emot AI-genererat innehåll så länge det inte är avsett för att manipulera sökmotorrankningar. 

Samtidigt ska man tänka på att eftersom ChatGPT bygger sin kunskapsbank baserat på andras frågor och kan upprepa aspekter av resultat, finns det en mycket reell risk att en del av ditt content kan ha duplicerad information, och att dina rankningar sannolikt kommer drabbas av en nedgång om Google detekterar detta. 

Det var därför vi valde att publicera chatbotens artikel som en bild – för att undvika antaglig bestraffning från Google. Du hittar deras riktlinjer här.

Engagemang och begränsningar i ton

Du kände kanske att något var lite snett när du läste igenom delar av ChatGPT:s inlägg ovan, att det saknar den mänskliga känslan. 

Visst, det är tydligt, koncist och fritt från grammatiska fel – en bra text, beroende på dina syften – men den har brister i läsbarhet och engagemang. 

Det är dock värt att notera att vi inte specificerade den röst som skulle användas. Ju mer ingående din prompt är, desto mer sannolikt är det att du får de resultat du vill ha. 

Skribenter – och varumärken – bör ha unika röster, värden och perspektiv som anpassas till att engagera sina målgrupper. 

ChatGPT förbättras ständigt, men den kan inte fånga detta ännu. 

Kommer den någonsin att kunna efterlikna emotionell intelligens, nyanser och kreativitet på det sätt som en människa kan uttrycka? 

Det är trots allt bara en bot.

Säkerhetsrisker

Tänk på att användning av språkverktyg från tredje part, som ChatGPT, också kan ge upphov till problem med efterlevnad av lagar om dataintegritet. 

När ChatGPT lär sig av informationen du matar in blir den informationen en del av dess kunskapsbank och kan dyka upp i andras resultat. 

Detta utgör en säkerhetsrisk – om någon känslig information matas in kan den bli offentlig information. Och det finns för närvarande inget sätt att begära borttagning av data från ChatGPT:s databas. 

Många företag, som t.ex. JPMorgan Chase, Accenture och Amazon, ber sina anställda att inte använda verktyg som OpenAI på grund av de potentiella säkerhetsriskerna i deras organisationer – däribland risker angående integritet, datamissbruk och -exponering, samt för nätfiskeangrepp. 

Microsoft å andra sidan – som stor partner och investerare i OpenAI – är öppen för att deras anställda använder chatboten, bara de inte lägger in några känsliga företagsdata i den.

Slutliga kommentarer

Oavsett om du ser den som vän eller fiende kan denna ledande chatbot absolut användas till marknadsförares fördel när den används rätt, och den blir bara allt mer kapabel. 

Faktum är att ChatGPT-4, som släpptes den 14 mars 2023 för väntelistning, kan till och med klara simulerade juristtentamina och placera sig bland de 10 % bästa deltagarresultaten, och rapporteras av OpenAI vara ”mer pålitlig och kreativ”, bland andra framsteg. 

Så i stället för att ersätta oss tror vi att AI kan vara ett kraftfullt verktyg för att förbättra våra förmågor och omvandla våra resultat. 

Med hjälp av ChatGPT för brainstorming och idéskapande, research, problemlösning med mera kan marknadsförare jobba snabbare än någonsin med att skapa övertygande content. 

Vår rekommendation: använd den som en utgångspunkt för att göra dig mer effektiv, men använd inte dess innehåll i oförändrat skick – innehållet den genererar behöver fortfarande den mänskliga känslan. 

Om du bestämmer dig för att använda ChatGPT för att ge ditt arbete med content ett lyft, se då till att använda den med gott omdöme. 

Här är några saker som är bra att tänka på:

 • Ladda inte upp några känsliga data, personuppgifter eller företagsdata.
 • Räkna med att den information du lägger in i prompten kommer att lagras, användas och återanvändas av AI.
 • Utvärdera och faktakolla informationen den producerar.
 • Tänk kritiskt och analysera dess resultat ur ett mänskligt perspektiv.
 • Var kreativ. Använd dina egna fantastiska idéer, research och empati för att berika de idéer den genererar.

När AI och marknadsförare går vidare hand i hand går vi in i en era med oändliga möjligheter. Vi kan jobba snabbare, anpassa oss snabbare – skala snabbare. 

Vi är alltjämt nyfikna och försiktiga, men vi tror att framtiden är ljus. 

Vad tror du?

Marknadsförare frågar AI: